dinsdag, juni 22, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Banque de Luxembourg (pagina 6)

Tag: Banque de Luxembourg

Banque de Luxembourg: Communicatie is de sleutel voor een succesvolle overdracht

keys

Het overdragen van een vermogen of een familiebedrijf is een gevoelige kwestie en heeft niet alleen te maken met de liefde die men voelt voor zijn gezin, maar ook met macht, verantwoordelijkheid, geld en emoties. "Maar al te vaak mislukken overdrachten door een vertrouwensbreuk of een gebrek aan communicatie in de familie. Dat is in ieder geval wat wij vaststellen bij de families die wij begeleiden in het kader van onze family practice", zegt Philippe Depoorter, family practice leader. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben die communicat... Lees Meer »

Guy Wagner (Banque de Luxembourg): Amerikaanse economie blijft op groeipad, Duitsland verzwakt

usa

De Verenigde Staten hebben hun rol als groeimotor van de wereldeconomie opnieuw opgenomen. Het Amerikaanse bbp steeg in het derde kwartaal met 2,3%. De belangrijkste prijsindicatoren benaderen de doelstellingen van de Federal Reserve. De deflator van de consumentenuitgaven (exclusief energie en voeding), de favoriete indicator van de monetaire autoriteiten, is met 1,5% gestegen. De conjunctuur in de eurozone en in Japan blijft anderzijds futloos. Zelfs Duitsland, dat tot nu toe de locomotief was van de Europese economie, vertoont duidelijk teke... Lees Meer »

Banque de Luxembourg: Is beleggen in aandelen nog interessant?

share

De publicatie van teleurstellende cijfers over de economische activiteit, zowel in Europa als in Amerika, en de verlaging van de vooruitzichten voor wereldwijde economische groei door het Internationaal Monetair Fonds lagen aan de basis van de beurscorrectie van begin oktober. De correctie was bijzonder fors in de eurozone, met een terugval van ongeveer 10% in de eerste helft van oktober. Het economische herstel zet zich weliswaar voort, maar ongelijkmatig en aan een zeer bescheiden tempo. Structurele obstakels (schuldafbouw van de private e... Lees Meer »

Banque de Luxembourg: Gegevensuitwisseling: gevolgen voor ingezetenen

business

Het internationale en Europese reglementaire kader met betrekking tot gegevensuitwisseling tussen belastingadministraties is de afgelopen jaren grondig gewijzigd. De spontane automatische gegevensuitwisseling en de uitwisseling op verzoek worden realiteit door de feitelijke samenwerking tussen belastingadministraties. Sinds 2005 hebben de meeste lidstaten van de Europese Unie ervoor gekozen renteopbrengsten van spaarders die geen ingezetene zijn van hun land, automatisch te communiceren. Luxemburg heeft gedurende een overgangsperiode een bro... Lees Meer »

Banque De Luxembourg: Vijf fondsen om uw vermogen te laten renderen

shares

Onze voorzichtige aanpak leidt ertoe dat wij in de huidige situatie kiezen voor gediversifieerde fondsen met een verschillend risico en rendement. Het aandelenbeheer voor die fondsen is gericht op kwaliteitsondernemingen die op lange termijn een hoge rentabiliteit in stand kunnen houden. U zoekt een defensieve en zeer gediversifieerde belegging BL-Fund Selection 0-50: Dit fonds is geschikt voor u als u op zoek bent naar een defensieve belegging waarvan het reële rendement op lange termijn hoger is dan dat van de geldmarkt. Het fonds BL-Fu... Lees Meer »

Banque De Luxembourg: Automatische informatie-uitwisseling wordt uitgebreid

human

Welke beslissingen inzake automatische informatie-uitwisseling zijn er genomen? De ministers van Economische zaken en van Financiën van de 28 lidstaten van de Europese Unie (Ecofin) hebben op basis van de OESO-normen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de Common Reporting Standard in het bijzonder, een akkoord bereikt over de automatische uitwisseling van fiscale gegevens. Wat betekent dit nu concreet? De automatische informatie-uitwisseling heeft op veel meer gegevens betrekking dan de Europese Spaarrichtlij... Lees Meer »

Guy Wagner (Banque de Luxembourg): Steeds meer signalen wijzen op conjunctuurverzwakking

graphs

In de meeste regio's zijn momenteel lichte tekenen van conjuncturele verzwakking te zien. De grootste uitzondering zijn de Verenigde Staten. "In de VS is een herstel van de investeringen merkbaar, hoofdzakelijk als gevolg van de energierevolutie door de exploitatie van schaliegas", zegt Guy Wagner, chief investment officer van Banque de Luxembourg en bestuurder-directeur van de beheersvennootschap BLI - Banque de Luxembourg Investments. In Europa vertraagt de Duitse locomotief als gevolg van de spanningen tussen het Westen en Rusland. In Japan ... Lees Meer »

Guy Wagner (Banque de Luxembourg): Conjunctuur in eurozone verbetert langzaam

money

Na bijzonder slechte weersomstandigheden in de Verenigde Staten zal het land naar verwachting bij een normalisering van de temperaturen opnieuw aanknopen met een gematigde groei. Janet Yellen, de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, heeft aangekondigd dat zij, tenzij de economie onverwacht zou vertragen, verder zal gaan met de afbouw van het inkoopprogramma voor staatsobligaties en hypotheekleningen, voor een bedrag van 10 miljard dollar per vergadering. In de eurozone blijft de conjunctuur langzaam verbeteren. "Het economis... Lees Meer »

Banque de Luxembourg: Profiteren van het groeipotentieel van de opkomende landen met een snelgroeiende middenklasse

businessman

Wat is een 'opkomend land'? De term heeft op zich geen duidelijk afgebakende economische betekenis. Het is een verzamelnaam voor de landen waarvan het bbp per inwoner lager ligt dan in de ontwikkelde landen. Het zijn landen met een snel groeiende economie. De levensstandaard en de economische structuren ervan komen steeds dichter bij die van de ontwikkelde landen. Geografisch gezien bestrijken de opkomende landen delen van Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, Afrika en het Midden-Oosten. Waarom beleggen in opkomende markten? De redenen ... Lees Meer »

Banque de Luxembourg – Deflatie: latent risico voor de eurozone

oney2

Deflatie wordt gekenmerkt door een algemene en langdurige prijsdaling. Technisch gezien is de eurozone momenteel nog niet in een deflatie beland. De prijzen stijgen nog altijd, maar de duidelijke groeivertraging in de afgelopen kwartalen is zorgwekkend. Op het eerste gezicht lijkt deflatie goed nieuws voor de consument, want prijsdalingen zorgen er automatisch voor dat het reële inkomen stijgt. Een langdurige prijsdaling zorgt echter voor een verandering in het gedrag van consumenten omdat zij hun aankopen, vooral voor duurzame goederen zoal... Lees Meer »

Scroll To Top