vrijdag, oktober 19, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: belastingheffing

Tag: belastingheffing

Aanpassingen eindejaarsbericht met belastingtarieven 2015

finance

In de laatste tabel in onderdeel 1.1 is AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) gewijzigd in WLZ (Wet langdurige zorg). Het percentage is hetzelfde. In onderdeel 1.15.2 is het bedrag van de energie-investeringsaftrek (EIA) over 2014 gewijzigd in € 2.500. De titel van onderdeel 8.1 is aangepast. De link in onderdeel 8.1.1 verwijst nu naar de juiste pagina op de site van de Belastingdienst. ... Lees Meer »

Belangrijkste wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2014

pages

In het eindejaarspersbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014. ... Lees Meer »

Fiscale gevolgen van bedrijfsoverdracht

gol

Soms is de belasting bij bedrijfsovername zo stevig, dat de bedrijfsoverdracht financieel onhaalbaar is. Lees hier verder voor een voorbeeld van een veel voorkomende situatie. Stakingswinst De ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB Ondernemer) die zijn onderneming (gedeeltelijk) staakt krijgt te maken met stakingswinst. Dat betekent dan: afrekenen over de stille reserves en de goodwill. Een staking doet zich voor wanneer de ondernemer zijn bedrijf overdraagt. Dat kan door de verkoop aan een bedrijfsopvolger of het aangaan van een venno... Lees Meer »

Scroll To Top