dinsdag, januari 22, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: belastingstelsel

Tag: belastingstelsel

Rijk decentraliseert begrotingscrisis naar gemeenten

business

De tekorten van het Rijk nemen af, maar bij gemeenten groeien ze juist. De omvang van het Gemeentefonds is onvoorspelbaar geworden en bovendien doet het Rijk regelmatig een greep in de gemeentekas. En dat terwijl de echte bezuinigingen in het sociaal domein sowieso pas voelbaar worden vanaf 2016, als het overgangsrecht van mensen afloopt. Nieuwe bezuinigingen komen daar hard bovenop en gaan ten koste van voorzieningen dichtbij inwoners. Van Zanen: ‘Het kabinet heeft begrijpelijkerwijs vastgehouden aan de lastenverlichting voor inwoners, maar he... Lees Meer »

‘Eén belastingstelsel EU tegen ontwijking’

calculate

,,Een aantal ondernemingen maakt tegenwoordig gebruik van agressieve fiscale planning. Dit is mogelijk door een gebrek aan harmonisatie binnen de EU en mazen in belastingstelsels van de lidstaten'', staat in het artikel van de eurocommissarissen. Het plan volgt op de onthullingen van 'LuxLeaks' van afgelopen november. Daaruit bleek dat Luxemburg bedrijven faciliteert in het ontwijken van belastingen in andere landen. Dit voorjaar zullen de eurocommissarissen een voorstel indienen over de automatische uitwisseling van gegevens over grensovers... Lees Meer »

Kabinet maakt keuzes voor eenvoudiger belastingstelsel dat werkgelegenheid en economische groei bevordert

politics

Dat staat in de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en dat ondernemerschap bevordert. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk. Werk Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een be... Lees Meer »

Scroll To Top