donderdag, januari 17, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: basisexamen

Tag: basisexamen

Basisexamen inburgering in het buitenland tijdelijk niet mogelijk

exams

Er wordt hard gewerkt om ervoor te zorgen dat vanaf 1 december 2014 weer examens kunnen worden afgenomen. U kunt zich wel aanmelden voor het examen, maar het maken van een definitieve afspraak met een ambassade is nu niet mogelijk.” ... Lees Meer »

Meer nieuws over de veranderingen in het basisexamen inburgering in het buitenland

exams

Veel gestelde vragen: Hoe ziet de nieuwe examenvorm er uit? Alle examenonderdelen worden via de computer afgenomen. Spreekvaardigheid (heet tot 1 november TGN) bestaat uit twee onderdelen: A) Vraag-Antwoord: De kandidaat krijgt vragen en dient hierbij zelf zijn antwoorden te formuleren. B) Zinnen afmaken: De kandidaat hoort een korte zin, gevolgd door het eerste gedeelte van een zin die door de kandidaat aangevuld moet worden. Leesvaardigheid (heet tot 1 november GBL) bestaat uit twee onderdelen: A) De kandidaat hoort een w... Lees Meer »

Per 1 november 2014 verandert het basisexamen inburgering in het buitenland

exams

Dit betekent dat de examenvragen op een andere manier gesteld gaan worden. Om hier goed op aan te sluiten zullen de examenonderdelen zelf ook vernieuwd worden. Het niveau* van het examen blijft wel hetzelfde. Dit betekent ook dat de leerstof hetzelfde blijft. De belangrijkste veranderingen op een rijtje: Per 1 november 2014 wordt het basisexamen inburgering in het buitenland niet meer per telefoon afgenomen maar met de computer. Het examen bestaat nog steeds uit dezelfde onderdelen. Wel wordt voor enkele onderdelen de naam gewijzigd: ... Lees Meer »

Gezakte kandidaten Toets Gesproken Nederlands krijgen meer informatie

pain1

De Toets Gesproken Nederlands is verplicht voor kandidaten voor het basisexamen inburgering in het buitenland (niveau A1) en voor kandidaten voor de inburgering in Nederland (niveau A2). Vanaf 1 juli 2013 krijgen kandidaten die gezakt zijn voor de Toets Gesproken Nederlands naast de einduitslag ook de uitslagen teruggekoppeld op de vier deelvaardigheden: woordenschat, zinsbouw, vloeiendheid en uitspraak. Kandidaten voor het basisexamen inburgering buitenland kunnen meer informatie vinden op www.NaarNederland.nl Kijk onder voorbereiding on... Lees Meer »

Kandidaten voor het basisexamen inburgering in buitenland kunnen hulp bij voorbereiding kopen

woman

De ondersteuning is gericht op kandidaten - vaak mensen met een beperkte ervaring met leren – die extra hulp nodig hebben bij het officiële zelfstudiepakket Naar Nederland. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Agens opdracht gegeven om de individuele ondersteuning bij de voorbereiding op het basisexamen inburgering buitenland te ontwikkelen. De kandidaten krijgen de hulp van docenten in Nederland die hun moedertaal spreken. Het contact tussen de kandidaten en de docenten vindt plaats via internet, Skype of Virtuele klas,... Lees Meer »

Scroll To Top