zaterdag, februari 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Commissie

Tag: Commissie

Minister-president Rutte ontvangt voorzitter Juncker van de Europese Commissie

rutte-ep

Op de agenda staat de extra Europese Raad van 7 maart, die in het teken staat van migratie. Voorafgaand aan deze extra top zullen de EU-leiders met de Turkse minister-president Davutoğlu spreken over de uitvoering van het actieplan EU-Turkije. ... Lees Meer »

Beste Europese innovaties op de markt met hulp Commissie

europe

EU-commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie Carlos Moedas: “Het onderzoek dat we in Europa doen, is van wereldklasse. Toch leidt maar een deel ervan tot baanbrekende goederen of diensten die op de markt kunnen worden gebracht. Dankzij de Proof of Concept-subsidies kunnen Europese toponderzoekers concurreren met de beste innovaties die de wereld te bieden heeft. Hierdoor kunnen we meer innovatieve producten op de markt brengen, ons concurrentievermogen versterken en de werkgelegenheid en groei creëren die Europa nodig heeft.” De 59... Lees Meer »

Staatssteun: Commissie begint diepgaand onderzoek naar Belgische rulingregeling voor overwinst

calculate

Commissaris Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid liet weten:"De Belgische belastingregeling voor overwinst lijkt alleen aan bepaalde multinationals substantiële belastingverminderingen toe te kennen die op zichzelf staande ondernemingen niet zouden kunnen krijgen. Indien onze zorg wordt bevestigd, zou deze veralgemeende regeling een ernstige verstoring van de mededinging zijn, die een beperkt aantal multinationals onterecht bevoordeelt. In het kader van onze inspanningen om alle bedrijven hun billijk aandeel aan belastingen te ... Lees Meer »

Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper

law

Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) is in december 2012 van start gegaan. Het moet de EU-regelgeving vereenvoudigen om zo te zorgen voor de best mogelijke voorwaarden voor groei en werkgelegenheid met een minimum aan administratieve lasten. REFIT English (en) wordt uitgebreid ten behoeve van ondernemingen en burgers. Dit zal ervoor zorgen dat de EU-wetgeving beperkt blijft tot kwesties die best op EU-niveau worden geregeld. Onnodige lasten en onsamenhangende of ondoeltreffende maatregelen worden weggewerkt. ... Lees Meer »

EU steunt recht op zuiver water en sanitaire voorzieningen

toilet2

Right2Water is de allereerste succesvolle campagne in het kader van het Europese burgerinitiatief, een regeling waardoor Europese burgers sinds april 2012 de Commissie kunnen vragen om wetgeving voor te stellen op gebieden waarvoor de EU bevoegd is. De organisatoren van de campagne verzamelden bijna 2 miljoen steunbetuigingen uit heel Europa voor hun doelstelling om alle EU burgers zuiver drinkwater en sanitaire voorzieningen te garanderen. Ze pleiten er ook voor de watervoorziening en het beheer van de watervoorraden niet aan internema... Lees Meer »

Insolventie: Commissie beveelt nieuwe aanpak aan om ondernemingen te redden en eerlijke ondernemers een tweede kans te geven

human

Het doel is het accent te verleggen van liquidatie naar het bevorderen van de herstructurering van levensvatbare ondernemingen in een vroeg stadium om insolventie te voorkomen. Jaarlijks dreigen ongeveer 200 000 ondernemingen in de EU insolvent te worden waardoor 1,7 miljoen mensen hun baan zouden kunnen verliezen, en de Commissie wil levensvatbare ondernemingen de kans geven te herstructureren en actief te blijven. De hervorming van de nationale insolventieregels zou een win-winscenario opleveren: levensvatbare ondernemingen zullen worden g... Lees Meer »

Voorstel Commissie: met melk en fruit overgewicht aanpakken

citrus

Nederland wil af van deze EU-programma's. De EU zou zich hier niet mee moeten bemoeien. EU-commissaris Ciolos wees erop dat er veel EU-lidstaten zijn die zonder de EU-subsidies hier niet voor kunnen zorgen. ,,Landbouw is wel degelijk een EU-onderwerp en wij hebben een verantwoordelijkheid voor gezondheidsprogramma's. Dit is een combinatie: enerzijds bewustmaking en promotie voor landbouw en tegelijk bouwen aan de gezondheid voor kinderen.'' ... Lees Meer »

Commissie publiceert nieuwe versie van zwarte lijst luchtvaartmaatschappijen

luggage

Siim Kallas, vicevoorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer verklaarde hieromtrent: "Door de actuele veiligheidssituatie in Nepal hebben wij geen andere keuze dan alle luchtvaartmaatschappijen uit dit land op de EU-lijst te plaatsen. Wij hopen dat dit de luchtvaartautoriteiten van Nepal ertoe zal aanzetten de veiligheidssituatie te verbeteren. Ik heb het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart al gevraagd om een project voor te bereiden om bijstand te verlenen aan Nepal op het gebied van de veiligheid van de luchtv... Lees Meer »

Commissie heeft 13,7 miljoen euro over voor openbare diensten buiten eigen land

finances

The new "e-SENS" project ( Electronic Simple European Networked Services) will help develop digital public services which make it easier for companies to do business in their own Member State and elsewhere in the EU -including setting up a company, fulfilling legal requirements and taking part in public tenders. It will also link up national digital services for citizens who visit a different Member State on holiday, or for work or study. Neelie Kroes, Vice President of the European Commission said: "Enabling the many digital public services... Lees Meer »

Commissie daagt Nederland voor de rechter wegens discriminatie bij studententarieven

train3

Krachtens het EU-Verdrag hebben studenten, ongeacht waar in de Unie zij studeren, dezelfde rechten op uitkeringen of voordelen als plaatselijke studenten, tenzij deze voordelen of uitkeringen door de EU-wetgeving uitdrukkelijk van het principe van gelijke behandeling worden uitgesloten, zoals dat het geval is met steun voor levensonderhoud. Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de EU verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit binnen het kader van de Verdragen. Uitzonderingen hierop worden restrictief uitgelegd. Een voo... Lees Meer »

Scroll To Top