zaterdag, december 4, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Deloitte (pagina 3)

Tag: Deloitte

Deloitte lanceert Global Center for Crisis Management

directors

“We kennen crises in alle vormen en alle omvang. Feit is dat de aandacht voor, en de impact van crises toenemen. Onderzoek toont aan dat 80% van alle ondernemingen eens per vijf jaar circa 20% van hun waarde verloren zien gaan als gevolg van een crisissituatie”, zegt Theodorus Niemeijer, senior manager Resilience & Crisis Management bij Deloitte. Het Crisis Management Centrum is toegerust om de groeiende ernst en frequentie van crises – door natuurrampen of menselijk toedoen van economische, politieke, financiële of technologische aard – ad... Lees Meer »

Deloitte: Verliezen op grondposities minder groot

pages

De analyse leert dat er geen eenduidige trend waarneembaar is, er zijn grote regionale verschillen tussen gemeenten o.a. als gevolg van marktontwikkelingen. Op macroniveau lijken gemeenten geen aanvullende verliezen genomen te hebben. In een beperkt aantal gemeenten zijn de verliesvoorzieningen zelfs verlaagd, hetzij door balansopschoning (verlagen van de boekwaarde door voorzieningen hiertegen weg te laten vallen), hetzij door afsluiten van plannen. Daarvoor gecorrigeerd is wel een aanvullende verliesneming van 250 miljoen bij het merendeel v... Lees Meer »

Deloitte behaalt tweede plek Global CyberLympics Security Challenge

screen

Het Deloitte team kwam tijdens deze finale uit negen teams uit vijf continenten. Het Deloitte team bestond uit twee zeer ervaren ethical hackers en vier jonge ethical hackers. “Wij feliciteren Cyber Padawans met een verdiende eerste plaats. Wij zijn trots op onze eigen prestatie na onze drie overwinningen in de voorgaande jaren. We wisten dat de concurrentie sterker werd en dat is ook precies het doel van de CyberLympics: het verspreiden en verbeteren van hacking en security skills. Dit motiveert ons alleen nog maar meer om nog beter te worden ... Lees Meer »

Deloitte: Nederland sterk in grondstoffen voor de biobased chemische industrie

chemistry

“De studie geeft voor het eerst een robuuste onderbouwing van de sterke positie van Nederland en Noordwest-Europa als grondstoffenland voor de chemische industrie. De wereldwijde markt voor fermentatieproducten bedraagt ongeveer 127 miljard dollar (waarvan 110 miljard dollar voor ethanol) en groeit sneller dan het BBP. Door horizontale en verticale integratie in de keten kan er zelfs nog meer winst behaald worden dan in de studie wordt aangeven. Het is een interessante markt om in Nederland te investeren voor bedrijven”, aldus Willem Vaessen, d... Lees Meer »

Deloitte: Mobile advertising breekt definitief door

bakru

De aantrekkende economie en verschuivingen in marketingbudgetten van traditionele naar online media zorgen waarschijnlijk voor de sterke groei in display advertising. Mobile advertising is binnen display het snelstgroeiende platform, met een groei van maar liefst 72% ten opzichte van het eerste half jaar 2013. Joris van Heukelom, voorzitter van IAB Nederland licht toe: “De doorbraak van mobile advertising is definitief. Toch worden de mogelijkheden die er op vlak van digitale marketing zijn, nog maar mondjesmaat benut. Ik verwacht dat deze groe... Lees Meer »

Deloitte: Kasreserves organisaties bereiken recordhoogte

sales

Uit dit onderzoek onder c-level executives blijkt verder dat 59% van de deelnemende organisaties de komende 12 maanden hun reserves willen inzetten voor investeringen, terwijl 31% van de respondenten zich juist wil focussen op het verder versterken van hun balans. Frank Geelen, partner Deloitte Consulting en CFO Services: “Van de grote bedrijven heeft een meerderheid een keerpunt bereikt in hun houding ten opzichte van bestedingen. Zij willen hun kasreserves in de komende 12 maanden gaan investeren. Het vertrouwen groeit maar blijft relatief la... Lees Meer »

Deloitte: Bonus onbelangrijk voor jonge werknemer

supervision

Wat zoekt de jonge werknemer In een tijd waar gepersonaliseerd aanbod heel normaal is - denk aan op maat aanbiedingen in de supermarkt - blijkt het beloningsaanbod van de werkgevers in veel gevallen heel standaard en niet afgestemd op de vraag. Het onderzoek laat zien dat jonge professionals andere behoeften hebben dan oudere doelgroepen. Daarnaast blijkt verrassend dat de behoeften van een student rechten in Groningen heel anders zijn dan die van studenten aan de TU in Delft. Als TU studenten belangrijk zijn voor het vervullen van de strate... Lees Meer »

Deloitte maakt nominaties Technology Fast50 en Rising Star bekend

gold

Martin Wabeke, partner bij Deloitte en programmaleider van Technology Fast50: “Het programma wordt dit jaar voor de vijftiende keer georganiseerd en heeft al veel ambitieuze en snelgroeiende technologiebedrijven in kaart gebracht. Ook dit jaar komen we een aantal ondernemingen tegen die al eerder in de top 50 zijn geëindigd of hoge ogen hebben gegooid als Rising Star. Zij weten hun groei goed vast te houden. In de lijst van genomineerden zien we dit jaar veel zogenaamde enablers. Dit zijn bedrijven die met hun techniek invulling geven aan het b... Lees Meer »

Deloitte: Financiële positie zelfstandige supermarkten verslechterd

supermarkt

De personeelskosten zijn nog steeds de grootste kostenpost voor de zelfstandige supermarktondernemer, omdat er sprake is van een stabiliserende of dalende productiviteit en dit leidt tot hogere loonkosten. Ook zijn de kosten voor huisvesting gemiddeld 2,5% hoger dan voorgaand jaar en drukt dit de winst. Paul Op Heij, partner bij branchegroep Retail van Deloitte: “In 2007 bedroegen de winsten nog bijna het dubbele. In verhouding tot 2007 is de gemiddelde brutomarge gedaald van 20,7% naar 19,5%. De combinatie van dalende marges, stagnerende omzet... Lees Meer »

Deloitte: Technologie verandert TV-sector radicaal

watchtv

Nieuwe business modellen Door nieuwe technologieën en digitalisering verandert de waardeketen van de TV-sector. Enerzijds innoveren bestaande spelers, anderzijds wordt de sector betreden door nieuwkomers zoals ‘Over the Top’ (OTT) -spelers zoals Netflix en Amazon. Zij bedreigen de status quo door zich op te werpen als producenten. Daarnaast stomen kabelmaatschappijen op door te investeren in content en het nemen van participaties in omroepen. “Dit alles vergroot de keuzemogelijkheden van de consument. Mogelijk ontstaat er daardoor een agg... Lees Meer »

Scroll To Top