woensdag, oktober 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: CNV Dienstenbond

Tag: CNV Dienstenbond

ABU: CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (SFU) verlengd

employment2

Het doel van de SFU is het financieren van projecten die betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden in de branche en naleving van de CAO voor Uitzendkrachten. Met de SFU-CAO kan SFU bijdrage gaan heffen voor het fonds bij alle bij de ABU en NBBU aangesloten uitzendondernemingen in Nederland. Met de gelden wordt bijgedragen in de kosten voor de activiteiten van STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche), STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en de SNCU (Stichting Naleving CAO voor Uitzendkrachten). Voor ... Lees Meer »

App ter bestrijding discriminatie onder intercedenten groot ingezet

discriminat

De app ‘Diversiteit Loont!’ geeft zicht op de eigen vooroordelen en toetst of intercedenten in discriminerende situaties op juiste wijze handelen volgens de wet. De vragen binnen de app bestaan uit drie categorieën, kennisvragen, gelijke behandelingscases en inzicht in eigen vooroordelen. De vragen zijn in samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens afgestemd. Uit een proef waarbij 39 intercedenten van uitzendbureaus zich met behulp van de app ‘Diversiteit Loont!’ lieten trainen in selecteren zonder vooroordelen was een groot su... Lees Meer »

STOOF: Intersectorale samenwerking bevordert aantal leerling-flexkrachten

students

285 leerling flexkrachten namen in de periode juli 2012 tot oktober 2014 deel aan een tweejarig project dat de opleidingsfondsen (A+O Metalektro, OOM en STOOF) gezamenlijk hebben ondernomen en waarbij de flexkrachten de mogelijkheid kregen om een reguliere bbl-opleiding in de metaal te volgen. Dat was een verdubbeling in vergelijk met een vorige pilot en beter dan de landelijke trend die laat zien dat het aantal bbl-leerlingen in opleidingen in de metaalproductie licht is gedaald. Niet alleen jongeren genoten de opleiding ook oudere flexkrachte... Lees Meer »

STOOF: Actieve uitzendkracht pakt eerder scholingskansen

training

In opdracht van STOOF onderzocht Panteia onder een groep van 622 uitzendkrachten wat de reden is waarom zij wel of geen opleiding volgen. Uitzendkrachten die oververtegenwoordigd zijn in de groep die scholing volgen, zijn mannen in de leeftijd 26-45 jaar, mensen met een etnische achtergrond en uitzendkrachten met een hbo+-niveau. 27% van de onderzochte groep geeft aan scholing te hebben gevolgd, waarvan een deel informele scholing, het leren op de werkvloer, van collega’s, ook als scholing waarderen. Kansen Uitzendkrachten geven aan dat z... Lees Meer »

Scroll To Top