dinsdag, oktober 23, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: arbeidsrecht

Tag: arbeidsrecht

Het nieuwe arbeidsrecht

law

Proeftijd In arbeidsovereenkomsten voor zes maanden of korter mag geen proeftijdbeding meer worden opgenomen. Indien dit wel gebeurt, is dit beding nietig en daardoor ongeldig. Concurrentiebeding Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen geen concurrentiebeding meer bevatten, tenzij in de arbeidsovereenkomst wordt aangegeven op grond van welk zwaarwichtig bedrijfsbelang het opnemen ervan noodzakelijk is. Een concurrentiebeding zonder een dergelijke motivering is nietig en daardoor ongeldig. Aanzegplicht Nieuw is de aanzegpli... Lees Meer »

TMF: Kazachstan verzacht eisen Arbeidsrecht voor Expo 2017

corporate

It seems Kazakhstan’s supply of local skilled labour won’t be enough to feed the Expo 2017 beast: the country’s foreign workforce quotas are getting an overhaul as the country prepares to host the next International Exposition in Astana. The amendments simplify procedures to bring in foreign experts that have the necessary experience in designing and constructing world-class facilities using the advanced energy-saving technologies expected of this Expo host. Expo 2017 will focus on the theme "Future Energy", looking at both the future of ... Lees Meer »

Arbeidsrecht: een dure dag te laat

employment2

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd biedt werkgevers de nodige flexibiliteit. Een dergelijke arbeidsovereenkomst eindigt automatisch nadat de looptijd is verstreken. Opzegging is niet nodig. Er geldt één uitzondering op deze regel. In het geval de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de afgesproken looptijd stilzwijgend wordt voortgezet, wordt deze namelijk geacht opnieuw voor dezelfde termijn (met een maximum van één jaar) en op dezelfde voorwaarden te zijn gesloten. Als werkgever dient u de einddatum dus goed in de gaten te ho... Lees Meer »

Scroll To Top