zondag, november 1, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: beleggingen

Tag: beleggingen

Banque De Luxembourg: Btw-verhoging in Luxemburg: impact op vastgoed

data5

De recente btw-verhoging van 15% naar 17% in Luxemburg heeft ook gevolgen voor beleggingen in vastgoed. Hoewel het verlaagde btw-tarief van 3% ongewijzigd bleef, is het toepassingsgebied echter wel aangepast en dat heeft zijn gevolgen. Wat het hoofdverblijf betreft, blijft het tarief van 3% gelden voor bouw- en renovatiewerkzaamheden, met een maximale btw-besparing van 50.000 euro per woning. Voor woningen die worden verhuurd, is het verlaagde btw-tarief alleen nog van toepassing voor werkzaamheden in oudere woningen. De toepassing van he... Lees Meer »

DNB: Meerderheid Europese verzekeraars doorstaat EIOPA stresstest met goed resultaat

insure

Dat blijkt uit de vandaag bekend gemaakte resultaten van de stresstest die de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen, EIOPA, dit jaar heeft uitgevoerd onder Europese verzekeraars. De stresstest is gebaseerd op de cijfers van 2013 en op de grondslagen van Solvency II zoals die ten tijde van de test bekend waren. Het doel van de stresstest was om een indruk te krijgen van de veerkracht van de Europese verzekeringsmarkt in geval van ongunstige marktontwikkelingen. Vanuit Nederland hebben de zes grootste verzekeringsgroepen en... Lees Meer »

Mijn Aegon app helpt klant met financiële keuzes

apps

Dienstverlening Aegon komt mobiel beschikbaar Vanaf nu biedt de app inzicht in de spaarrekeningen, beleggingen, de waarde van levensverzekeringen, de pensioensituatie en de specifieke AOW-leeftijd van klanten. Klanten kunnen diverse handelingen verrichten, zoals het overboeken van spaargeld. Vanuit de app kan ook direct met Aegon of uw adviseur worden gebeld. Later dit jaar is de hypotheek te raadplegen, evenals de polissen van schadeverzekeringen. Dan is het mogelijk schade te fotograferen en te melden via de app of direct een schadeherstel... Lees Meer »

Groei hypotheekportefeuille levensverzekeraars

statistics

De hypotheekportefeuille van levensverzekeraars geeft vanaf 2007 een gestage groei te zien, van € 20 miljard per eind 2007 tot € 33 miljard per eind 2012. In 2013, en met name in het vierde kwartaal van dit jaar, is een duidelijke groeiversnelling opgetreden. In heel 2013 bedroeg de toename ruim € 8 miljard, waarvan de helft in het vierde kwartaal. Hiermee kwam de stand van uitstaande hypotheken uit op € 41 miljard per eind 2013 ofwel 11,5% van de totale activa (2007: 7%). Indien indirecte beleggingen in Nederlandse woninghypotheken - via beleg... Lees Meer »

Door AFM aan Fortis opgelegde boetes houden geen stand

money

De AFM legde in 2010 boetes op voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie. Fortis publiceerde op 21 september 2007 in een persbericht (trading update) informatie over de mogelijke invloed van haar blootstelling aan subprime beleggingen op de winst- en verliesrekening. De AFM was van oordeel dat Fortis daarbij geen inzicht gaf in de aard en omvang van de blootstelling aan subprime beleggingen. Daardoor konden de beleggers naar het oordeel van de AFM onvoldoende een inschatting maken van de risico’s over de indirecte subprime b... Lees Meer »

Verdachten beleggingsfraude aangehouden na aangifte AFM

eur

Het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke fraude startte na aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De drie verdachten hebben volgens het OM vermoedelijk voor 43 miljoen euro opgehaald bij beleggers met de belofte van hoge rendementen en een groot aantal zekerheden en garanties. Er is beslag gelegd op circa 70 bankrekeningen in Nederland, verschillende dure personenauto's, meerdere horloges en een woonhuis. ... Lees Meer »

Verdachte aangehouden voor miljoenenfraude met beleggingen

police2

De man wordt verdacht van oplichting, witwassen en valsheid in geschrift. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank Den Bosch en voor 14 dagen in bewaring gesteld. Zijn 49-jarige echtgenote is dinsdag eveneens aangehouden. Zij is niet voorgeleid, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Het strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket is gestart na een melding bij Meld Misdaad Anoniem en informatie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het vermoeden is dat de man uit Gemert via inter... Lees Meer »

Dekkingsgraad pensioenfondsen sinds juni toegenomen

sales-increase

De rentetermijnstructuur (tabel 1.3) is tussen eind juni en eind augustus gestegen. Zo nam de 20-jaars rente met 24 basispunten toe naar 2,61%. Door de toename van de rentetermijnstructuur daalde de waarde van de verplichtingen, ook wel technische voorzieningen genoemd. De stijgende rente zorgde er daarnaast voor dat de vastrentende waardenportefeuille in waarde is afgenomen. De aandelenkoersen zijn, net als de rente, toegenomen tussen eind juni en eind augustus. De MSCI-World index steeg met 2,3% en de AEX met maar liefst 5,3%. Hierdoor nam... Lees Meer »

Overschot op de lopende rekening van Nederland blijft fors

calculate

Zoals altijd worden de resultaten sterk gedreven door de goederenhandel, te onderscheiden in de handel in aardgas en overige energieproducten (de energierekening) en de overige goederenhandel. Op de energierekening (negatief saldo van EUR 2,5 miljard) daalde de uitvoer van aardgas ten opzichte van het voorgaande kwartaal conform het normale seizoenpatroon. Ten opzichte van het beter vergelijkbare tweede kwartaal van 2012 is wel sprake van een stijging van de gasexport als gevolg van het relatief koude weer in Europa. Per saldo viel het energies... Lees Meer »

DNBulletin: Pensioensector dekt de helft van het renterisico af

investments2

In het afdekkingspercentage van 48%is het effect van de Ultimate Forward Rate (UFR) meegenomen. De pensioensector heeft de renteafdekking niet noemenswaardig gewijzigd sinds de invoering van de UFR, die in september 2012 als rekenrente is ingevoerd. Zonder toepassing van de UFR ligt de renteafdekking namelijk op 37 procent. Dit is op het niveau van de renteafdekking van de sector begin 2011 van 35 à 40% (zie DNBulletin: Afdekkingrenterisico door Nederlandse pensioenfondsen vereist adequaat liquiditeitsbeheer). Renterisico De belangrijkste... Lees Meer »

Scroll To Top