zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AFM (pagina 9)

Tag: AFM

AFM verstrekt 1076 pensioenvergunningen

old-people

De deelvergunning pensioenverzekering is op 1 januari 2012 geïntroduceerd. Er bestond een overgangsregime voor financiële dienstverleners. Ze hadden tot 31 december 2013 de tijd om aan de vakbekwaamheidseisen te voldoen. Marktpartijen die hebben aangetoond aan die eisen te voldoen, hebben een definitieve vergunning ontvangen. In het register van de AFM is opgenomen of een financiële dienstverlener een pensioenvergunning heeft. Een belangrijke reden voor de nieuwe vergunning was het AFM-rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen uit 20... Lees Meer »

Verslag minister van Financiën van overleg hypotheeknormen

pages

In dit verslag is onder meer te lezen dat de huidige regels over de hoogte van de hypotheek voldoen. Er is volgens de banken ook voldoende ruimte voor maatwerk om bij specifieke uitzonderingen een hypotheek te kunnen verlenen. ... Lees Meer »

AFM positief over wetsvoorstel pensioencommunicatie

pension

De AFM is positief over de voorgestelde wijzigingen. Pensioeninformatie sluit door het nieuwe wetsvoorstel beter aan op het doel: de consument in staat stellen een goede financiële planning voor zijn oude dag maken. Drie belangrijke vragen die pensioeninformatie moet beantwoorden zijn: (1) hoe veel krijg ik, (2) is dit genoeg en (3) wat moet ik doen als dit niet genoeg is? Op dit moment sluit pensioeninformatie nog niet altijd aan op de (informatie)behoefte van de deelnemer. Daardoor heeft de deelnemer te weinig handvatten om zelf actie te o... Lees Meer »

AFM: Meldplicht betrouwbaarheid: Weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?

rite

In het artikel ‘Meldplicht betrouwbaarheid’- weet wat je zegt, zeg alles wat je weet?’ beschrijven de auteurs de verplichting van onder toezicht staande ondernemingen om relevante feiten en omstandigheden voor beoordeling van de betrouwbaarheid te melden aan de toezichthouder. De auteurs stellen dat betrouwbare en integere sleutelfunctionarissen binnen financiële ondernemingen cruciaal zijn voor het vertrouwen in de financiële sector. Ondernemingen en de toezichthouder hebben dan ook een gezamenlijk belang om te voorkomen dat onbetrouwbare best... Lees Meer »

AFM: Consumentennieuwsbrief: betalen voor beleggingsdiensten en aandachtspunten bij afsluiten lening

letter

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: Provisieverbod geen belemmering bij betalingsproblemen Let op bij binaire opties en Bitcoins Aandachtspunten voor als je een lening afsluit Zorgverzekeringen: wat doet de AFM? Waarom ga ik vanaf 1 januari 2014 betalen voor mijn beleggingsdiensten? ... Lees Meer »

AFM verheugd over overeenstemming tussen EP en EU Lidstaten over versterking accountantscontrole

parliament

Compromis komt tegemoet aan kanttekeningen van de AFM Het Europees Parlement en de Lidstaten hebben de afgelopen twee jaar intensief onderhandeld over de wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie die op 30 november 2011 door Commissaris Barnier, verantwoordelijk voor de interne markt, zijn gepresenteerd. Deze wetgevingsvoorstellen bestaan uit een ontwerpverordening voor wettelijke controles bij controlecliënten die als organisaties van openbaar belang (OOB’s) worden aangemerkt en een ontwerprichtlijn met wijzigingen in de huidige Audit... Lees Meer »

De AFM schrijft: ‘Klantbelang centraal: van angstcultuur naar dialoog’

finance

"Een duurzame verandering in de financiële sector wordt alleen bereikt as de sector Klantbelang Centraal internaliseert. Toenemende regeldruk is niet de manier is om Klantbelang Centraal ‘tussen de oren bij alle betrokken’ te krijgen. De AFM ziet een belangrijke rol weggelegd voor Compliance om dit voor elkaar te krijgen." ... Lees Meer »

De Vrijstellingsregeling Wft wijzigt op 1 januari 2014

calculator

Op 11 december jl. is de wijziging in de Staatscourant gepubliceerd. Als u twijfelt of uw activiteiten vallen onder de gewijzigde vrijstelling, kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket van de AFM, via ondernemersloket@afm.nl of via 0800 - 6800 680 (gratis). ... Lees Meer »

Wijzigingen van wet- en regelgeving voor de financiële markten per 2014

data5

De belangrijkste wijzigingen op een rij: Provisieverbod voor beleggingsondernemingen Het verbod op provisies voor beleggingsondernemingen is gericht op voorkoming van perverse prikkels en zal gelden bij de beleggingsdiensten voor (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution only dienstverlening. Net als bij het provisieverbod voor financiële dienstverleners, betaalt de klant straks zelf direct voor de dienstverlening die hij ontvangt. Daarmee neemt het risico af dat de beleggingsonderneming vanwege de provisie niet in het ... Lees Meer »

DNB en AFM onderzoeken risico op manipulatie van valuta-, derivaten-, en grondstoffenmarkten

finance

De lessen uit de Libor- en Euriboronderzoeken en berichtgeving over mogelijke manipulatie door buitenlandse banken leren de toezichthouders alert te zijn op dergelijke signalen. DNB en de AFM inventariseren in hoeverre banken de risico’s bij de totstandkoming van relevante benchmarks binnen hun organisatie voldoende in beeld hebben en hier in voldoende mate hun maatregelen voor treffen. Doelen Bij dit onderzoek staan de toezichthouders twee doelen voor ogen: het vergroten van het bewustzijn van banken over dit integriteitsrisico én het sc... Lees Meer »

Scroll To Top