zondag, augustus 9, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Asscher

Tag: Asscher

SVS Inburgering biedt exact wat minister Asscher zoekt

3867752

Minister Asscher heeft dat vorige week in een brief aan de Tweede Kamer ook ruiterlijk toegegeven. Asscher weet nog niet waar het aan schort, SVS Inburgering echter wel. Middels diepgaande gesprekken met vluchtelingen is het SVS duidelijk geworden dat het momenteel vooral ontbreekt aan goede begeleiding, intensieve lesprogramma’s en het opdoen van werkervaring op de Nederlandse werkvloer. SVS Inburgering heeft hier in oktober 2015 al op ingespeeld en opent daarom op 1 mei haar eerste opleidingscentrum in Nieuwegein. Meerwaarde van SVS Inburg... Lees Meer »

Asscher houdt persconferentie over Europa voor schoolkrantredacties

Lodewijk-asscher

De populaire vlogger Theaumes, met meer dan 195.000 volgers in de doelgroep, was aanwezig bij de bijeenkomst en vlogt over de middag. Op de persconferentie legde Asscher uit dat het belangrijk is dat werknemers in Europa beschermd worden en niet met elkaar concurreren op een zo laag mogelijk loon. Zo moet een Europeaan die naar Nederland komt om te werken hetzelfde loon ontvangen als een Nederlander die datzelfde werk doet. Middelbare scholieren kregen de kans om hem vragen te stellen als: Wat is het nut van Europa? Hoe werkt het in Brussel?... Lees Meer »

Minister-president Rutte en minister Asscher bij Tripartiete Sociale Top in Brussel

Tijdens verschillende sessies spreken zij met vertegenwoordigers van Europese werkgevers en werknemers over het creëren van groei en banen in de Europese Unie en het belang van samenwerking met sociale partners. De Tripartiete Sociale Top vindt twee keer per jaar plaats. Naast minister-president Rutte en minister Asscher nemen ook voorzitter Tusk van de Europese Raad en voorzitter Juncker van de Europese Commissie deel aan de top. Vanuit Nederland worden de sociale partners vertegenwoordigd door FNV, CNV, VCP en VNO-NCW. Nederland is in d... Lees Meer »

Schoonmakers leggen eed en belofte af

media_xll_1059936

De eerste 84 rijksschoonmakers zijn deze maand aan de slag gegaan binnen de Rijksoverheid. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op het ministerie van SZW legden de nieuwe rijkscollega’s vandaag de eed en belofte af in het bijzijn van minister Asscher. De komende jaren zullen zo’n 2000 schoonmakers in dienst komen van het Rijk. Het kabinet wil als goed werkgever de schoonmakers van rijkspanden in dienst nemen, zodat zij als echte collega’s deel uitmaken van de Rijksoverheid. Minister Asscher is blij met de komst van de nieuwe collega’s: "Het k... Lees Meer »

Asscher: Meer mogelijkheden voor ‘kunstkinderen’

painting

Deze regels, die gelden voor kinderen tot dertien jaar die meespelen in bijvoorbeeld een musical, realityshow, kookprogramma, talentenjacht of film, zijn vandaag gepubliceerd in de Staatscourant en gaan 1 april in. Om hen fysiek en mentaal te beschermen mogen in Nederland kinderen onder de dertien jaar niet werken. Voor zogenoemde ‘kunstkinderen’, kinderen die meedoen aan culturele producties zoals theater, film en televisie, kan een uitzondering worden gemaakt. De overheid stelt dan wel eisen in het belang van de gezondheid, het welzijn en ... Lees Meer »

Kwart van de werknemers ooit gepest, Asscher start campagne

pain1

Pesten op werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest. De campagne van minister Asscher richt zich niet alleen op de werknemers die pesten of gepest worden: ‘Zeven miljoen collega’s hebben elke ... Lees Meer »

Asscher wacht EU-procedure af voor inburgering buitenland

folders

Asscher zei dat donderdag in de Tweede Kamer. Hij reageerde op een pleidooi van regeringsfracties VVD en PvdA en oppositiepartij CDA om de vrijheid van meningsuiting meer centraal te stellen bij de inburgering. Volgens VVD-Kamerlid Malik Azmani moeten nieuwkomers ,,de vrijheid van meningsuiting niet alleen respecteren, maar omarmen en in hun vingers krijgen. Willen ze dat niet, dan moeten ze zich afvragen of ze wel willen leven in deze samenleving.'' Asscher laat de Kamer voor de zomer weten welke mogelijkheden hij ziet om het examen aan te ... Lees Meer »

Asscher blij met uitspraak bijstandstoerisme

law

De uitspraak komt erop neer dat lidstaten uitkeringen kunnen weigeren aan EU-burgers die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer in Europa met als enige doel sociale bijstand te ontvangen. Volgens Asscher betekent de hofuitspraak een aanscherping van de huidige praktijk. Het Europees Hof sprak zich dinsdag uit over een werkloze Roemeense die volgens de autoriteiten geen inspanningen doet om werk te vinden. De 25-jarige vrouw, die sinds 2010 in Duitsland woont, voelde zich gediscrimineerd. Duitsers zonder voldoende middelen van bestaan kr... Lees Meer »

Asscher: Ruimere regels vrijwilligerswerk in de WW

job

Op dit moment geldt dat UWV een WW-gerechtigde kan korten op zijn uitkering als het vrijwilligerswerk dat hij doet ergens anders in het land door een betaalde kracht wordt gedaan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin hij de verruimde regels aankondigt. Uitgangspunt is en blijft dat iemand met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mag doen zolang dat niet leidt tot verdringing van betaald werk. In de toekomst toetst UWV deze mogelijke verdringing niet meer op landelijk ... Lees Meer »

Asscher: code oranje voor arbeidsmigranten heeft gewerkt

conference

Vorig jaar augustus kwam hij met een 'code oranje'. Hij waarschuwde toen in dezelfde krant dat groepen laagopgeleiden in de rijkere EU-lidstaten de dupe dreigden te worden van het vrije verkeer van werknemers. ,,Als we willen blijven profiteren van de voordelen van het vrije verkeer, dan moeten we bereid zijn de negatieve neveneffecten ervan te bestrijden'', aldus de PvdA-minister toen. Hij benadrukt dat hij arbeidsmigranten niet aanvalt. ,,Ik verdedig ze.'' ... Lees Meer »

Scroll To Top