donderdag, januari 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: AWBZ

Tag: AWBZ

Aanpassingen eindejaarsbericht met belastingtarieven 2015

finance

In de laatste tabel in onderdeel 1.1 is AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gewijzigd in WLZ (Wet langdurige zorg). Het percentage is hetzelfde. In onderdeel 1.15.2 is het bedrag van de energie-investeringsaftrek (EIA) over 2014 gewijzigd in € 2.500. De titel van onderdeel 8.1 is aangepast. De link in onderdeel 8.1.1 verwijst nu naar de juiste pagina op de site van de Belastingdienst. ... Lees Meer »

Duidelijkheid voor mensen met zware zorg

zorg

Deze mensen voldoen aan drie voorwaarden. Zij krijgen nu zorg uit de AWBZ en hebben zich gemeld bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht. Daarnaast voldoen zij volgens cliëntorganisaties Per Saldo, Ieder(in) en NPCF aan het profiel voor de Wlz. Voor al deze cliënten geldt dat het CIZ zal besluiten hen in 2015 toegang te geven tot de Wlz zodat zij niet langer in onzekerheid zitten. In 2015 volgt een definitieve beslissing. Mensen centraal in de zorg 'Laten we in de zorg mensen centraal zetten', aldus Van Rijn. 'Het is mijn doel dat mensen... Lees Meer »

Reactie Van Rijn op berichtgeving Consumentenbond over onterechte bijbetalingen

letter

Acties: Ik zal de Nza vragen om vervolgonderzoek te doen naar de casuïstiek die de consumentenbond in het artikel aanhaalt. Verder zal ik de zorgkantoren en de NZa vragen om actiever toezicht te gaan houden naar onterechte bijbetalingen. Ik doe een oproep aan cliënten en hun familieleden om onterechte bijbetalingen bij de NZa of zorgkantoor te meldingen. De NZa heeft een meldpunt waar mensen dit soort overtredingen kunnen melden. Ik zal de brancheorganisatie Actiz hierop aanspreken. Verpleeg- en verzorgingshuizen horen zich aan de regel... Lees Meer »

Kabinet verzacht vermogensinkomensbijtelling

coins3

Cliënten die nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd hebben en in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen per 1 januari 2014 een extra vrijstelling van 10.000 euro bij het bepalen van de eigen bijdrage. Met deze verzachting bedraagt de vrijstelling van het vermogen voor een eenpersoonshuishouden circa 31.000 euro. Voor alle cliënten die AWBZ-zorg ontvangen of een individuele Wmo-voorziening wordt geregeld dat uitkeringen voor letselschade en bepaalde eenmalige uitkeringen niet meetellen bij het vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting. Dit g... Lees Meer »

Scroll To Top