dinsdag, augustus 11, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Asielzoekers (pagina 3)

Tag: Asielzoekers

Steden bang voor ‘grote groepen asielzoekers’

poor

De kerken vinden dat asielzoekers, ook als zij geen papieren hebben, niet dakloos over straat mogen zwerven. Als de kerken gelijk krijgen, zullen er veel rechtszaken tegen gemeenten volgen. Utrecht denkt net als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag dat de kerken een grote kans hebben hun zaak te winnen. Dat schrijft het Utrechtse stadsbestuur aan de raad. Het Europees Comité voor Sociale Rechten, dat is gevestigd in Straatsburg, ziet toe op de naleving van het Europees Sociaal Handvest. In dit verdrag, waarbij 47 Europese landen partij zijn, zij... Lees Meer »

Amsterdam blijft zoeken naar bed, bad en brood

poor

Van der Laan heeft daarover maandagochtend gesproken met staatssecretaris Fred Teeven (Justitie). De gemeente liet weten dat het kabinet niet vooruit wil lopen op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Volgens een nog vertrouwelijke uitspraak van dit comité (in handen van Teeven) zouden illegalen onderdak, voedsel en kleren moeten kunnen krijgen. ... Lees Meer »

EU liet in 2013 recordaantal asielzoekers toe

parliament

Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde gegevens van het statistiekbureau Eurostat. Zweden nam met 26.400 de meeste asielzoekers op, iets meer dan Duitsland. Nederland komt met 10.620 opnamen op de zesde plaats. De meeste Syriërs en Afghanen gingen naar Zweden en Duitsland. Nederland nam de meeste Somaliërs op, 9700. In totaal werden in 2013 in de EU ruim 326.000 asielaanvragen gedaan, waarvan dus 40 procent werd gehonoreerd. ... Lees Meer »

Wetten die in werking treden: o.a. over vreemdelingen/asielzoekers

weigh

Single Permit Verder wordt op 1 april de Wet Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA) ingevoerd. De GVVA ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU het recht geeft om in Nederland te verblijven en te werken voor een periode langer dan drie maanden. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de huidige tewerkstellingsvergunning (twv) in één vergunning. Een vreemdeling die naar Nederland wil komen om langer dan drie maanden te werken (of zijn werkgever) hoeft maar één procedure te starten. De v... Lees Meer »

Hogere asielinstroom in 2013

statistics

Met name het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt en een eerste asielverzoek doet, is gestegen. Het percentage eerste asielaanvragen was in 2013 48 procent hoger dan in het jaar ervoor. Dat bracht het totaal op 14.399 eerste asielaanvragen ten opzichte van 9.714 in 2012. Deze stijging is voor een groot deel toe te schrijven aan het groeiend aantal Syriërs dat in Nederland bescherming zoekt. In 2013 hebben 2.673 Syriërs asiel aangevraagd in Nederland. In 2012 waren dat er 454. Ook het aantal Somaliërs en Eritreërs dat een eerste asi... Lees Meer »

Russische kritiek op mensenrechten Nederland en EU

microphone

Vooral de situatie van illegale migranten en asielzoekers in Nederland baart de Russen zorgen. Zo sluit Nederland buitenlanders die geen criminelen zijn, op in detentiecentra. Ook wijzen de Russen op het kabinetsplan om illegaliteit strafbaar te stellen. Buitenlanders die legaal in Nederland zijn, worden bovendien aanhoudend gediscrimineerd, zien de Russen. Het rapport wijst onder meer op een toenemend aantal klachten bij antidiscriminatiebureaus en het 'Polenmeldpunt' van de PVV. Het rapport haalt de dood aan van de Rus Aleksandr Dolmato... Lees Meer »

ChristenUnie bezorgd om toenemende christenvervolging

catholic

Het gaat om een 'ranglijst' van Open Doors, een organisatie die christenen steunt die worden vervolgd of verdrukt. ,,Ik zal er bij minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken op aandringen deze ranglijst ook nadrukkelijk te betrekken bij de totstandkoming van het buitenlandbeleid, zowel op nationaal als op EU-niveau”, aldus Voordewind. De ranglijst toont volgens hem ,,wederom aan dat het ronduit onbegrijpelijk'' is dat Nederland asielzoekers uitzet naar landen als Somalië, Irak en Afghanistan. ... Lees Meer »

Eendagstoets bij tweede of volgende asielaanvraag

weigh

Voor de schriftelijke aanmelding vult de asielzoeker samen met zijn advocaat het formulier Kennisgeving Tweede of Volgende Asielaanvraag in. In dit formulier staat vermeld welke documenten en bewijsmiddelen moeten worden meegezonden. Nadat de IND het formulier heeft ontvangen en op volledigheid heeft beoordeeld, ontvangt de asielzoeker een uitnodiging om de asielaanvraag op een IND aanmeldcentrum in te dienen. De asielzoeker meldt zich op de afgesproken dag bij het IND aanmeldcentrum. Hier wordt zijn identiteit gecontroleerd en ondertekent h... Lees Meer »

Actieplan moet migranten voor verdrinkingsdood behoeden

meeting

Dit recente ongeval met migranten uit Afrika was het zwaarste in jaren. Herziene asielprocedure Om de kans op herhaling kleiner te maken, wil de Commissie het mogelijk maken om vanuit het buitenland een asielaanvraag voor de EU in te dienen. Dat moet asielzoekers ontmoedigen om de vaak gevaarlijke reis naar Europa te ondernemen. Volgens het huidige EU-asielbeleid kunnen mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of vervolging in eigen land, pas op Europese bodem de vluchtelingenstatus aanvragen. Verder gaat Frontex, het grensagentscha... Lees Meer »

‘EU-grensbewaking hinkt op twee gedachten’

EU-commision

Dat zei GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini donderdag in een reactie op de ramp met een vluchtelingenboot bij het Italiaanse Lampedusa. ,,Het komt voor dat patrouillerende grensbewakers op zee wegkijken als zij een boot vol migranten ontdekken, om zo het probleem te omzeilen.'' ,,Zuid-Europa wil ze niet helpen, Noord-Europa wil ze niet hebben'', aldus Sargentini over de toestroom aan illegale vluchtelingen en asielzoekers. Volgens haar ligt de oplossing niet bij de gezamenlijke Europese grensbewaking, maar bij een gezamenlijk Eur... Lees Meer »

Scroll To Top