zondag, februari 28, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Belastingdienst (pagina 5)

Tag: Belastingdienst

Betrouwbaarheid bestuurders: meld tijdig alle relevante feiten

busin

Het gaat in ieder geval om strafrechtelijke, financiële, toezicht-, fiscaal bestuursrechtelijke en ‘overige antecedenten’. Voorbeelden van ‘overige antecedenten’ zijn: het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete), een onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes. De toezichthouders vinden het melden van deze antecedenten van groot belang om... Lees Meer »

FIOD doet onderzoek naar belastingaangiften fiscaal adviseur

pension

Daarnaast worden zij verdacht van het niet verstrekken van inlichtingen, gegevens, boeken en bescheiden aan de Belastingdienst en het voeren van een administratie die niet voldoet aan de door de Belastingwet gestelde eisen. De FIOD heeft woensdag in de woning van de verdachten gezocht en in kantoorpanden in Apeldoorn en Hilversum. Daarbij is de administratie in beslag genomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Aangezien de man werkzaam was als fiscaal dienstverlener voor verschillende bedrijven, mag verwacht worden dat hij over ruime kenni... Lees Meer »

Ruim 90 miljoen euro aan boetes voor malafide uitzendbureaus

money

Eén van de maatregelen is om niet alleen het malafide uitzendbureau te beboeten, maar ook de leidinggevende daarachter. Dit om te voorkomen dat boetes worden ontlopen door een uitzendbureau failliet te laten gaan. De Belastingdienst en Inspectie SZW gaan ook malafide doorstarters aanpakken door eerder opgelegde boetes te verhalen op het ‘nieuwe’ uitzendbureau van een foute uitzendondernemer. Ook wordt bij herhaalde overtreding sneller faillissement aangevraagd voor een uitzendbureau. Verder kunnen leidinggevenden van malafide bureaus een bes... Lees Meer »

FIOD houdt boekhouder aan in onderzoek naar valse belastingaangiften

calculator

Het vermoeden is dat de man gefingeerde aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, in de aangiften van zijn klanten opvoerde. De valse aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. Ook de aangiften van de verdachte zelf zijn vermoedelijk onjuist ingevuld. Ook hier zijn ten onrechte aftrekposten aangegeven. Aangezien elke belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar aangifte, vordert de Belastingdienst het teveel uitbetaalde bedrag terug bij de belastingplichtige. ... Lees Meer »

Aanpak internationale belastingontwijking

calculator

Om onbedoeld gebruik van belastingverdragen in combinatie met Nederlandse regelgeving tegen te gaan, worden deze dienstverleningslichamen verplicht informatie aan te leveren bij de Belastingdienst over hun zogenoemde substance. Het gaat dan om onder meer het voeren van bestuur en de administratie in Nederland en het aanhouden van een eigen vermogen dat past bij de functies en risico’s van de vennootschap. Met deze maatregel levert het kabinet een actieve bijdrage aan de aanpak van de internationale belastingontwijking. Deze maatregel is aangeko... Lees Meer »

Fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal in pakket Belastingplan 2014

pages

Fraudebestendigheid In de brief van 10 mei 2013 heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen het wil nemen bij de aanpak van fraude met toeslagen. De maatregelen in het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel bevatten middelen om de nu bekende fraudes effectief te bestrijden. Weekers: ‘Fraude gaat ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende mensen en leidt terecht tot verontwaardiging in de samenleving. Daarom zit in het pakket Belastingplan 2014 een wetsvoorstel dat effectieve handvatten biedt om de nu bekende fraudes daadkrachtig te... Lees Meer »

Standpunten Kennisgroep Verzekeringproducten over advies- en distributiekosten

document2

Bij onder meer verzekeraars, financiële instellingen en adviseurs en bemiddelaars blijken in verband met de invoering van het provisieverbod onduidelijkheden te bestaan over de fiscale gevolgen van het provisieverbod en de rechtstreeks in rekening te brengen advies- en distributiekosten. Om die onduidelijkheden weg te nemen heeft de Kennisgroep Verzekeringproducten van de Belastingdienst hierover haar standpunten gepubliceerd. ... Lees Meer »

Controle bij luchtvrachtbedrijf op Schiphol

airport

Bij de controle zijn verschillende overtredingen geconstateerd.De controle werd gedaan omdat het bedrijf bij herhaling de arbeidswetten had overtreden. Daar verwacht werd dat ook op andere terreinen overtredingen mogelijk waren, is besloten tot een gezamenlijke controle van de verschillende diensten. Gezien de geconstateerde, vermoedelijke overtredingen, was deze verwachting terecht. De Inspectie SZW heeft zes overtredingen geconstateerd, drie betroffen de Wet arbeid vreemdelingen en drie betroffen de Arbeidsomstandighedenwet. Een van deze d... Lees Meer »

Scroll To Top