dinsdag, januari 22, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Algemene Rekenkamer

Tag: Algemene Rekenkamer

Behandeltijd verblijfsaanvragen in 2013 weer korter

time

De staatssecretaris herkent de tijdelijke toename van de behandeltermijnen van reguliere verblijfsaanvragen in de periode 2010-2012. Dat had destijds te maken met de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, de invoering van het informatiesysteem Indigo en de daarbij ingezette personeelsreductie bij de IND. Sinds 2013 zijn de behandeltijden voor de afhandeling van reguliere verblijfsaanvragen weer verbeterd. Dit heeft ook een positieve invloed gehad op het aantal klachten over de behandeltijden. Indigo is inmiddels het primaire informatiesys... Lees Meer »

Regentschap en ouderlijk gezag over de minderjarige Koning

illem

Dit heeft de regering vandaag per Koninklijke Boodschap voorgelegd aan de Verenigde Vergadering, evenals een regeling die voorziet in een jaarlijkse uitkering aan de regent. Het ouderlijk gezag over de minderjarige kinderen van Koning Willem-Alexander zal bij zijn eventuele overlijden worden uitgeoefend door Koningin Máxima. Zij wordt daarin bijgestaan door een college van toezicht. Dit college is samengesteld uit twee bij koninklijk besluit aan te wijzen leden en drie ambtsdragers uit hoofde van hun ambt. Het betreft de vice-president van d... Lees Meer »

Scroll To Top