donderdag, november 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Appingedam

Tag: Appingedam

Start procedure verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

N33

Van 21 april tot en met 2 juni 2016 kunnen burgers hun ideeën en aandachtspunten voor het onderzoek en het te doorlopen proces doorgeven, zoals verwoord in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau N33 Zuidbroek – Appingedam. Totstandkoming voorkeursalternatief Om een voorkeursalternatief te kunnen bepalen worden in de verkenning drie alternatieven met elkaar vergeleken. Voor deze alternatieven wordt het ontwerp uitgewerkt en onderzocht wat de milieueffecten zijn voor de omgeving. Behalve naar de milieueffecten wordt ook gekeken naar het draa... Lees Meer »

Definitieve lijst topmonumenten wederopbouw bekend

monument

Op 18 maart van dit jaar overhandigde minister Bussemaker de voorlopige lijst met toen nog 89 potentiële rijksmonumenten voor advies aan de Raad voor Cultuur. De Raad heeft in grote lijnen ingestemd met het beschermingsprogramma en de minister ziet geen aanleiding om de lijst te wijzigen. Voor het integrale advies zie: www.cultuur.nl. Molukse kerk te Appingedam De Molukse kerk Eben Haëzer in Appingedam (1960, architect J.Martini) is aan de lijst toegevoegd op verzoek van de Stichting Oude Groninger Kerken en de Kerkvoogdijraad van Molukse... Lees Meer »

Scroll To Top