zondag, oktober 2, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Ballast Nedam

Tag: Ballast Nedam

Ballast Nedam dient verzoek tot arbitrage in

law

De claim is in 2012 en daarna ontstaan naar aanleiding van vertraging en verstoring van het project, waarvoor Ballast Nedam de opdrachtgever verantwoordelijk houdt. Het werk omvatte het leveren en installeren van stalen heipalen en civiele werkzaamheden voor de uitbreiding van de Tout Lui Faut olieraffinaderij in Paramaribo en is in november 2013 succesvol opgeleverd. Zoals eerder gemeld zijn de partijen in gesprek om tot een minnelijke regeling te komen. Dat heeft tot dusver niet tot overeenstemming geleid. Om die reden heeft Ballast Nedam ... Lees Meer »

Aanbesteding Noorderbrugtracé wordt voortgezet met consortium Ballast Nedam en Strukton

business

De gemeente verwacht dat indien de aanbesteding succesvol verloopt definitieve gunning dit voorjaar kan plaatsvinden. Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert aarbij een ged... Lees Meer »

Ballast Nedam plaatst 48 iQwoningen® in Barendrecht

hands

Op basis van haar grondpositie in het gebied heeft Ballast Nedam afspraken gemaakt met de gemeente Barendrecht voor de ontwikkeling en bouw van woningen in deze wijk. De ontwikkeling van 48 huurwoningen in het middensegment sluit zeer goed aan bij de vraag naar woningen in Barendrecht. In een opvolgende fase zal Ballast Nedam ook 26 koopwoningen in de goedkope sector in de wijk ontwikkelen. Syntrus Achmea Real Estate & Finance investeert namens haar opdrachtgevers in de 48 iQwoningen®. Daarnaast wordt met dit project voorzien in de vraag... Lees Meer »

Ballast Nedam en Kuijpers bouwen Sportcampus Zuiderpark

children

De Sportcampus Zuiderpark is een initiatief van de gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool om op de plaats van het oude ADO-stadion in het stadsdeel Escamp een unieke locatie te vestigen voor sport, onderwijs en bewegen. In aansluiting op de bestaande sportvoorzieningen in het Zuiderpark komt er een nieuw sportcomplex van ruim 30.000 m² bvo, dat voor het grootste deel bestaat uit gemeentelijke sporthallen, de nieuwe huisvesting van de opleidingen HALO en Sportmanagement van De Haagse Hogeschool en een dependance voor de sportopleidingen va... Lees Meer »

Ballast Nedam: Claim Blauwestad provincie Groningen afgewezen

law

Deze uitspraak is het resultaat van de procedure die de provincie in augustus 2012 is gestart tegen Ballast Nedam en BAM. Tegen de uitspraak is hoger beroep mogelijk. De claim tot schadevergoeding was gebaseerd op de veronderstelling van de provincie Groningen, dat beide partijen zich bij uittreding uit het project zouden hebben verbonden om uiterlijk op 31 december 2011 elk I00 bouwkavels af te nemen. Ballast Nedam en BAM hebben steeds gesteld dat zij in 2007 met toestemming van de provincie rechtsgeldig zijn uitgetreden en zich hebben geho... Lees Meer »

Nieuwbouw Sportcampus Zuiderpark voorlopig gegund aan Ballast Nedam en Kuijpers

ouw

De Sportcampus Zuiderpark is een initiatief van de gemeente Den Haag en De Haagse Hogeschool om op de plaats van het oude ADO-stadion in het stadsdeel Escamp een unieke locatie te vestigen voor sport, onderwijs en bewegen. De gemeente Den Haag verwacht de uitvoering van dit project definitief te gunnen, na het verlopen van de bezwaartermijn (alcatelperiode) op 11 december 2014. ... Lees Meer »

Verkoop activiteiten Ballast Nedam Offshore aan Van Oord

eur

Overeenstemming over verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore Sterke toename solvabiliteit tot circa 10% Verwacht operationeel verlies van € 35 miljoen - € 45 miljoen voor geheel 2014 De transactie betekent een significante boekwinst voor Ballast Nedam en zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Deze verkoop is een uitbreiding op het programma van desinvesteringen, dat Ballast Nedam in februari heeft aangekondigd ter versterking van de financiële positie. Met de verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Of... Lees Meer »

Hoogste punt E- en F-pier Schiphol

schiphol

In opdracht van Schiphol Group wordt door Heijmans en Ballast Nedam een van de deelprojecten voor de overgang naar centrale beveiligingsdoorgangen op Schiphol gerealiseerd. Binnen het bouwteam draagt Heijmans zorg voor alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en Ballast Nedam voor alle bouwkundige werkzaamheden. Centrale beveiliging In 2015 gaat Schiphol volledig over op het centrale beveiligingsconcept. Er komen nieuwe centrale controlepunten in de plaats van de beveiligingscontroles aan de gates. Reizigers hoeven op Sc... Lees Meer »

Koersbeweging Ballast Nedam

share

Voor het onlangs gestarte verkoopproces van de offshore-activiteiten zijn inmiddels enkele indicatieve biedingen ontvangen. Deze indicatieve biedingen worden thans beoordeeld. Zodra dit proces tot een voorgenomen transactie leidt, zal Ballast Nedam dit bekend maken. Voor wat betreft het project A15 Maasvlakte-Vaanplein zijn momenteel geen nieuwe ontwikkelingen te melden. ... Lees Meer »

Ballast Nedam start verkoopproces Ballast Nedam Offshore

windy

Ballast Nedam Offshore heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler in de nog jonge offshore-windindustrie. Het bedrijf biedt kostenefficiënte funderingen voor offshore windparken, door diensten aan te bieden voor ontwerp, inkoop, bouw en installatie (engineering, procurement, contracting and installation: EPCI). Vanaf zijn betrokkenheid bij het ontwerp en de bouw van het eerste Nederlandse offshore windpark Egmond aan Zee in 2006, heeft Ballast Nedam Offshore positief aan de resultaten bijgedragen. Het verkoopproces wordt begeleid do... Lees Meer »

Scroll To Top