maandag, november 30, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: De Nederlandsche Bank

Tag: De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank toont zeldzame Romeinse muntschat in Rijksmuseum van Oudheden

Coins

Twee amateurarcheologen vonden de zilveren denarii en antoniniani in 2014 in de modder van een uitgebaggerde sloot bij het dorpje Buren. De oudste munt in de schat is er een van keizer Septimius Severus, geslagen tussen 196 en 198 na Chr. Het meest recente exemplaar is gemaakt in 248-249 na Chr., tijdens de regering van keizer Philippus I. Waarschijnlijk zijn de munten kort daarna in de bodem terechtgekomen. Gezamenlijk vertegenwoordigden ze ongeveer twee maandlonen van een Romeinse soldaat. De derde eeuw na Chr. was een periode van grote po... Lees Meer »

Speech Frank Elderson – Pensioenfederatie over de waarde van pensioen

conference

Directeur Frank Elderson van De Nederlandsche Bank heeft donderdag 6 november een speech gehouden op het jaarcongres van de Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van de Nederlandse pensioenfondsen. Onder de titel 'Naar een toekomstbestendig pensioen' schetste hij de uitdagingen voor de toezichthouder van de pensioenfondsen nu deze sector onder druk staat door een sterk verlies van vertrouwen onder deelnemers en gepensioneerden van de fondsen. 'Het is van essentieel belang dat dit vertrouwen wordt hersteld', aldus Elderson, die sinds begin ... Lees Meer »

Nieuwe huisstijl voor De Nederlandsche Bank

businessman

Het nieuwe logo bestaat uit een koningsblauw vlak met daarin de volledige naam: De Nederlandsche Bank. Het gebruik van de volledige naam benadrukt de afkomst van de centrale bank binnen het internationale speelveld waarin het opereert. De ‘sch’ in de naam is bewust behouden en onderstreept de geschiedenis en het erfgoed van de 200 jarige centrale bank. Het oude logo ontstond na de fusie van DNB met de Pensioen en Verzekeringskamer (PVK) in 2004, waarbij de bestaande logo’s en huisstijlen werden gecombineerd. Deze huisstijl was echter nogal b... Lees Meer »

FrieslandCampina ontvangt Koning Willem I Prijs 2014

illem2

Cees ’t Hart: “Dat ik namens FrieslandCampina, het bestuur, de leden en de werknemers, deze prestigieuze prijs in ontvangst mocht nemen, vervult mij met trots. De Willem I Prijs is een blijk van maatschappelijke waardering voor de bijdrage die wij als onderneming leveren aan de Nederlandse economie.” Koning Willem I Prijs De Koning Willem I Prijs is de ondernemingsprijs van Nederland en wordt sinds 1958 iedere twee jaar uitgereikt. De prijs is een erkenning en beloning voor goed ondernemerschap, durf, daadkracht, duurzaamheid en doorzetti... Lees Meer »

Overzicht Financiële Stabiliteit: Financiële spanningen in Europa afgenomen, start bankenunie cruciaal voor verder herstel

statistics

Voor verder economisch herstel is het opschonen en versterken van Europese bankbalansen cruciaal. Dit geldt ook voor Nederlandse banken, die goed op weg zijn om te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen. Het grote aantal onderwaterhypotheken maakt duidelijk dat het balansherstel bij huishoudens nog lang gaat duren. Dit alles blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) van De Nederlandsche Bank. Gezondheidscheck banken belangrijk; akkoord over afwikkeling Europese banken positief DNB benadrukt het belang van de... Lees Meer »

Buitenlandse inkomsten Nederland lopen op

nederlan

Het verschil tussen de inkomsten uit en de betalingen aan het buitenland groeide daarmee tot ruim 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2012 kwam het overschot overeen met 9,5 procent van de omvang van de Nederlandse economie. Het Nederlandse overschot is aanzienlijk groter dan de Europese Commissie wenselijk acht. De commissie zou graag zien dat landen hun saldo op de lopende rekening beperken tot een tekort van maximaal 4 of een overschot van ten hoogste 6 procent, gemeten over 3 jaar. In het vierde kwartaal kwam het ov... Lees Meer »

Groei hypotheekportefeuille levensverzekeraars

statistics

De hypotheekportefeuille van levensverzekeraars geeft vanaf 2007 een gestage groei te zien, van € 20 miljard per eind 2007 tot € 33 miljard per eind 2012. In 2013, en met name in het vierde kwartaal van dit jaar, is een duidelijke groeiversnelling opgetreden. In heel 2013 bedroeg de toename ruim € 8 miljard, waarvan de helft in het vierde kwartaal. Hiermee kwam de stand van uitstaande hypotheken uit op € 41 miljard per eind 2013 ofwel 11,5% van de totale activa (2007: 7%). Indien indirecte beleggingen in Nederlandse woninghypotheken - via beleg... Lees Meer »

Nationalisatie SNS REAAL en werking Interventiewet geëvalueerd

manager

Minister Dijsselbloem van Financiën: “De financiële stabiliteit van Nederland maakte de nationalisatie SNS REAAL helaas onvermijdelijk. Het was de eerste keer dat de nieuwe Interventiewet werd ingezet. Evaluatie van deze wet, het proces dat leidde tot de nationalisatie en de rol van de Nederlandse Bank en mijn ministerie is van groot belang. Ik ben de evaluatiecommissie erkentelijk voor de analyse en aanbevelingen. Ik zal de Kamer binnen enkele weken een kabinetsreactie sturen. Het doet me genoegen dat de commissie de keuze om te nationaliseren... Lees Meer »

DNB: Drie miljoen pensioengerechtigde deelnemers bij pensioenfondsen

old-people

Grafiek 1: Aantal pensioengerechtigde deelnemers naar type pensioen (in miljoenen personen) De forse stijging van het aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt, vloeit voort uit demografische ontwikkelingen. In de jaren 1946 t/m 1950 werden aanzienlijk meer kinderen geboren dan in de jaren daarvoor. Deze zogenoemde “Babyboom”-generatie is de afgelopen jaren met pensioen gegaan of zal binnenkort de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De stijging van het aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt, zal de komende jaren doorg... Lees Meer »

Overzicht Financiële Stabiliteit: Nederlandse banken versterken buffers, maar zwak economisch herstel blijft risico

invest

Buffers versterken maar de kredietverlening ontzien President van de Nederlandsche Bank Klaas Knot over de uitkomsten van het OFS: “Ik ben tevreden over de voortgang die de Nederlandse banken maken met de versteviging van de bankbalansen. Dit is belangrijk voor de bijdrage aan het economisch herstel van Nederland”. Volgens DNB moeten de banken de balansen zoveel mogelijk versterken door het snijden in de kosten en door winstinhouding. Zo worden de effecten op de kredietverlening beperkt en draagt de bankensector bij aan de verbetering van de... Lees Meer »

Scroll To Top