zondag, februari 28, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: arbeidsmigratie

Tag: arbeidsmigratie

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

weigh

De SER wil verder dat het gemakkelijker wordt voor bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan buiten de EU. Het kabinet heeft daarom besloten dat bedrijven van te voren een uitzondering op de tewerkstellingsplicht kunnen aanvragen bij het UWV als zij gaan werken aan internationale projecten. Het UWV toetst voortaan vooraf per project of de desbetreffende functies door een Nederlander kan worden ingevuld of een werknemer uit een andere EU-lidstaat nodig is. Als dit laatste het geval is, hoeft het bedrijf geen aanvraag te d... Lees Meer »

SER stelt unaniem advies over arbeidsmigratie vast

parliament

Kroonlid Paul Schnabel, tevens voorzitter van de commissie die het advies heeft voorbereid, gaf aan dat arbeidsmigratie een onderwerp is dat maatschappelijk gevoelig ligt. Dat maakte het tot een lastig advies, te meer omdat de omgeving lopende het traject veranderde, zo kwamen er nieuwe regels, nationaal en op EU-niveau, en werden nieuwe landen toegelaten tot het vrij verkeer van werknemers. In het SER-advies is op een overzichtelijke manier in kaart gebracht wat er speelt rond arbeidsmigratie, in beleid en in de praktijk. Het grootste probleem... Lees Meer »

Onderzoek arbeidsmigratie: verdringing door ongelijke concurrentie

job

SEO Economisch Onderzoek concludeert dit in een onderzoek naar verdringing, dat in opdracht van minister Asscher (SZW) is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd. Asscher ziet de uitkomsten van het onderzoek als bevestiging dat de strijd om een ‘race to the bottom’ op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan intensief moet worden voortgezet. Tussen 2001 en 2011 is het aandeel buitenlandse werknemers (vooral uit Midden- en Oost-Europa) op de Nederlandse arbeidsmarkt toegenomen van 4,9% tot 7,7%. Ook het totaal aantal Nederlandse werknemers is ... Lees Meer »

Asscher: uitspraak eurocommissaris over ‘royale’ sociale voorzieningen bizar

microphone

Reding suggereerde in een Zwitserse krant dat als de voorzieningen in sommige landen te genereus zijn, die landen dat probleem maar zelf moeten oplossen. Dat is volgens de Luxemburgse eurocommissaris niet de taak van de EU. Asscher strijdt in Brussel al geruime tijd tegen wat hij de schaduwzijden van de arbeidsmigratie in de EU noemt. Hij heeft doelt daarmee op constructies om de regels voor arbeidsomstandigheden te omzeilen. Ook de VVD vindt de woorden van Reding ,,bizar''. Juist dankzij de EU-regels is Nederland volgens de liberalen gedwon... Lees Meer »

CSU wil actie tegen ‘armoedemigranten’

leader

De CSU is de zusterpartij van de Christen-Democratsche Unie (CDU) van bondskanselier Angela Merkel en zit in de pas beklonken Grote Coalitie. De Süddeutsche Zeitung meldde zaterdag dat de CSU naar eigen zeggen ,,wil voorkomen dat de verkeerde prikkels tot migratie'' worden afgegeven. Zo zouden migranten in de eerste 3 maanden van hun verblijf in Duitsland helemaal geen aanspraak kunnen maken op de voorzieningen en er zouden regels moeten komen om misbruikers te kunnen uitzetten en terugkeer te weigeren. In West-Europa wordt gevreesd dat er v... Lees Meer »

Kamer wil beperking arbeidsmigratie in EU

politics

Het voorstel van Cameron stuitte vorige week op harde weerstand van de Europese Commissie. Verantwoordelijk eurocommissaris Laszlo Andor noemde het vrije verkeer van personen in de EU ,,niet onderhandelbaar''. Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen (VVD) vindt deze reactie uit Brussel ,,meer dan teleurstellend'' en wil dat het kabinet Cameron steunt. Ook CDA'er Pieter Heerma vroeg minister Lodewijk Asscher zich bij het initiatief van de Britse premier aan te sluiten. PvdA-Kamerlid John Kerstens legde de nadruk op het bestrijden van misstanden di... Lees Meer »

Asscher wil afspraken met Polen en Kroatië over arbeidsmigratie

europe

Volgens Asscher is het nodig om aparte afspraken met lidstaten te maken zolang het onvoldoende lukt de schaduwkant van de arbeidsmigratie in Brussel op de agenda te krijgen. Onlangs verweet hij de Europese Commissie ,,te badinerend'' te reageren op dit probleem. Asscher maakt zich vooral zorgen over uitbuiting door malafide uitzendbureaus en het ontwijken van cao-afspraken, waardoor Nederlandse arbeidskrachten worden verdrongen. Asscher onderstreepte dat hij zeker geen tegenstander is van het vrije verkeer van personen in Europa. Hij noemde ... Lees Meer »

Asscher bespreekt arbeidsmigratie op EU-raad

EU-commision

Asscher heeft er al diverse malen op gewezen dat arbeidsmigratie uit andere EU-lidstaten kan leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt in landen als Nederland. Hij probeert sinds enkele maanden dit thema in Brussel op de agenda te krijgen. Asscher zei vrijdag nog dat de Europese Commissie te makkelijk en ,,badinerend'' doet over zijn zorgen over arbeidsmigratie. Hij reageerde op opmerkingen van de eurcommissarissen Neelie Kroes en Andor. De laatste sprak onlangs zelfs over xenofobie (angst voor alles wat vreemd is). Tijdens zijn telefoong... Lees Meer »

Toestroom Bulgaren en Roemenen naar Duitsland

luggage

Het migratieoverschot aan Bulgaren en Roemenen komt dan naar schatting op 100.000 à 180.000 te liggen, aldus de dinsdag gepubliceerde studie. In 2012 was het positieve migratiesaldo nog 71.000 geweest. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken waarschuwde zaterdag dat groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten de dupe dreigen te worden van het vrije verkeer van werknemers binnen de unie. De PVV wil een debat met de minister ,,waarin hij moet uitleggen hoe hij de hordes Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari 2014 bij de grens gaat tege... Lees Meer »

Nederland waarschuwt voor ‘code oranje’ bij arbeidsmigratie

presentation

"In the Netherlands, a 'Code Orange' is issued as the water in the rivers reach an alarmingly high level. It is now time for a similar alarm, namely about the sometimes negative consequences of the free movement of persons within the EU," Asscher wrote in an op-ed for De Volkskrant newspaper on Saturday (17 August). Labour migration from Romania and Bulgaria has become a hot topic in Britain, Netherlands and Germany before the last remaining labour market restrictions will be lifted on 1 January. Co-signed with David Goodhart, a British c... Lees Meer »

Scroll To Top