dinsdag, oktober 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: asielaanvraag

Tag: asielaanvraag

Screening bij asielprocedure gezinnen werkt

customs

Gezinnen die zich vòòr 1 september op de luchthaven meldden voor asiel en niet voldeden aan de formele gronden om toegang tot Nederland te krijgen (zoals een paspoort of een visum), werden in grensdetentie geplaatst. Sinds september heeft Teeven voor gezinnen die een asielaanvraag willen doen, een zogeheten screening ingevoerd. Hierbij kijken de Koninklijke Marechaussee en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of er redenen zijn om een gezin de toegang tot Nederland te weigeren. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een ongeloofwaardige ... Lees Meer »

Duidelijkheid voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen

kids

In totaal zijn afgelopen jaar 3.280 aanvragen ingediend voor de zogeheten kinderpardonregeling. Het gaat hierbij zowel om kinderen als hun gezinsleden. Van alle aanvragen zijn er 1.450 ingewilligd, waarvan 80 nadat bezwaar was aangetekend. 675 kinderen hebben nu een verblijfsvergunning gekregen in het kader van de regeling langdurig verblijvende kinderen. Verder hebben nog 775 gezinsleden van de kinderen een vergunning gekregen. 1.710 aanvragen zijn afgewezen en 120 aanvragen zijn door de vreemdeling zelf weer ingetrokken. Redenen voor afwijzin... Lees Meer »

Eendagstoets bij tweede of volgende asielaanvraag

weigh

Voor de schriftelijke aanmelding vult de asielzoeker samen met zijn advocaat het formulier Kennisgeving Tweede of Volgende Asielaanvraag in. In dit formulier staat vermeld welke documenten en bewijsmiddelen moeten worden meegezonden. Nadat de IND het formulier heeft ontvangen en op volledigheid heeft beoordeeld, ontvangt de asielzoeker een uitnodiging om de asielaanvraag op een IND aanmeldcentrum in te dienen. De asielzoeker meldt zich op de afgesproken dag bij het IND aanmeldcentrum. Hier wordt zijn identiteit gecontroleerd en ondertekent h... Lees Meer »

Europees Hof: Asieladvies hoeft niet vrijgegeven te worden

weigh

De zaak draait om de zogenoemde minuut in een asielaanvraagprocedure. Dit is een advies dat wordt gegeven voorafgaand aan het nemen van een besluit over de asielaanvraag. Daarin staat naast persoonsgegevens ook een juridische analyse over de zaak. Een asielzoeker vroeg de minuut op, maar dat weigerde Nederland. De adviseur aan het EU-hof concludeert nu dat het betreffende document niet valt onder persoonsgegevens omdat de juridische analyse er deel van uitmaakt. Lidstaten zijn volgens Europese regels niet verplicht juridische documenten die ... Lees Meer »

Verblijfsvergunning voor 620 langdurig verblijvende kinderen

kids9

Voor de overgangsregeling zijn in totaal zo'n 3.260 aanvragen ingediend van zowel hoofdpersonen als gezinsleden. Ongeveer 1.800 aanvragen zijn in eerste aanleg afgewezen. Dat was bijvoorbeeld omdat de vreemdeling in kwestie niet lang genoeg in Nederland verbleef of nooit een asielaanvraag had ingediend. De regeling langdurig verblijvende kinderen is op 1 februari 2013 in werking getreden. Voor zowel de tijdelijke als de definitieve regeling geldt in beginsel dat (alleenstaande minderjarige) vreemdelingen ervoor in aanmerking komen die tenmin... Lees Meer »

Gezamenlijk onderzoek inspecties naar het meisje Renata

folder2

De casus Renata speelde in november vorig jaar. Zij verbleef in Nederland van 13 juni 2012 tot en met 26 november 2012. Staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) wijst er in antwoord op Kamervragen (CDA, PvdA, SP en D66) op dat de casus Dolmatov en de discussie daaromtrent plaats vonden in de periode februari-april 2013. In zijn antwoord schrijft Teeven: 'Bij mijn diensten was op geen enkel moment in de periode van 13 juni 2012 tot en met 26 november 2012 bekend dat Renata toen zij in Nederland verbleef leed aan acute leukemie'. Hij b... Lees Meer »

Scroll To Top