dinsdag, januari 26, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: asielaanvragen

Tag: asielaanvragen

IND: Oók in de weekenden asielgehoren

folder2

De IND behandelt sinds zaterdag 24 oktober ook in de weekeinden asielaanvragen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met ketenpartners COA, Vreemdelingenpolitie, Raad voor de Rechtsbijstand (juridische bijstand aan asielzoekers door vreemdelingenadvocaten) en Vluchtelingenwerk, die elk hun eigen specifieke rol hebben in de asielprocedure. Ook voor deze organisaties heeft de weekendopstelling dus consequenties. En ook de inzet van tolken en facilitaire ondersteuning gaan nu dus zeven dagen per week door. De vier locaties waar vanaf zaterdag door a... Lees Meer »

IND: Asieltrends augustus 2015: Instroom van het aantal eerste asielaanvragen stijgt verder

financial-result

Herhaalde asielaanvragen Het aantal herhaalde asielaanvragen is in augustus licht gedaald. In augustus werden 144 herhaalde asielaanvragen ingediend; in juli waren dat er nog 170. Over de afgelopen twaalf maanden zijn de belangrijkste nationaliteiten bij herhaalde asielaanvragen de Iraakse en Afghaanse. Nareis Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. In augustus 2015 is het aantal gezinsleden dat Nederland is in gereisd ongeveer gelijk gebleven. Afgelopen maand zijn ... Lees Meer »

Asieltrends juni 2015: Stijging van het aantal eerste asielaanvragen zet door

poverty-kids

Herhaalde asielaanvragen Het aantal herhaalde asielaanvragen is licht gestegen. In juni 2015 werden er 148 herhaalde asielaanvragen ingediend, in mei waren dat er 124. Over de afgelopen twaalf maanden zijn de belangrijkste nationaliteiten bij herhaalde asielaanvragen de Iraakse en Afghaanse. Nareis Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. In juni 2015 is ook het aantal gezinsleden dat Nederland is ingereisd fors gestegen naar 1.244 (in mei 1.007). Het merendeel van h... Lees Meer »

IND: Asieltrends maart 2015

financial-result

Herhaalde asielaanvragen In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In maart 2015 werden er 188 herhaalde asielaanvragen ingediend. In februari waren dat er 226. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen zijn Irakese en Afghaanse nationaliteiten. Nareis Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders een mvv (machtiging voorlopig verblijf) voor hun gezinsleden aanvra... Lees Meer »

IND: Asieltrends februari 2015: Aantal Syrische en staatloze asielzoekers verder afgenomen

financial-result

Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In februari 2014 werden er 232 herhaalde asielaanvragen ingediend (januari: 168). Dit is redelijk in lijn met de aantallen in 2014. De belangrijkste nationaliteiten bij de tweede en volgende asielaanvragen zijn Irak en Afghanistan. Nareis Binnen drie maanden na verlening van een verblijfsvergunning asiel kunnen statushouders een mvv (machtiging voorl... Lees Meer »

IND: Ruim 30.000 asielaanvragen in 2014

financial-result

Het aantal steeg van 17.189 naar 30.023. In 2012 bedroeg het totaal aantal asielaanvragen 13.170. Eerste asielaanvragen Het aantal eerste asielaanvragen dat in 2014 in Nederland werd ingediend bedroeg 23.970. De meest voorkomende groepen waren Syriërs (9.475), Eritreërs (3.927) en staatlozen (2.763, veelal Palestijnen die eveneens afkomstig zijn uit Syrië). Herhaalde asielaanvragen Het aantal herhaalde asielaanvragen daalde in 2014 met 23% ten opzichte van 2013 (van 2.790 naar 2.154). In vergelijking met 2012 was er in 2014 zelfs ee... Lees Meer »

Immigratie- en Naturalisatiedienst: Ondanks daling asielinstroom in oktober en november nog steeds substantieel hoger dan in voorgaande jaren

graphs

Dit is een daling ten opzichte van de maanden daarvoor, die mogelijk samenhangt met het winterseizoen, waardoor minder migranten de Middellandse Zee oversteken. De totale asielinstroom was in november overigens nog steeds substantieel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (+28%). Het aantal opvolgende asielaanvragen in november (ongeveer 180) is ten opzichte van oktober afgenomen, terwijl er in oktober juist een toename was ten opzichte van september. De belangrijkste nationaliteiten bij opvolgende asielaanvragen zijn net als de afgelo... Lees Meer »

IND: Aantal asielzoekers fors gestegen door sterke toename Syriërs

statistics

Syriërs en staatlozen samen meer dan 75% De Syrische en staatloze asielzoekers vormden in september samen meer dan 75% van het totale aantal eerste aanvragen. Ten opzichte van een jaar geleden is het totale aantal eerste aanvragen bijna verdubbeld (1.498 In september 2013 tegen 2.911 in september jl.). Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd In een aantal gevallen dienen asielzoekers na een eerste ook een tweede (of volgende) asielaanvraag in. Dit kan om uiteenlopende redenen zijn. In september 2014 werden er 245 herhaalde asiela... Lees Meer »

Kwart meer vluchtelingen naar rijke landen

poverty-kids

Als de trend doorzet kan het aantal asielaanvragen eind dit jaar boven de 700.000 uitkomen. Dat is het hoogste aantal sinds de oorlog op de Balkan van begin jaren 90 van de vorige eeuw. Reden voor de vluchtelingstroom zijn de oorlogen in Syrië en Irak maar ook vluchtelingenstromen uit onder meer Somalië en Eritrea. ,,De internationale gemeenschap moet de bevolkingen voorbereiden op de realiteit dat door het ontbreken van oplossingen voor conflicten meer en meer mensen een veilig heenkomen en zorg nodig hebben in de komende maanden en jaren''... Lees Meer »

Eerste asielaanvragen in augustus 2014 twee maal zoveel als jaar geleden

financial-result

Na de hoge instroom van Eritrese asielaanvragen in de maanden april en mei bleef de asielinstroom hoog door asielzoekers uit Syrië. Ook het aantal staatloze asielzoekers neemt de laatste maanden sterk toe (in augustus 409 versus 16 in augustus 2013). Deze staatlozen zijn vooral staatloze Palestijnen uit Syrië. Het aantal Eritrese eerste asielaanvragen daalde in augustus verder naar 76 aanvragen. Totaal 2014 t/m augustus al méér dan in heel 2013 De totale asielinstroom in 2014 tot en met augustus - eerste en herhaalde aanvragen samen - be... Lees Meer »

Scroll To Top