vrijdag, december 14, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AIVD

Tag: AIVD

AIVD-jaarverslag: breed palet aan dreigingen voor Nederland

anti-terreureenheid

De AIVD heeft zich het afgelopen jaar samen met zijn partners ingezet om dreiging voor de nationale veiligheid tegen te gaan. Aan afnemers als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en diverse diensten en ministeries zijn in totaal meer dan 800 analyses, rapporten en ambtsberichten verstrekt en presentaties gegeven over de dreiging die de AIVD ziet. De inlichtingen van de AIVD hebben ook in 2015 anderen de mogelijkheid geboden om hun taak beter uit te voeren. ... Lees Meer »

AIVD en MIVD slaan handen ineen tegen cyberdreigingen

screen

Cyber-activiteiten van de AIVD en MIVD De gezamenlijke eenheid is gespecialiseerd in Signals Intelligence (Sigint) en Cyber. Sigint omvat inlichtingen, verzameld uit (tele)communicatie. Cyber is een verzamelnaam voor verschillende activiteiten die te maken hebben met computernetwerken en datastromen. Denk hierbij aan het in kaart brengen van het internetlandschap in een (nieuw) missiegebied, het informeren van partners over een gevaarlijk computervirus of het hacken van een website van terroristen die de nationale veiligheid in gevaar brenge... Lees Meer »

Nationale en internationale aanpak jihadisme geïntensiveerd

seats

Er zijn inmiddels ongeveer 3000 Europese jihadgangers. Uit Nederland zijn circa 130 jihadisten uitgereisd, waarvan er ruim dertig zijn teruggekeerd. Reden voor minister Opstelten om de strijd tegen de jihadistische beweging te intensiveren. Het probleem van de jihadgang staat al ruim anderhalf jaar hoog op de agenda van het kabinet. Elke dag werkt de NCTV, in nauwe samenwerking met alle relevante partners, aan nieuwe en betere manieren om de problematiek te bestrijden. Recente internationale ontwikkelingen, zoals de aanslag op het Joods Museum ... Lees Meer »

Kabinet: 25 miljoen extra voor AIVD

oney2

Jihadisten en terugkeerders uit oorlogsgebieden vormen een substantiële bedreiging voor ons land. Ook de onrust bij de buitengrens van Europa - zoals Oekraïne - en cyberdreiging zijn toegenomen. Dat schrijft minister Plasterk (BZK) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget van de AIVD wordt vanaf 2015 structureel met 25 miljoen euro verhoogd. Ingestelde maatregelen zoals efficiencyverbetering en de voorgenomen verhuizing van de AIVD naar een locatie samen met de MIVD blijven staan. Met deze intensivering wordt de operationele slag... Lees Meer »

Scroll To Top