zaterdag, oktober 23, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: boete

Tag: boete

Hogere boetes voor overtreden regels financiële markten

b0c69bdea6c9735719eee005c59e41b4

De maximumboete voor ernstige overtredingen gaat omhoog van 4 miljoen euro naar 5 miljoen, waarbij de maximumboete bij herhaalde overtredingen wordt verdubbeld naar 10 miljoen euro. Voor grote ondernemingen wordt voor ernstige overtredingen een maximumboete ingevoerd die gerelateerd is aan de omzet. Deze boete bedraagt maximaal 10 procent van de netto-omzet. In gevallen waarbij Europese regels nog hogere boetes vereisen, kan de maximale boete worden verhoogd tot 20 miljoen euro of, in het geval de maximumboete aan de omzet is gerelateerd, 15 pr... Lees Meer »

Meeste geflitste buitenlandse verkeersovertreders krijgen boete

flitser-ANP_0

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie schrijft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer dat hij er naar streeft zo snel mogelijk alle overtredingen op EU-kentekens geautomatiseerd te kunnen verwerken. Ruim twee jaar geleden werd het mogelijk de verkeershandhaving beter te organiseren binnen Europa door de inwerkingtreding van de zogeheten Cross Border Enforcement (CBE) EU-richtlijn. Deze richtlijn regelt de uitwisseling van kentekengegevens tussen Europese landen.   Nederland wisselt bilateraal al langer kentekengegevens ... Lees Meer »

Minder schuld is minder boete in nieuwe fraudewet

justitie boete uitschrijven

Met het wetsvoorstel wordt nu wettelijk vastgelegd dat de maximale boete is gekoppeld aan het al dan niet opzettelijk overtreden van de ‘inlichtingenplicht’. Dit is de plicht van uitkeringsontvangers om op tijd alle wijzigingen door te geven die van invloed kunnen zijn op de hoogte en duur van de uitkering. Hiermee kan voor overtredingen die niet opzettelijk zijn begaan, een lagere boete worden opgelegd dan bij een overtreding waarbij wel opzet aan de orde is. De Centrale raad van Beroep heeft hierover op 24 november 2014 uitspraak gedaan. Sind... Lees Meer »

Presstige PR: Kijk uit met het woord ‘sukkel’

socialm

Volgens de Van Dale is de betekenis van het woord ‘sukkel’ een stumperd, iemand die niet flink of te onhandig is. Vooral de laatste betekenis van het woord wordt veel gebruikt. Daar moet men vandaag de dag behoorlijk mee oppassen, zo bleek onlangs, want je hebt zo een fikse boete aan de broek hangen, tenminste wanneer je zoiets via twitter een politieagent toeroept. De populaire berichtendienst Twitter telde in 2014 zo’n 3,5 á 5 miljoen Nederlandse gebruikers. Niet vreemd dat daarop ook de nodige politie-agenten zijn te vinden. Vooral onder ... Lees Meer »

‘Boete Apple mogelijk 17 miljard euro’

money

Volgens de EC zijn de belastingvoordelen die Apple geniet in Ierland strijdig met het Europees recht. Apple sloot in 1991 en 2007 overeenkomsten met de fiscus in Ierland, waar de hoofdzetel van zijn Europese activiteiten gevestigd is. Daardoor betaalde het technologieconcern jarenlang relatief weinig belasting over zijn verkopen in Europa. Volgens JPMorgan zal Apple het volledige Ierse belastingtarief van 12,5 procent moeten betalen over de relevante winst die het concern in de afgelopen jaren heeft behaald. Apple zelf meldde eerder al dat h... Lees Meer »

Verzekeraar die klanten met beleggingsverzekering niet activeert riskeert boete

insure

Voorzetting, wijziging of stopzetting beleggingsverzekering De activeringsverplichting geldt voor alle verzekeraars die klanten hebben met beleggingsverzekeringen van voor 1 januari 2013. Onder activeren wordt verstaan dat de verzekeraar er zorg voor draagt dat de klant een bewuste keuze maakt over zijn beleggingsverzekering. Een bewuste keuze kan voor een klant stopzetting, wijziging of voortzetting van de beleggingsverzekering zijn. Deze keuze moet dus ook uitdrukkelijk worden voorgelegd aan de klant. Nadere regels AFM De AFM zal nad... Lees Meer »

€ 28.800, – boete voor bedrijf vanwege onjuist asbest verwijderen

sadness

Een oud schoolgebouw in Arnhem wordt gerenoveerd en een bedrijf vervangt de oude kozijnen voor nieuwe aluminium kozijnen. Bij een controle zien de inspecteurs dat een groot deel van de kozijnen is verwijderd. In het verleden is bij dit soort kozijnen veelvuldig asbesthoudend materiaal, zoals vochtwerende spouwstroken, toegepast. In de nog aanwezige oude kozijnen zien de inspecteurs dit asbestverdachte materiaal nog zitten. Het bedrijf geeft aan dat zij de werkzaamheden zelf heeft verricht en vele meters spouwstroken in de kleedkamer van de gymz... Lees Meer »

AFM legt een boete op aan Homburg Capital B.V. voor een niet duidelijke televisiereclame

watchtv

Homburg heeft in ieder geval op 11 april 2010, 18 april 2010 en 9 mei 2010 reclame gemaakt op televisie voor de Stoneridge-obligatie. In de televisiereclame heeft Homburg de nadruk gelegd op het feit dat de belegger 10% vaste rente op de obligatie ontvangt en dat er zekerheid wordt geboden doordat er een recht van eerste hypotheek is afgesloten op nieuw vastgoed. De televisiereclame benadrukt alleen de voordelen, zonder ook in te gaan op de voorwaarden (en daarmee de risico’s) die aan deze voordelen en de Stoneridge obligatie zijn verbonden. ... Lees Meer »

DNB bevestigt opleggen boete van 22,8 miljoen aan Delta Lloyd

eur

DNB bevestigt dat DNB een boete ter hoogte van 22,8 miljoen euro heeft opgelegd aan Delta Lloyd n.a.v. onderzoek naar de bedrijfsvoering, nadat Delta Lloyd op basis van vertrouwelijke informatie transacties heeft uitgevoerd, waarbij financieel voordeel is behaald. Ook bevestigt DNB - zoals in het persbericht staat- dat zij een aanwijzing tot heenzending van de CFO van Delta Lloyd heeft opgelegd. Tegen deze besluiten kunnen rechtsmiddelen worden ingesteld. DNB zal het boetebesluit zo spoedig mogelijk als wettelijk is toegestaan openbaar ma... Lees Meer »

AFM beboet SNS Bank N.V. in 2011 voor fouten bij professionele beleggingen van bepaalde particuliere klanten

money

  Stand van zaken juridische procedure Boete opgelegd Bezwaar Beroep Hoger beroep Ingesteld Beslissing genomen Ingesteld Uitspraak gedaan Ingesteld Uitspraak gedaan 20 januari 2011  28 februari 2011 1 september 2011 (1) 14 oktober 2011 3 januari 2013 (2) 15 februari 2013 (SNS) 18 februari 2013 (AFM) 17 juli 2014 (3) (1) De AFM heeft het bezwaar ongegrond verklaard, met aanvulling van de motivering. (2) De Rechtbank Rotterdam heeft de boete met 10% verlaagd wegens overschrijding van de redelijk... Lees Meer »

Scroll To Top