woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 5)

Tag: AFM

AFM legt bestuurlijke boete op aan Mercedes-Benz Financial Services B.V. voor overkreditering

money

Naar het oordeel van de AFM heeft MBFS daarmee artikel 4:34, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) overtreden. Dit artikel verplicht een aanbieder, met het oog op het voorkomen van overkreditering van de consument, geen overeenkomst aan te gaan als dit onverantwoord is voor de consument. De AFM heeft in 2006 een marktbreed onderzoek gedaan naar verantwoorde consumptieve kredietverstrekking, waarvan zij in 2007 een rapport heeft opgesteld. Daarna is de AFM in gesprek gegaan met de branche en dit heeft geleid tot een aangesch... Lees Meer »

AFM: Nadere uitleg uitzondering provisieverbod voor financiële dienstverleners

oldpa

Vanaf 1 januari 2015 hoeven klanten geen aparte rekening te betalen voor advies over een oplossing voor (voorzienbare) betalingsachterstanden bij hypotheken. Dit wordt geregeld in een uitzondering op het provisieverbod voor financiële dienstverleners, die het ministerie van Financiën een aantal maanden geleden heeft geconsulteerd. Recentelijk heeft het ministerie aangegeven op welke wijze de uitzondering is aangepast naar aanleiding van de consultatie. Dit geeft marktpartijen de mogelijkheid om voorbereidingen te treffen. De uitzondering is ... Lees Meer »

AFM: Kandidaten gezocht voor Consultative Working Group voor Post-Trading

recruitment

De Consultative Working Group (CWG) is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de PTSC bij de uitwerking van adviezen aan de Europese Commissie. Daarnaast heeft de CWG een adviserende rol ten aanzien van technische normen, richtsnoeren en aanbevelingen in het kader van EMIR en CSDR. ESMA wil de adviesgroep zo divers mogelijk samenstellen en is dan ook op zoek naar kandidaten met een uiteenlopende achtergrond en ervaring. Aanmeldformulier en CV Als u belangstelling heeft, kunt u reageren via het aanmeldformulier. U moet ... Lees Meer »

AFM: Informatie over beperkingen kapitaal- en handelsverkeer Rusland

businessman

Deze sancties zijn van belang voor financiële ondernemingen die op basis van de Sanctiewet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staan, namelijk beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen. De AFM heeft deze ondernemingen per brief over de sancties geïnformeerd. Verordening 833/2014 heeft betrekking op kapitaalmarkttransacties gerelateerd aan een aantal door de EU aangemerkte financiële ondernemingen. Ze gelden ook voor (financiële dienstverlening ten behoeve van) koop en export van dual-use-goederen of -technologie... Lees Meer »

AFM legt handel in Corio N.V. stil

human

Financieel instrument: aandeel ISIN code: NL0000288967 Reden om op te schorten: verzoek onderneming Op verzoek van marktexploitant/beleggingsonderneming? nee Datum: 29.7.2014 Vanaf:09.00 uur CET Tot: nader order ... Lees Meer »

Boete voor de Stichting Notarieel Pensioenfonds voor niet tijdig verstrekken beëindigingsinformatie

money

De AFM heeft vastgesteld dat SNPF in de periode van 1 januari 2010 tot begin maart 2013 aan 426 deelnemers bij de beëindiging van hun deelneming niet tijdig de wettelijk voorgeschreven informatie heeft verstrekt. Hiermee heeft SNPF artikel 59, eerste lid, juncto artikel 50, eerste lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) overtreden. SNPF heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling van de overtreding te voorkomen. Pensioenuitvoerders moeten gewezen deelnemers tijdig beëindigingsinformatie verstrekken. Daarmee kan deze een geï... Lees Meer »

Start ‘AFM Consument&Panel’

shares

Het doel van het AFM Consument&Panel is de stem van de consument mee laten wegen in ons toezicht zodat we deze taak effectiever en efficiënter kunnen uitvoeren. We willen een vaste groep van minstens 250 consumenten periodiek vragen stellen en om input vragen. GfK Panel Services beheert het AFM Consument&Panel. We vullen het panel met mensen die de AFM hebben benaderd via ons Meldpunt Financiële Markten en mensen uit het grotere GfK consumentenpanel. Voorbeelden van gebruik van het AFM Consument&Panel zijn: Periodiek vragen w... Lees Meer »

AFM: Begin van kostentransparantie in jaarverslagen pensioenfondsen

folder2

Het waarom van de kosten De AFM heeft 52 jaarverslagen van pensioenfondsen onderzocht op beleggingskosten. In de jaarverslagen is niet altijd duidelijk welke factoren het niveau van de kosten verklaren. Zo heeft de samenstelling van de beleggingsmix grote invloed op de kosten. Maar in de jaarverslagen wordt niet verklaard op welke wijze de beleggingsmix de kosten concreet bepaalt. Informatie over de kosten, het rendement en de risico´s is vaak in aparte paragrafen in het jaarverslag opgenomen, zonder dat het verband hiertussen wordt toegelic... Lees Meer »

ESMA publiceert consultatiedocumenten over het nieuwe marktmisbruikregime

pages

De nieuwe marktmisbruikregels zijn geïntroduceerd om in te spelen op nieuwe handelsplatformen en technologieën, die naast het bieden van nieuwe kansen voor de markt ook kunnen resulteren in nieuwe mogelijkheden voor marktmisbruik. In de consultatiedocumenten worden, op basis van de op 12 juni 2014 in de Offical Journal gepubliceerde MAR, voorstellen gedaan voor zogenaamde Regulated Technical Standards/ Implementing Technical Standards en wordt technisch advies gegeven aan de Europese Commissie voor door hen te ontwikkelen zogenaamde Delegate... Lees Meer »

AFM publiceert reacties op oproep om mee te denken met de Agenda 2015

distribution

De AFM ziet de opmerkingen als waardevolle input voor het opstellen van de plannen voor 2015. Belangrijke punten die vaker terugkomen zijn zorgvuldige afsluiting van dossier over beleggingsverzekeringen, de neveneffecten van het provisieverbod en het belang van duidelijke communicatie over pensioenen. Op het gebied van kapitaalmarkten wordt onder meer aandacht gevraagd voor het beijveren van gestroomlijnde rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de verschillende Europese wetgevingstrajecten zoals EMIR en MiFID II. Zes partijen gaven... Lees Meer »

Scroll To Top