woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: banken

Tag: banken

Banken geven driemaal zoveel uit aan IT-beveiliging als niet-financiële instellingen

kasper

Volgens het Financial Institutions Security Risks onderzoek van Kaspersky Lab en B2B International is investeren in beveiliging een grote prioriteit voor banken en financiële instellingen. Omdat ze te maken hebben met aanvallen op zowel de eigen infrastructuur als op klanten, geven banken driemaal zoveel uit aan IT-beveiliging als niet-financiële instellingen van vergelijkbare omvang. Bovendien geeft 64% van de banken toe dat ze ongeacht de return-on-investment zullen investeren in het verbeteren van hun IT-beveiliging. Hiermee hopen ze te kunn... Lees Meer »

Banken staan weer open voor vastgoed beleggingen

investing

Daar waar banken een paar jaar geleden nog de poorten volledig sluiten voor vastgoed investeerders is dat anno 2015 al lang niet meer zo. Door de stijgende prijzen van woningen over de hele wereld wordt het steeds weer aantrekkelijker om geld te leven aan beleggers in vastgoed. Accountants- en adviesbureau KPMG heeft een onderzoek uitgevoerd onder meer dan negentig instellingen om deze cijfers te achterhalen. De vastgoedmarkt hersteld In het begin van 2008 brak de economische crisis uit en dat was ook een flinke klap voor de vastgoedwereld,... Lees Meer »

DNB’s systeemrelevantie-raamwerk voor banken in lijn gebracht met nieuwe EU-standaarden

mon

De toepassing van het aangepaste raamwerk op de Nederlandse bankensector leidt tot één verandering ten opzichte van de uitkomsten van vorig jaar. BNG Bank wordt namelijk als systeemrelevant bestempeld door toepassing van een set criteria opgenomen in bovengenoemde richtsnoeren. BNG Bank heeft bijvoorbeeld een relatief grote balans en is verweven met andere (internationale) financiële instellingen. De uitkomsten voor de overige banken blijven onveranderd: ING Bank, Rabobank, ABN AMRO en SNS Bank worden nog steeds als systeemrelevant bestempeld. ... Lees Meer »

BRRD: DNB volledig bevoegd als resolutieautoriteit

eur

Eind november is de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) ingevoerd in de nationale wetgeving. Daarmee is DNB nu volledig bevoegd als nationale resolutieautoriteit. De achterliggende gedachte is dat, mocht een bank failliet gaan, het niet langer de staat is die de portemonnee moet trekken, maar dat er alternatieven klaarliggen. Een toelichting geeft divisiedirecteur Marc Roovers. Wat behelst de BRRD in een notendop? ‘In de BRRD is vastgelegd wat de bevoegdheden, rechten en plichten zijn van de resolutieautoriteiten en de banken én h... Lees Meer »

DNB: Banken moeten rekening houden met aanscherping kapitaalsvereisten hypotheken

businessman

Sinds de start van de financiële crisis zijn de financiële toezichteisen aan banken aanzienlijk verhoogd. Met de introductie van Bazel III zijn onder meer de kapitaaleisen in zowel kwantiteit als kwaliteit toegenomen, is een leverage ratio geïntroduceerd en zijn kwantitatieve eisen opgelegd aan de hoeveelheid aan te houden liquide middelen en lange termijn financiering. Een van de laatste stappen in de afronding van het post-crisis toezichtraamwerk is de herziening van de bepaling van risicowegingen van activa, welke de basis vormen voor de ris... Lees Meer »

DNB: Consumenten pinnen vaker door publiekscampagne

bankcards

2% meer pinbetalingen door publiekscampagne Banken en winkeliers hebben in 2007 gezamenlijk een grootschalige publiekscampagne opgezet om consumenten te stimuleren vaker met de pinpas te betalen. De campagne heeft volgens DNB-onderzoek geleid tot 2% additionele pinbetalingen, bovenop de al aanwezige trendmatige groei, zie grafiek 1. Het gaat hierbij in totaal om 352 miljoen extra pinbetalingen gedurende de periode 2007 – 2013. Het effect van de campagne manifesteert zich pas duidelijk na vier jaar, wanneer acties niet alleen het gedrag van c... Lees Meer »

PV PAS haalt het maximale uit zonne-energie!

all_text

PV PAS haalt het maximale uit zonne-energie! PV PAS is een vooraanstaande serviceonderneming voor zonne-energie die zich profileert als kennisinstituut. We zijn wat betreft projectmanagement hét aanspreekpunt voor grote zonne-energieprojecten in Nederland. Wij zetten ons in als partij voor de klant op het gebied van inkoop, projectengineering en ondersteuning. Door onze ruime ervaring en uitgebreide producten kunnen wij problemen aan het licht brengen en direct een passende oplossing bieden. PV PAS is dé vraagbaak voor advies betreft zonne-e... Lees Meer »

Dubbel besparen door LED verlichting

saving

Zowel in de monetaire wereld als in ons milieu is het steeds duidelijker geworden dat het crisis is. Vielen er de afgelopen jaren zowel banken als complete landen om, ook overstromingen door de smelting van poolkappen lieten ons zien dan wij actie dienen te ondernemen om het milieu en daardoor onszelf te redden. Om zowel het milieu als onze portemonnee te redden is het van belang om op zoveel mogelijk manieren te besparen. Hierbij gaat het om zowel energieverbruik als om geld. Door LED verlichting of LED spots aan te schaffen doe je een aant... Lees Meer »

Koning op werkbezoek bij Nationaal Cyber Security Centrum

willem

Tijdens het bezoek van de Koning en minister Opstelten toonden medewerkers van het NCSC en samenwerkingspartners een praktijkvoorbeeld van de aanhoudende DDOS aanvallen op de bancaire sector in 2013, waardoor de dienstverlening ernstig werd verstoord. Betrokkenen gaven inzicht in de gekozen aanpak en de samenwerking tussen de overheid, banken en internet service providers om negatieve gevolgen in de toekomst te beperken en te voorkomen. Vervolgens bezochten de Koning en de minister de ‘waakdienst’. Dit meldpunt is onlangs uitgebreid tot een ... Lees Meer »

DNB onderzoekt hoe financiële instellingen en trustkantoren de sanctiemaatregelen toepassen

businessman

De sanctiemaatregelen betreffen onder meer: een gebod tot het bevriezen van tegoeden van personen/entiteiten die op een sanctielijst voorkomen; geld- en kapitaalmarktrestricties voor bepaalde personen/entiteiten; een verbod op (het faciliteren van) de in- en uitvoer van bepaalde goederen (meestal militaire en/of ‘dual use’ goederen). Onderzoek DNB krijgt veel vragen uit de sector over het verbod of de restricties op de verlening van financiële diensten. Daarom kijkt DNB in het onderzoek vooral naar de wijze waarop de instellingen ... Lees Meer »

Scroll To Top