donderdag, december 12, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: buitenlandse investeerders

Tag: buitenlandse investeerders

Toelatingsregeling voor buitenlandse investeerders in Nederland vereenvoudigd

ind

De verblijfsvergunning met het verblijfsdoel 'vermogende vreemdeling' kan aangevraagd worden bij de IND. Meer uitleg over de regeling, de aanvraagprocedure en de voorwaarden voor deze verblijfsvergunning vindt u op deze website. ... Lees Meer »

Toelatingsregeling buitenlandse investeerders verruimd

investors

Deze regeling is bedoeld om de werkgelegenheid en het innovatieve vermogen van de Nederlandse economie te vergroten. Vreemdelingen van buiten de EU die ten minste € 1.250.000 investeren in een Nederlands bedrijf kunnen een verblijfsvergunning krijgen. Tot 1 juni jl. dienden de buitenlandse investeerders direct in een Nederlands bedrijf te investeren. Nu wordt het ook mogelijk dat buitenlandse investeerders indirect, via een participatiefonds, een zogenoemd seedfonds of een samenwerkingsverband van investeerders, hun investering in Nederland doe... Lees Meer »

Deloitte: Groot tekort huurwoningen vrije sector verwacht

wonen

De overheid wil met haar nieuwe maatregel scheefwonen tegengaan door inkomensafhankelijke huurverhogingen in te stellen. Door deze nieuwe regel moeten scheefwoners een steeds hogere huur opbrengen. Met als uiteindelijk gevolg dat zij deze hogere huur niet meer kunnen betalen. "Bij extrapolatie van dit beleid is er binnen tien jaar een extra tekort van 100.000 betaalbare huurwoningen in de vrije sector", meent Frank ten Have, partner binnen Deloitte. Uit het onderzoek blijkt dat huurders die net boven de inkomensgrens van € 33.000 of € 43.000... Lees Meer »

EP: geen prijskaartje aan Europees burgerschap

price

In de resolutie die is aangenomen met 560 stemmen voor, 22 tegen en 44 onthoudingen, roept het EP de Europese Commissie op te onderzoeken of deze praktijken in overeenstemming zijn met de Europese verdragen en non-discriminatiebeginselen. Sommige lidstaten hebben regelingen ingevoerd die direct of indirect resulteren in de verkoop van het EU-burgerschap aan mensen van buiten de EU. Dit ondanks dat alle landen geacht worden "zich verantwoordelijk op te stellen waar het gaat om het behouden van de Europese gemeenschappelijke waarden en verworv... Lees Meer »

UK vertragen om te profiteren van multinationale fiscale herstructureringen

hosting

Terwijl het Verenigd Koninkrijk blijft goed geplaatst om te profiteren van deze trend, voortdurende tegenstrijdige verklaringen van de coalitieregering veroorzaken onzekerheid. Investeringen structuren en middelen migreren naar gerenommeerde rechtsgebieden In het afgelopen jaar, zijn er duidelijke tekenen van internationale bedrijven heroverwegen hun internationale fiscale investerings-en holdingstructuren als de OESO haar Base Erosie Winst is gestart Shifting ('BEPS') initiatief geweest. Veel van de minder goed gereguleerd offshore-belas... Lees Meer »

Scroll To Top