maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Binnenlandse Zaken

Tag: Binnenlandse Zaken

Hoogste bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd

Het stelsel van bestuursrechtspraak wordt vereenvoudigd door het opheffen van de Centrale Raad van Beroep. Zaken die hier worden behandeld gaan in de toekomst naar de vier gerechtshoven. Ook het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt opgeheven; deze zaken gaan naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij de Raad van State wordt de advisering strikter gescheiden van de rechtspraak. Zo komt er een einde aan de zogeheten dubbelbenoemingen. Rechters in de Raad van State mogen niet langer tegelijkertijd een adviserende... Lees Meer »

Klopjacht na aanslag op Frans weekblad

tolerance

Nog eens acht mensen raakten gewond, van wie er vier in kritieke toestand liggen, zei de minister. Onder de doden zijn twee agenten, die na eerdere dreigementen het kantoor van het weekblad moesten bewaken. Een gewonde agent werd liggend op straat gedood door de aanvallers, toen zij vertrokken. Ook zijn vier belangrijke cartoonisten van het blad gedood, van wie er één ook de hoofdredacteur was. Volgens ooggetuigen stormden de mannen naar binnen bij het kantoor, waar de redactie op dat moment vergaderde. Eenmaal binnen noemden ze hun slachtof... Lees Meer »

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2015

celebration

Nieuw aangetreden topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector mogen niet meer dan 100% van het ministerssalaris verdienen. Dat betekent een salaris van maximaal € 178.000 per jaar. Door herindelingen zijn er 393 gemeenten in Nederland. Bij de start van het kabinet in november 2012 waren het er nog 415. Bij het nieuwe Steunpunt integriteitsonderzoek politieke ambtsdragers kunnen met name commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen terecht voor advies over de aanpak van vermoedelijke integriteitss... Lees Meer »

GDI: Digitaal en veilig!

data-storage

Tijdens de Alert Online-campagne vinden er tal van activiteiten plaats. Tijdens de 10-daagse campagne organiseren de deelnemende organisaties, waaronder GDI, verschillende activiteiten gericht op de eigen doelgroepen, leveranciers en klanten. De activiteiten variëren van communicatiemomenten en –middelen gericht op bewustwording tot handreikingen om samen slim te investeren in cyber security. De activiteit “Digitaal en veilig!” van GDI is gericht op de bewoners aan de Turfmarkt 147, ambtenaren van de ministeries van Veiligheid en Justitie en... Lees Meer »

Plasterk werkt samen met gemeenten aan normeren topinkomens

human2

Transparantie door WNT-register Minister Plasterk heeft gemeenten een brief gestuurd waarin hen gevraagd wordt een overzicht te sturen van de samenwerkingsverbanden (zogenaamde gemeenschappelijke regelingen) en door de gemeente gesubsidieerde instellingen, die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen. Hierdoor kan de overheid deze instellingen beter over de wet informeren. Topfunctionarissen die voor een zogenaamde WNT-instelling werken, mogen niet meer dan 130% van het ministersalaris verdienen. Vorige week is het wetsvoorstel voor v... Lees Meer »

Duitsland: 200.000 asielaanvragen in 2014

financial-result

Vorig jaar moest Duitsland 127.000 aanvragen beoordelen. Wereldwijd zijn er volgens de VN bijna 51,2 mensen op de vlucht, het hoogste aantal sinds de Tweede Wereldoorlog. De Maizière roept alle landen, met name EU-staten, op om hun bijdrage te leven aan de vluchtelingenopvang. Binnen de Europese Unie neemt Duitsland verreweg de meeste asielzoekers op. Sinds de jaren 50 kregen meer dan 400.000 mensen er asiel of vluchtelingenbescherming. ... Lees Meer »

Plasterk kaart dubbel stemmen aan in Brussel

politics

Dat zei Plasterk vrijdag na afloop van de ministerraad. Kiesgerechtigden met een dubbele nationaliteit krijgen van beide landen een stempas. Als ze twee keer hun stem uitbrengen, kunnen ze 4000 euro boete krijgen of een maand gevangenisstraf, waarschuwde de minister. Alleen al in Nederland hebben 157.000 volwassen Nederlanders ook een nationaliteit uit een ander EU-land, meldde het AD vrijdag. Om de controle te verbeteren moeten bestanden worden gekoppeld. Dat kan nog niet in alle landen, zei Plasterk. En misschien hebben ook niet alle lande... Lees Meer »

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt

job

Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken en doet de Rijksoverheid vanaf 2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher vandaag, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt. De gevolgen van discriminatie zijn ernstig... Lees Meer »

Aanvraag parkeervergunning steeds gemakkelijker

parking

Minister Plasterk deed deze oproep eind 2012 en stuurde in maart daaropvolgend een e-mail naar alle verantwoordelijke gemeentebestuurders. Ook dit jaar spreekt de minister de hoop uit dat gemeenten hun dienstverlening verbeteren. “Het is een beetje achterhaald dat je eerst naar de gemeente moet om daar informatie over jezelf te overhandigen, wanneer de gemeente die informatie heel gemakkelijk kan opvragen. Ik vertrouw erop dat er in de nieuwe collegeakkoorden van de gemeenten aandacht is voor goede dienstverlening voor de inwoners. Hopelijk lei... Lees Meer »

EU geeft beleidsprioriteiten voor justitie en binnenlandse zaken tot en met 2020

EU-commision

De prioriteiten van de EU omvatten burgerrechten, asiel en veiligheid. Zo moet Europa een open, welvarende en veilige plek blijven om te wonen en werken. Een gemeenschappelijke Europese rechtsruimte De onderlinge afstemming van het justitiebeleid in de EU-landen is een belangrijke doelstelling van het Verdrag van Lissabon. Er is de afgelopen 5 jaar al veel gedaan om de vrije toegang tot de rechter en een eerlijk proces te bevorderen. Om de grootste nog resterende problemen aan te pakken, zoals belemmeringen van het vrije verkeer, wil d... Lees Meer »

Scroll To Top