dinsdag, november 13, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Centraal Planbureau

Tag: Centraal Planbureau

PricewaterhouseCoopers: “Tariefsverlaging box 2 levert niet de gewenste belastingopbrengst op”

board-room

Het kabinet probeert DGA's te verleiden dividend uit hun BV uit te keren door het tarief in box 2 tijdelijk met 3 punten omlaag te brengen naar 22 procent. Dit zou de schatkist naar schatting 1,2 miljard euro moeten opleveren. Volgens PwC-partner Alfred Lagendijk is dit een onhaalbaar scenario. "Er wordt namelijk ten onrechte vanuit gegaan dat de DGA nog veel geld heeft in zijn BV om aan zichzelf uit te keren." Lagendijk wijst op de langlopende pensioendiscussie die dividenduitkering in de weg staat. DGA's moeten van de Belastingdienst grote... Lees Meer »

DNBulletin: DNB-conjunctuurindicator signaleert omslag Nederlandse conjunctuur

statistics

De DNB-conjunctuurindicator heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren. De indicator bestaat uit twee reeksen: de realisatie van de conjunctuur en de verwachte ontwikkeling daarvan in de nabije toekomst. De realisatie van de conjunctuur is gebaseerd op actuele cijfers van de industriële productie. Door zijn internationale oriëntatie is de industrie een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse conjunctuur, die in grote mate wordt beïnvloed door de internationale omgeving. De indicator voor de toekomstige conj... Lees Meer »

Nederland aantrekkelijker voor internationaal talent

Wind-Mills

De Sociaal Economische Raad onderstreepte onlangs in zijn advies 'Make it in the Netherlands!' het belang van werven en binden van internationale studenten om Nederland concurrerend te houden. Het kabinet onderschrijft de conclusie van de SER dat binding van groot belang is voor internationale en Nederlandse studenten, voor hogescholen en universiteiten, voor het bedrijfsleven en voor Nederland als geheel. Belangrijk aandachtspunt voor het kabinet daarbij is dat het aantrekken van internationaal talent bijdraagt aan de beschikbaarheid van perso... Lees Meer »

Scroll To Top