woensdag, januari 23, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: bestuurlijke boete

Tag: bestuurlijke boete

DNB legt een bestuurlijke boete van EUR 125.000 op aan The Royal Bank of Scotland N.V.

money2

Overtreding DNB heeft vastgesteld dat The Royal Bank of Scotland N.V. artikel 3:63, tweede lid, van de Wft in samenhang met de bij of krachtens het vijfde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden, doordat zij ten onrechte in onderpand gegeven (kas-)gelden heeft meegenomen bij de berekening van haar aanwezige liquiditeit als bedoeld in artikel 111, vijfde lid, van het Bpr over de periode van maart 2011 tot en met april 2013. Boetehoogte Het basisbedrag voor overtreding van dit artikel 111 Bpr is EUR 500.000. Bij het b... Lees Meer »

AFM legt een bestuurlijke boete op voor het niet melden van een verdenking door de politie

police

Een financieeldienstverlener dient onverwijld melding te doen bij de AFM, als de gegevens die zijn verstrekt voor de toetsing van de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers, wijzigen (artikel 102, eerste en tweede lid, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen). Het is belangrijk dat de toezichthouder op de hoogte is van dergelijke wijzigingen, omdat de betrouwbaarheid van beleidsbepalers buiten twijfel moet staan. Dat is uiteindelijk in het belang van de consument. Bij de vergunningverlening heeft de overtreder een waarschuwing gekreg... Lees Meer »

DNB legt bestuurlijke boete op aan Land Pensioen B.V. van EUR 10.000,-.

money

Overtreding DNB heeft vastgesteld dat Land Pensioen B.V. artikel 147, tweede lid, van de Pw in samenhang met de bij of krachtens het zesde lid van dit artikel gestelde voorschriften heeft overtreden doordat de rapportage set Reglementen (FTK Reglementen K602) niet binnen de wettelijk vereiste termijn bij DNB is ingediend. Boetehoogte Het basisbedrag voor overtreding van dit wetsartikel is EUR 500.000. Bij het bepalen van de hoogte van deze boete heeft DNB in haar overwegingen rekening gehouden met de ernst en duur van de overtreding, d... Lees Meer »

DNB legt een bestuurlijke boete op aan Nana’s Artifacts

money

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 24 oktober 2013 een bestuurlijke boete van EUR 10.000,- opgelegd aan mevrouw Konadu, wonende te Amsterdam vanwege het overtreden van het verbod van artikel 2:3a, eerste lid, van de Wft door zonder een daartoe door DNB verleende vergunning het bedrijf uit te oefenen van betaaldienstverlener vanuit haar onderneming Nana’s Artifacts, gevestigd te Amsterdam. Overtreding DNB heeft vastgesteld dat mevrouw Konadu in ieder geval vanaf 3december 2011 tot en met 2 januari 2013 werkzaam is geweest als illegaal be... Lees Meer »

Bestuurlijke boete voor GSM A.G. B.V.

eur

Overtreding DNB heeft vastgesteld dat GSM in ieder geval vanaf 21 oktober 2008 tot en met 29 juni 2010 door middel van de uitgifte van obligaties opvorderbare gelden heeft aangetrokken buiten besloten kring en van andere dan professionele marktpartijen. Vervolgens zijn die gelden over de periode van 27 januari 2009 tot en met 6 augustus 2009 voor eigen rekening van GSM uitgezet naar een vastgoed-A.G. De gelden zijn voor zover DNB bekend tot op heden nog niet terugbetaald. GSM is niet in het bezit en is ook niet in het bezit geweest van een d... Lees Meer »

AFM beboet N.I.B. Vastgoed B.V. voor bemiddelen in beleggingsobjecten zonder vergunning

money

Nadat de AFM in bezwaar de boete in stand heeft gelaten, is NIB in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van 18 augustus 2010. Ook de rechtbank Rotterdam heeft de boete in stand gelaten bij uitspraak van 3 maart 2011. Wel heeft de rechtbank het besluit van de AFM vernietigd om de boete op grond van artikel 1:97 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) te publiceren. Nadat NIB in hoger beroep is gegaan, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de opgelegde boete in zijn uitspraak van 15 juli 2013 uiteindelijk rechtmati... Lees Meer »

Scroll To Top