vrijdag, februari 21, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: asielinstroom

Tag: asielinstroom

Wijziging inzet personeel en beëindiging weekendopenstelling als gevolg van lagere asielinstroom

ind

Deze ontwikkelingen hebben impact op de organisatie. Zo verwachten we dat er vanaf 1 oktober onvoldoende asielwerk zal zijn voor het huidige aantal medewerkers dat dit doet. Daarom is besloten tot een gefaseerde afbouw van het aantal medewerkers dat is ingezet op asiel. Een deel van hen zal worden ingezet gaan worden op het behandelen van verzoeken van nareizende familieleden. Tevens zullen gefaseerd werkverbanden met externe medewerkers worden beëindigd. Een eerste tranche per 1 oktober. Een tweede tranche per 1 december. Beëindiging weeken... Lees Meer »

Totale maandelijkse asielinstroom in juli boven de tweeduizend

ind

Eerste asielaanvragen verspreid over groot aantal nationaliteiten Het aantal eerste asielaanvragen is zonder extreme pieken verspreid over een groot aantal nationaliteiten, met op de eerste plaats Eritreërs (13%), op de tweede plaats Albanezen (11%) en op een gedeelde derde plaats Serviërs en Syriërs (beiden 9%).   Herhaalde asielaanvragen licht gestegen Hoewel de stijging van de totale asielinstroom in juli vooral is toe te wijzen aan eerste asielaanvragen en nareis, is ook het aantal herhaalde asielaanvragen gestegen: van 154 in ... Lees Meer »

Asielinstroom stabiliseert zich in mei

ind

Samenstelling eerste asielaanvragen verandert In mei 2016 registreerde de IND 989 eerste asielaanvragen. Dit aantal is iets hoger dan in april 2016 (915) en is minder dan de helft van het aantal aanvragen in mei 2015 (2.252). Sinds begin 2016 is de samenstelling van de asielinstroom veranderd. Het aandeel Syriërs is laag, terwijl het aandeel uit de veilige Westelijke Balkanlanden, met name uit Albanië, Servië en Kosovo, hoog is. Dit patroon heeft zich doorgezet in mei. Ten aanzien van de samenstelling van de eerste asielaanvragen kan verder ge... Lees Meer »

Vorige week 800 asielzoekers naar Nederland

discriminat

De asielinstroom bestaat uit mensen die zich hebben aangemeld voor het indienen van een eerste of herhaalde asielaanvraag dan wel voor een verblijfstitel als nareizend gezinslid van een asielstatushouder. ... Lees Meer »

Najaarsnota 2015: meer geld voor asielinstroom

rijksoverheid1

Extra geld asielinstroom Om gemeenten te faciliteren bij de opvang van de hogere instroom van vluchtelingen, maakt het kabinet in 2015, 2016 en 2017 extra geld vrij. In 2016 is er naar verwachting 400 miljoen euro extra nodig voor opvang. Deze kosten worden voor 2015 voor 350 miljoen euro betaald uit onderuitputting op alle departementen en voor 2016 uit de vrije ruimte binnen het ODA-budget door de hogere economische groei. Minister Dijsselbloem: "Door de hoge instroom moesten we meer geld vrijmaken voor opvang. Gelukkig kunnen we dit inpasse... Lees Meer »

IND: Oók in de weekenden asielgehoren

folder2

De IND behandelt sinds zaterdag 24 oktober ook in de weekeinden asielaanvragen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met ketenpartners COA, Vreemdelingenpolitie, Raad voor de Rechtsbijstand (juridische bijstand aan asielzoekers door vreemdelingenadvocaten) en Vluchtelingenwerk, die elk hun eigen specifieke rol hebben in de asielprocedure. Ook voor deze organisaties heeft de weekendopstelling dus consequenties. En ook de inzet van tolken en facilitaire ondersteuning gaan nu dus zeven dagen per week door. De vier locaties waar vanaf zaterdag door a... Lees Meer »

IND opent extra locaties

open

Als een asielzoeker in Nederland aankomt, gaat hij eerst naar het aanmeldcentrum (AC) Ter Apel. Dit is de enige locatie waar mensen zich kunnen aanmelden om een asielaanvraag in te dienen. In Ter Apel vindt identificatie door de politie plaats en wordt bekeken of een vreemdeling misschien al eerder in een ander land asiel heeft aangevraagd. Belangrijk onderdeel van de aanmelding is het gesprek, het zogeheten 'aanmeldgehoor', dat de IND-medewerker voert met de asielzoeker. Deze gehoren vinden normaal gesproken plaats in Ter Apel, en nu dus ook i... Lees Meer »

IND: Aanmeldcentra Ter Apel, Zevenaar en Den Bosch komende maanden ook in weekenden open

poverty-kids

Bij de weekendopenstelling zijn ook de ketenpartners die een rol spelen in de procedure - zoals COA, de Raad voor Rechtsbijstand en Vluchtelingenwerk – betrokken. Door onze gezamenlijke inspanning kunnen we voor de asielzoeker de wachttijd verkorten. De weekendopenstelling geldt ook voor de dependances Doetinchem (AC Zevenaar) en Budel-Cranendonck (AC Den Bosch). Het aanmeldcentrum Schiphol is altijd al open in het weekend. ... Lees Meer »

Immigratie- en Naturalisatiedienst: Ondanks daling asielinstroom in oktober en november nog steeds substantieel hoger dan in voorgaande jaren

graphs

Dit is een daling ten opzichte van de maanden daarvoor, die mogelijk samenhangt met het winterseizoen, waardoor minder migranten de Middellandse Zee oversteken. De totale asielinstroom was in november overigens nog steeds substantieel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (+28%). Het aantal opvolgende asielaanvragen in november (ongeveer 180) is ten opzichte van oktober afgenomen, terwijl er in oktober juist een toename was ten opzichte van september. De belangrijkste nationaliteiten bij opvolgende asielaanvragen zijn net als de afgelo... Lees Meer »

Eerste asielaanvragen in augustus 2014 twee maal zoveel als jaar geleden

financial-result

Na de hoge instroom van Eritrese asielaanvragen in de maanden april en mei bleef de asielinstroom hoog door asielzoekers uit Syrië. Ook het aantal staatloze asielzoekers neemt de laatste maanden sterk toe (in augustus 409 versus 16 in augustus 2013). Deze staatlozen zijn vooral staatloze Palestijnen uit Syrië. Het aantal Eritrese eerste asielaanvragen daalde in augustus verder naar 76 aanvragen. Totaal 2014 t/m augustus al méér dan in heel 2013 De totale asielinstroom in 2014 tot en met augustus - eerste en herhaalde aanvragen samen - be... Lees Meer »

Scroll To Top