woensdag, juli 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: arbeidsmarkt (pagina 4)

Tag: arbeidsmarkt

Werkloosheid in eurozone neemt af

deficit

Vorige maand had 11,5 procent van de beroepsbevolking in de eurolanden geen betaalde baan, tegen 11,6 procent in mei. In juni vorig jaar bedroeg de werkloosheid nog 12 procent. In totaal werden 18,4 miljoen werklozen geteld in de eurozone. Dat waren er 152.000 minder dan in mei. De laagste werkloosheid werd met circa 5 procent gemeten in Oostenrijk en Duitsland. De arbeidsmarkt blijft onverminderd het slechtst in Griekenland en Spanje. In Griekenland bedroeg de werkloosheid in april, de meest recente maand waarover cijfers beschikbaar zijn, ... Lees Meer »

Meeste Limburgse vacatures in Handel

employment2

In de provincie Limburg is bijna een kwart van alle vacatures te vinden in de sector Handel. Over de afgelopen drie kwartalen nam het aantal aangeboden vacatures in deze branche sterk toe. Dit blijkt uit onderzoek van vacaturesite VacaturesLimburg.net onder ruim 2.500 websites. Meer werk in Handel In de eerste helft van 2014 was 22% van alle vacatures in de provincie Limburg geplaatst in de sector Handel. In de branche lijkt de vraag naar personeel nog steeds verder toe te nemen. De groei is vooral in de laatste periode sterker omhoog ger... Lees Meer »

VNG: Cao gemeenten: meer werk, minder regels, meer keuzevrijheid

folder2

De gemeentelijke arbeidsmarkt zit vast, de instroom van jongeren is gering en de vergrijzing neemt toe in een tijd met teruglopende financiële middelen en vergroting van de verantwoordelijkheid van gemeenten als gevolg van de decentralisaties. Tegen deze achtergrond heeft de VNG ingezet op een toekomstbestendige cao, die meer keuzevrijheid biedt aan medewerkers en de arbeidskansen voor jongeren vergroot. Cao van de toekomst Per 1 januari 2016 worden een individueel keuzebudget en een nieuw beloningshoofdstuk ingevoerd. Het individueel keu... Lees Meer »

Tweederde uitzendkrachten stroomt door naar werk

sales

De Uitzendmonitor is een nieuw onderzoek waarmee alle uitzendkrachten en hun bewegingen op de arbeidsmarkt in beeld worden gebracht op basis van gecombineerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de polisadministratie van UWV. Het onderzoek levert veel informatie over de honderdduizenden uitzendkrachten en de bijbehorende uitzendbanen. Doorstroom Bijna tweederde (64%) van de uitzendkrachten blijft na een uitzendperiode aan het werk. Nagenoeg de helft (47%) stroomt door naar een direct dienstverband (15% in vaste dienst en... Lees Meer »

‘Werkloosheid aanpakken door grenzen te openen’

job

Tot die conclusie komen de makers van de nieuwe Atlas voor Gemeenten. Daarin worden ontwikkelingen van de 50 grootste gemeenten in Nederland met elkaar vergeleken. Dit jaar is het thema economie en arbeidsmarkt. De verschillen tussen gemeenten zijn soms groot. Zo werkt in Enschede maar 56 procent van alle 15- tot 64-jarigen. In Haarlem is dat percentage 73 procent. Ook in andere grensregio’s, zoals Limburg, is de zogeheten arbeidsparticipatie laag. Deels wordt dat verklaard door de vergrijzing en het wegtrekken van hoogopgeleide mensen naar ... Lees Meer »

Nieuwe verdeling bijstand- en re-integratiebudgetten gemeenten

calendar

Dit schrijft staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer. Participatiebudget In het zogenoemde participatiebudget worden de beschikbare middelen voor zowel de Wsw als voor re-integratietrajecten gebundeld. Staatssecretaris Klijnsma vindt het belangrijk dat bij de verdeling van dit budget rekening wordt gehouden met de regionale arbeidsmarkt en het aantal mensen met een arbeidsbeperking. Daarmee wordt recht gedaan aan de situatie in economisch zwakkere regio’s. Om grote herverdeeleffecte... Lees Meer »

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt

job

Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken en doet de Rijksoverheid vanaf 2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher vandaag, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt. De gevolgen van discriminatie zijn ernstig... Lees Meer »

Steeds meer bedrijven maken gebruik van ZZP’ers

working

Iets meer dan de helft van de werkgevers geeft aan ZZP'ers in te huren vanwege de flexibele personeelsvoorziening. Voor vrijwel alle sectoren is het de voornaamste reden om met ZZP'ers te werken. Uitzondering vormen de agrarische sector, de overheid en het openbaar bestuur. In het agrarisch bedrijf worden ZZP'ers vooral ingezet om pieken in het productieproces op te vangen, terwijl de overheid zelfstandigen veelal inhuurt vanwege hun kennis en ervaring. Verdringing  Uit het vacaturerapport van UWV komt ook de slechte arbeidsmarktpositie v... Lees Meer »

Asscher: gelijk loon voor gelijk werk Europese topprioriteit

woman

Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een ingezonden brief in De Volkskrant en The Financial Times. De minister verwacht een ambitieuze agenda vanuit Brussel en doet daar in zijn brief alvast concrete voorstellen voor. Zo pleit hij voor een Europees coördinatiecentrum voor gemeenschappelijke controles door inspectiediensten. Ook stelt hij voor dat werkgevers verplicht worden om hun gedetacheerde werknemers naast een gelijke beloning ook meer sociale rechten te geven. Want hoe meer de arbeidsvoorwaarden va... Lees Meer »

Asscher blij met EU-aanpak oneerlijke concurrentie op arbeidsmarkt

conference

Het europarlement stemde in Straatsburg in met voorstellen om uitbuiting, onderbetaling en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Er was al een principe-akkoord met de EU-lidstaten. De regels moeten voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van gedetacheerde Europese burgers die tijdelijk in een ander EU-land werken door bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Met name in de bouwsector zijn er misstanden omtrent uurloon en vakantiedagen. EU-lidstaten moeten beter gaan controleren of werkgevers zich aan de wet houden als ze wer... Lees Meer »

Scroll To Top