donderdag, november 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: arbeidsongeschiktheid

Tag: arbeidsongeschiktheid

Staat in cassatie inzake opbouw vakantiedagen tijdens ziekte

Hangmat

De destijds geldende Nederlandse wet beperkte de opbouw van vakantiedagen bij ziekte, maar dat was in strijd met een Europese richtlijn. Daardoor werden bij het einde van het dienstverband te weinig vakantiedagen afgerekend door de werkgevers. Het gerechtshof oordeelt dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld door de Europese richtlijn destijds onjuist te implementeren in de Nederlandse wetgeving. Per 1 januari 2012 is de Nederlandse wetgeving aangepast aan de Europese richtlijn. De Nederlandse Staat legt zich niet neer bij dit arrest van... Lees Meer »

Hypotheekaanbieders hoeven bij relatiebreuk niet aan reguliere krediettoets vast te houden

house

De AFM benadrukt dat de wet dit niet vereist en dat het niet in alle gevallen in het belang van de klant is. Deze normen gelden voor het aangaan en verhogen van een hypotheek. De regels voor verantwoorde kredietverlening hebben tot doel overkreditering van consumenten te voorkomen. Met deze regels wordt voorkomen dat een consument, gelet op het inkomen en de waarde van de woning, een te hoge hypotheek afsluit. Bij bijzondere situaties, zoals relatiebreuk, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid, leidt het onverkort toepassen van deze normen tot p... Lees Meer »

DNBulletin: DNB houdt wakend oog over verzekeraars arbeidsongeschiktheid

scoot

Zo’n tien verzekeraars zijn actief op de markt voor collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in het kader van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zij bieden op grond van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten (WGA) zogenoemde eigenrisicoproducten aan. Deze aanbieders zijn met veel enthousiasme in deze markt gestapt in 2006, toen de WAO overging in de WIA. Sindsdien kunnen bedrijven kiezen of ze het risico van gedeeltelijk arbeidsongeschikten zelf gaan dragen of zich verzekeren bij het UWV of een ver... Lees Meer »

Scroll To Top