zaterdag, juni 6, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: arbeidsvoorwaarden

Tag: arbeidsvoorwaarden

Kabinet positief over advies arbeidsmigratie

weigh

De SER wil verder dat het gemakkelijker wordt voor bedrijven om internationale samenwerkingsverbanden aan te gaan buiten de EU. Het kabinet heeft daarom besloten dat bedrijven van te voren een uitzondering op de tewerkstellingsplicht kunnen aanvragen bij het UWV als zij gaan werken aan internationale projecten. Het UWV toetst voortaan vooraf per project of de desbetreffende functies door een Nederlander kan worden ingevuld of een werknemer uit een andere EU-lidstaat nodig is. Als dit laatste het geval is, hoeft het bedrijf geen aanvraag te d... Lees Meer »

Grens nog drie jaar dicht voor Kroaten

EU

Kroatië werd twee jaar geleden lid van de Europese Unie en in principe geldt dan het vrij verkeer van werknemers binnen de EU. Maar het kabinet maakte gebruik van de mogelijkheid om de grens tijdelijk dicht te houden voor werknemers. Toen werd gekozen voor een periode van twee jaar. Daar komt nu nog eens drie jaar bij. De maximale periode waarin een EU-land de grens voor werknemers uit een nieuw EU-land dicht kan houden, is zeven jaar. Wie dan wil komen werken heeft een tewerkstellingsvergunning nodig. Het uitstel is volgens het kabinet n... Lees Meer »

ABU: CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

directors

De ABU en de vakbonden hadden op 30 september 2014 een akkoord bereikt over de wijzigingen in de lopende CAO voor Uitzendkrachten. De in 2012 gemaakte principe-afspraak over de ‘inlenersbeloning’ wordt per 30 maart 2015 ingevoerd. Uitzendkrachten krijgen vanaf de eerste dag een loon gebaseerd op de arbeidsvoorwaarden van de inlener. Voor o.a. groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uitzendkrachten met een contract voor onbepaalde tijd (fase C) blijft een apart loongebouw van toepassing. In de vernieuwde cao is verder de Wet werk en zeker... Lees Meer »

Drie awards in één week: Philips op alle fronten beste reputatie van Nederland

gold

Hans de Jong, CEO Philips Benelux over de drie gewonnen awards: “We zijn ontzettend trots op deze prachtige erkenning. Philips is een bedrijf met een enorme innovatiekracht. Die kracht vindt zijn oorsprong in het goed luisteren en kijken naar de mensen voor wie onze innovaties van belang kunnen zijn. Onze medewerkers zijn bijzonder sterk betrokken bij de mensen voor wie zij oplossingen ontwikkelen. Die betrokkenheid en onze sterke technologische expertise is al meer dan honderd jaar een krachtige combinatie met een grote impact. Dit komt mede t... Lees Meer »

DNB ontvangt opnieuw Top Employers certificering

employment

Top Employer 2014 Na een gedetailleerd onafhankelijk onderzoek naar de Human Resource (HR) omgeving is bepaald dat DNB aan de voorwaarden voldoet en dus gekwalificeerd is voor de Top Employers certificering 2014. In het onderzoek is het beleid van DNB beoordeeld op primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden, training en ontwikkeling, organisatiecultuur en carrièremogelijkheden. Exclusieve status Ondernemingen die zich kwalificeren als Top Employer kunnen een jaar lang gebruik maken van deze exclusieve status. De certificering geeft (to... Lees Meer »

De Europese Dag voor gelijke beloning vraagt aandacht voor de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen

team-work2

Lichte verbetering Sinds de eerste "dag van de gelijke beloning" in 2011 is deze loonkloof voorzichtig gedaald van 17,5 tot 16,4%. Het evenement werd toen op 5 maart gehouden, ter illustratie van het feit dat vrouwen in het jaar daarvoor de eerste 65 "voor niets" hadden gewerkt. De tweede dag vond plaats op 2 maart 2012 en de derde op 28 februari 2013. De lichte verbetering in de afgelopen vier jaar echter is vooral toe te schrijven aan de economische crisis, die een groter effect heeft gehad op bepaalde, door mannen gedomineerde secto... Lees Meer »

Asscher: Problemen arbeidsmigratie hoog op EU-agenda

jobs

Asscher maakt zich zorgen over de sociale dumping en uitbuiting die het vrije verkeer van personen met zich meebrengt. Malafide uitzendbureaus en bedrijven bedenken constructies om de arbeidsvoorwaarden in Nederland te ontduiken. Ze verdringen daarmee Nederlandse werknemers, in een tijd van oplopende werkloosheid. Asscher wil dat Brussel de regels aanpast om dit te voorkomen. Dat moet niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van nationale regeringen, maar van de hele EU, vindt hij. Ook Andor wil dat samenwerking voorop komt te staan. Hij dee... Lees Meer »

Asscher pakt schijnconstructies en uitbuiting hard aan

data5

Hiervoor zet de Inspectie SZW maximaal 35 extra inspecteurs in. Zo wordt het bedrijven onmogelijk gemaakt om buitenlandse werknemers het minimumloon vooral als onbelaste onkostenvergoedingen te betalen. Daarnaast wil het kabinet dat alle betrokken opdrachtgevers, dus niet alleen de directe werkgever, aansprakelijk worden voor het betalen van het cao-loon. Ook zet de Sociale Verzekeringsbank meer mensen in om fraude met betaling van premies in het buitenland, via bijvoorbeeld postbusondernemingen, aan te pakken. Verder zal de Inspectie SZW... Lees Meer »

Scroll To Top