zondag, juni 7, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: cultuur (pagina 10)

Tag: cultuur

Mariniers bewaken kunst

museums2

Operatie RAW Shield is een project dat gaat over de waarde van kunst en cultuur voor een samenleving. Het laat zien dat tijdens conflictsituaties en crises militairen ook kunnen worden ingezet om kunst en cultuur te verdedigen. De oefening kwam in samenwerking met beeldend kunstenaar Niek Verschoor tot stand. Zowel binnen als buiten liepen de mariniers patrouilles. Sommige bezoekers, volgens eigen zeggen geen fan van Defensie, wilden toch weten waarom de militairen er waren. Kwetsbaar Kunst en cultuur zijn tijdens conflictsituaties uit... Lees Meer »

VolkerWessels: Start realisatie Westluidense Poort

library

Aantrekkelijke stad Met de ontwikkeling van de Westluidense Poort tot cultureel kwartier investeert Tiel in haar toekomst als aantrekkelijke stad voor de inwoners Tiel en omgeving. De Westluidense Poort wordt dé plek waar mensen elkaar ontmoeten, muziek maken, dansen, toneel spelen, cursussen, lezingen en debatten volgen en informatie halen. Daarnaast versterken ook de bouw van woningen en een ondergrondse parkeergarage de aantrekkelijkheid van het gebied. De parkeergarage, voor auto's en fietsen, zorgt voor een optimale bereikbaarheid van h... Lees Meer »

De lidstaten worden ertoe aangespoord de kwaliteitscontrole in universiteiten en het beroepsonderwijs te bevorderen

professors

"Kwaliteitsborging is cruciaal om vertrouwen te wekken in onze onderwijsstelsels en moet meer worden ingezet als katalysator voor de modernisering van onze universiteiten en het beroepsonderwijs. Wij willen de normen in die zin verbeteren dat zij niet zozeer uniformiteit maar diversiteit en kansen op de arbeidsmarkt in de hand werken,” aldus Androulla Vassiliou, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken. In het verslag over het hoger onderwijs wordt uiteengezet hoe kwaliteitsborging nuttig is bij het vaststellen van kw... Lees Meer »

Rutte: Nederland en Frankrijk weten elkaar steeds beter te vinden

handshake

Het bezoek stond in het teken van de verdere versterking van de banden tussen Nederland en Frankrijk, met speciale aandacht voor de economische betrekkingen. Rutte en president Hollande zijn blij met de sterke banden en nauwe samenwerking tussen beide landen. In een gemeenschappelijke verklaring hebben de Franse en de Nederlandse regering een routekaart opgesteld waarin de samenwerking verder wordt uitgebreid. Hierin zijn afspraken gemaakt op verschillende terreinen, zoals Europa, economie, cultuur en veiligheid. In een toespraak zei mini... Lees Meer »

Bussemaker wil internationale studenten aan Nederland binden

team

Het Actieplan Make it in The Netherlands bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Gemotiveerde buitenlandse studenten krikken het niveau op, verbeteren het studiesucces, ook van Nederlandse studenten, en versterken het internationale karakter van het Nederlands hoger onderwijs. Bovendien is internationaal talent hard nodig op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk... Lees Meer »

Over 10 jaar alle wetenschappelijke publicaties gratis online – Staatssecretaris Dekker maakt principiële keuze voor Open Access

http

De maatschappelijke relevantie en voordelen van Open Access zijn groot. In Nederland gaat het om ongeveer 33.000 wetenschappelijke artikelen per jaar. Een brede toegang tot onderzoeksresultaten draagt bij aan de verspreiding van kennis, de vooruitgang in wetenschap, de bevordering van innovatie en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. De publicaties zijn niet alleen van belang voor onderzoekers en studenten maar juist ook voor velen buiten de universiteiten die nu niet, of alleen tegen hoge kosten, toegang hebben. Als alle wetensch... Lees Meer »

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018

EU

Historisch centrum van Leeuwarden tijdens een zonnige najaarsdag. Leeuwarden wil zich richten op cultuur in de breedste zin van het woord. Het motto is 'Iepen Mienskip', Fries voor gemeenschapszin die naar buiten is gericht. De thema's van het jaar zijn water, land en horizon. Deze thema's zijn voor heel Europa van belang. Eerder dit jaar verkoos een internationale jury unaniem Leeuwarden boven Eindhoven en Maastricht. Volgens de jury brengt Leeuwarden met het laagste budget het meest innovatieve voorstel. Leeuwarden wil door middel van cult... Lees Meer »

Meer Promotiebeurzen voor talentvolle leraren

board

Volgens minister Bussemaker biedt promotieonderzoek leraren een uitstekende kans om zich verder te ontwikkelen, binnen of buiten hun vakgebied: “Promoveren is een goede manier om jezelf uit te dagen en je blikveld te verruimen. Niet alleen levert het leraren zelf meer loopbaanmogelijkheden op. Ook profiteren leerlingen, studenten en collega’s er van. Want de kennis en ervaring die leraren tijdens een promotietraject opdoen, nemen zij weer mee hun school in.” Bredere ontwikkeling Steeds meer docenten willen zich verder ontwikkelen, binnen ... Lees Meer »

Tea’s Delight introduceert de theecultuur

coffee

Het theehuis is modern ingericht. Het yin en yang principe heeft hierbij als inspiratiebron gediend. In het theehuis kunnen geïnteresseerden ook workshops volgen over de verschillende aspecten van thee. Thee wordt op water na het meest gedronken. Thee bevordert de gezondheid. Tea’s Delight schenkt de thee in haar meest oorspronkelijke vorm, namelijk met losse theeblaadjes in plaats van in theezakjes.  De geur en smaak van de verschillende soorten thee komen hiermee volledig tot haar recht.  Tea’s Delight gebruikt uitsluitend de hoogste kwali... Lees Meer »

Met “Talent naar de Top” meer vrouwen in top ministeries

woman

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) had het charter al eerder ondertekend voor de hele rijksdienst. Het kabinet wil meer vrouwen in hogere functies bij de rijksoverheid, zowel bij nieuwe instroom in de algemene bestuursdienst als in overige functies. In 2017 moet tenminste 30 procent van de topambtenaren in de algemene bestuursdienst (ABD) uit vrouwen bestaan. Als werkgevers het charter “Talent naar de Top” ondertekenen, zeggen ze concrete maatregelen toe om meer vrouwen in de top van hun bedrijf of organisatie... Lees Meer »

Scroll To Top