woensdag, oktober 20, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: arbeidsovereenkomst

Tag: arbeidsovereenkomst

IND: Inkomenseisen per 1 juli 2015 aangepast

coins

Inkomensvereiste Om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning moet u in de meeste gevallen voldoen aan een inkomensvereiste. U moet aantonen dat u een voldoende en duurzaam inkomen hebt. Dit betekent dat u moet laten zien dat u voldoende inkomen hebt voor een bepaalde tijd. De hoogte van het inkomen dat u moet aantonen wordt bepaald door uw persoonlijke situatie en het type verblijfsvergunning dat u gaat aanvragen. Het inkomen dat u moet aantonen is een bruto bedrag. Dit is het bedrag dat in de arbeidsovereenkomst of de salariss... Lees Meer »

Het nieuwe arbeidsrecht

law

Proeftijd In arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Indien dit wel gebeurt, is dit beding nietig en daardoor ongeldig. Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven op grond van welk zwaarwichtig bedrijfsbelang het opnemen ervan noodzakelijk is. Een concurrentiebeding zonder een dergelijke motivering is nietig en daardoor ongeldig. Aanzegplicht Nieuw is de aanzegpli... Lees Meer »

Kantonrechter overbodig na invoering transitievergoeding?

law

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid zal de kantonrechtersformule verdwijnen. Zodra een dienstverband twee jaar of langer heeft geduurd, krijgen werknemers bij een gedwongen ontslag recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt gedurende de eerste tien jaar van het dienstverband, een derde maandsalaris voor elk vol dienstjaar. Vanaf het 10e jaar, wordt dat een half maandsalaris. Voor 50-plussers wordt de vergoeding vanaf het 10e dienstjaar een heel maandsalaris. Deze 50+ regel geldt overigens niet voor kleinere w... Lees Meer »

Modernisering ziektewet op komst, gevolgen voor werkgevers

business

Met name voor werkgevers zijn de gevolgen hiervan merkbaar omdat zij verantwoordelijk worden gemaakt voor de instroom van hun (ex)werknemers in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Die verantwoordelijkheid houdt in dat zij een premie gaan betalen die gerelateerd is aan de instroom van medewerkers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan. De Raadgevers begeleidt ondernemers in het maken van bezwaar tegen de WIA-beschikkingen. Daarnaast kan de Raadgevers een passend re-integratiebeding opstellen of adviseren over de aanpa... Lees Meer »

Scroll To Top