dinsdag, juli 14, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: CBS

Tag: CBS

CBS: Burgers voelen zich veiliger

broken-glass

Dat blijkt uit de jaarcijfers van ons korps en uit de Veiligheidsmonitor die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Minder woninginbraken Ons korps registreerde vorig jaar ruim 70.600 woninginbraken of pogingen daartoe. Dat zijn er ongeveer 16.500 minder dan in 2013. Dit betekent een daling van 19 procent. Het aantal overvallen en straatroven daalde beide met 22 procent. Ook het gevoel van veiligheid bij de burger verbeterde. Gaf in 2005 nog bijna de helft (49 procent) van de Nederlanders aan zich wel eens onv... Lees Meer »

CBS: Nederland voldoet aan de laatste IMF statistische normen

nederlan

The Netherlands is among the first nine countries to announce it will adhere to the Special Data Dissemination Standard (SDDS) Plus from the beginning of 2015, together with the US, Germany and France among others. The IMF established this new standard in 2012 in order to improve the perception of financial sector risks, cross-border financial linkages, and vulnerabilities of the various economies to shocks. Countries with significant financial sectors in particular are encouraged to adhere to the new standards, thereby committing to strict req... Lees Meer »

Sterfte door zelfdoding in Noord- en Oost-Europa relatief hoog

graphs

Ten opzichte van 2007 is in Nederland het aantal zelfdodingen met een kwart gestegen. Wat de reden is van deze flinke stijging, is niet onderzocht door het CBS, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het met de economische crisis te maken heeft. Begin jaren 80, toen het ook economisch niet goed ging, was ook een toename in het aantal zelfmoorden te zien. Het zijn nu vooral mensen van middelbare leeftijd, tussen de 40 jaar en 65 jaar, die zelfmoord plegen. Veel meer dan 20 jaar geleden. Twee decennia geleden was er een duidelijke piek t... Lees Meer »

Het AFAS Circustheater verwelkomt de Big Improvement Day

the-hague

De Big Improvement Day is hét evenement waarbij huidige en toekomstige beslissers van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap samenkomen met een doel: het stimuleren van ‘B.V. Nederland’ op het gebied van duurzaamheid, ondernemerschap, educatie en leiderschap. Het overkoepelende thema is dit jaar vertrouwen en samenwerken. De verbintenis tussen overheid, bedrijfsleven, onderwijs en publiek wordt tijdens de achtste editie sterker dan ooit. Den Haag is dé stad waar de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op allerle... Lees Meer »

Export, investeringen en consumptie laten economie groeien en werkloosheid dalen

financial-result

"De cijfers bevestigen het beeld dat het economisch herstel weliswaar broos is, maar doorzet", aldus minister Kamp. "Het is positief dat bedrijven meer investeren, consumenten meer besteden en de export blijft toenemen. Dat zorgt er mede voor dat de werkloosheid voor het tweede kwartaal op rij afneemt." De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal van 2014 met 0,2% ten opzichte van het tweede kwartaal. Daarmee is nu in vier van de laatste vijf kwartalen sprake van een lichte groei. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de econo... Lees Meer »

CBS: Lichte groei vacatures houdt aan

employment2

Vierde kwartaal op rij toename van vacatures Grootste stijging bij de commerciële dienstverlening Meer dynamiek op de arbeidsmarkt Vooral Handel en zakelijke dienstverleningzorgen voor extra vraag naar arbeid De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverleningwaren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks. Dy... Lees Meer »

Economie groeit dankzij aantrekkende export

financial-result

Groei van half procent De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal van 2014 met een half procent ten opzichte van het eerste kwartaal. In het eerste kwartaal kromp de economie nog met 0,4 procent. Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de economische groei 0,9 procent. Economisch herstel zet door 'Deze cijfers bevestigen het beeld dat de economische krimp van begin dit jaar te wijten was aan incidentele factoren en dat het economische herstel doorzet,' aldus minister Kamp. 'De vooruitzichten voor de groei van de wereldha... Lees Meer »

Ruim 40.000 Nederlanders werken over de grens

nederlan

Deze Nederlanders behoren tot een leger van Europese werkenden die de grens overgaan om in een buurland hun salaris te verdienen. In 2013 ging het om ruim 1,8 miljoen inwoners van de Europese Unie, wat overeenkomt met 0,8 procent van de werkzame bevolking in de EU. Het aantal grensarbeiders nam de afgelopen jaren toe; 5 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Vanuit Slowakije (bijna 6 procent) en Estland (bijna 4 procent) werkten relatief veel mensen in het buitenland. In de overige EU-landen kwam het aandeel grensarbeiders niet boven ... Lees Meer »

Rutte: meer banen hoogste prioriteit kabinet

job

De Nederlandse economie kromp in het 1e kwartaal van 2014 met 1,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit kwam vooral door het lagere gasverbruik. Maar het onderliggende herstel houdt aan. Rutte benadrukt dat het zaak is om koers te houden. De economie versterken door de noodzakelijke hervormingen door te voeren en de overheidsfinanciën op orde te brengen. 'En natuurlijk, de absolute eerste prioriteit van dit kabinet was, is en blijft eens te meer herstel van de werkgelegenheid. Meer banen', aldus Rutte. De minister-president benadruk... Lees Meer »

‘Sancties tegen Rusland schadelijk voor Europa’

conference

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken voorspelde zondag dat als de Russen doorgaan met hun agressie tegen Oekraïne en geweld tegen het land gebruiken, westerse landen strafmaatregelen zullen nemen tegen Rusland. Volgens De Haas is het echter lastig om sancties op te leggen aan het in oppervlakte grootste land ter wereld. ,,Zij kunnen ons meer mangelen dan wij hen'', stelt hij. ,,Europa kan alleen de export van bepaalde producten tijdelijk stopzetten, maar dan haalt Rusland die producten wel ergens anders vandaan.'' De expert be... Lees Meer »

Scroll To Top