dinsdag, oktober 23, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: boetes

Tag: boetes

Rechtbank vernietigt boetes voor aanbieden van effecten zonder prospectus

law

Floresteca had effecten (rente-certificaten) aan het publiek aangeboden zonder door de AFM goedgekeurd prospectus. Volgens de AFM hadden die rente-certificaten in een aantal gevallen een waarde van minder dan €50.000 en was daarom een goedgekeurd prospectus verplicht. De rechtbank oordeelde echter dat niet buiten redelijke twijfel is komen vast te staan dat de tegenwaarde van de rente-certificaten minder dan €50.000 bedroeg. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan nog hoger beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfs... Lees Meer »

Door AFM aan Fortis opgelegde boetes houden geen stand

money

De AFM legde in 2010 boetes op voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie. Fortis publiceerde op 21 september 2007 in een persbericht (trading update) informatie over de mogelijke invloed van haar blootstelling aan subprime beleggingen op de winst- en verliesrekening. De AFM was van oordeel dat Fortis daarbij geen inzicht gaf in de aard en omvang van de blootstelling aan subprime beleggingen. Daardoor konden de beleggers naar het oordeel van de AFM onvoldoende een inschatting maken van de risico’s over de indirecte subprime b... Lees Meer »

Teeven neemt maatregelen om straffen sneller en beter ten uitvoer te leggen

law

Voor de komst van het AICE was er geen centrale administratie, waardoor het kon voorkomen dat over dezelfde persoon bij verschillende instanties informatie bekend was zonder dat deze instanties dat van elkaar wisten. Met de komst van het AICE zal straks direct zichtbaar zijn welke andere strafrechtelijke beslissingen nog openstaan, waardoor beter en sneller kan worden begonnen met de tenuitvoerlegging. Nu komt het bijvoorbeeld voor dat een gedetineerde tijdens zijn resocialisatietraject afkickt in een verslavingskliniek, en dan blijkt dat hij n... Lees Meer »

Ruim 90 miljoen euro aan boetes voor malafide uitzendbureaus

money

Eén van de maatregelen is om niet alleen het malafide uitzendbureau te beboeten, maar ook de leidinggevende daarachter. Dit om te voorkomen dat boetes worden ontlopen door een uitzendbureau failliet te laten gaan. De Belastingdienst en Inspectie SZW gaan ook malafide doorstarters aanpakken door eerder opgelegde boetes te verhalen op het ‘nieuwe’ uitzendbureau van een foute uitzendondernemer. Ook wordt bij herhaalde overtreding sneller faillissement aangevraagd voor een uitzendbureau. Verder kunnen leidinggevenden van malafide bureaus een bes... Lees Meer »

Advocaat-Generaal EHJ: vluchtelingenverzoeken vanwege geaardheid kunnen aparte sociale groep in Europees recht vormen

law

Conclusie van de advocaat-generaal in de gevoegde zaken C‑199/12, C‑200/12, C‑201/12 X, Y, Z / Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel Asielzoekers die stellen wegens hun homoseksuele gerichtheid te worden vervolgd kunnen volgens advocaat-generaal Sharpston een „specifieke sociale groep” naar EU vluchtelingenrecht vormen. Hoewel de strafbaarstelling van homoseksuele activiteiten in het land van herkomst niet noodzakelijkerwijs een daad van vervolging vormt, moeten de nationale autoriteiten onderzoeken of een bepaalde asielzoeker gevaa... Lees Meer »

Scroll To Top