donderdag, december 2, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Deloitte (pagina 4)

Tag: Deloitte

Deloitte in hoger beroep tegen Ahold-uitspraak Accountantskamer

law

In deze zaak ging het om het verwijt van de beleggers dat Deloitte de VEB in 2008 zou hebben misleid bij pogingen om de verjaring van een claim inzake de Ahold affaire te stuiten. In mei 2013 wees de Accountantskamer een identieke klacht van de VEB af op grond van verjaring. De tien klagers stellen nu dat zij pas na publicatie van die uitspraak kennis kregen van de vermeende misleidende handelingen. De Accountantskamer heeft vandaag een klacht toegewezen. Deloitte is teleurgesteld over deze uitspraak en kan zich op geen enkele manier in de m... Lees Meer »

Softwarebedrijf Ellips ziet investeringsbereidheid wereldwijd toenemen

business

Ellips wist jaarlijks toch enkele tientallen procenten te groeien, ondanks de economische situatie. Managing Director Erwin Bakker: “Op het moment dat wij ons realiseerden dat onze klant – de machinebouwer – het moeilijk zou krijgen, hebben wij de helpende hand geboden. Zij konden minder machines afzetten, dus hebben wij ervoor gekozen om onze software ook op bestaande machines te installeren en zo de machines up te graden.” Veel investeringen zijn dus uitgesteld, maar bedrijven beginnen nu aan een inhaalslag, aldus Deloitte. Uit de jaarlijk... Lees Meer »

Deloitte: Groot tekort huurwoningen vrije sector verwacht

wonen

De overheid wil met haar nieuwe maatregel scheefwonen tegengaan door inkomensafhankelijke huurverhogingen in te stellen. Door deze nieuwe regel moeten scheefwoners een steeds hogere huur opbrengen. Met als uiteindelijk gevolg dat zij deze hogere huur niet meer kunnen betalen. "Bij extrapolatie van dit beleid is er binnen tien jaar een extra tekort van 100.000 betaalbare huurwoningen in de vrije sector", meent Frank ten Have, partner binnen Deloitte. Uit het onderzoek blijkt dat huurders die net boven de inkomensgrens van € 33.000 of € 43.000... Lees Meer »

Deloitte: CFO blijvend optimistisch

graphs

Met een percentage van ruim 60% is de CFO nog onzeker over de huidige economische situatie. Wel zien we dit percentage ieder kwartaal dalen. Ook geeft ruim 40% van de CFO's aan optimistisch te zijn over de financiële vooruitzichten voor hun organisatie. In vergelijking met bijvoorbeeld de UK, die blijft steken op 31%, is Nederland een stuk positiever. Kijkend naar de ontwikkeling van de cashflow zien we dat slechts 4% van de CFO's een daling verwacht. Van de groep (78%) die een stijging voorziet, ziet ruim 40% een stijging van meer dan 10%. Dit... Lees Meer »

Deloitte: Investeren hoog op agenda ondernemers

investors

Veel ondernemers zijn bereid te investeren. Zo blijkt dat maar liefst 45% voornemens is nieuwe producten of diensten te ontwikkelen. Ruim 40% geeft aan te gaan investeren in het aanschaffen van nieuwe kapitaalgoederen. Daarnaast valt het op dat zo'n 60% van de ondernemers wil investeren in het automatiseren van bedrijfsprocessen. Bij ICT-investeringen staan ook ERP en data analytics hoog op de agenda. "Het middenbedrijf heeft duidelijk weer vertrouwen in de toekomst en is ook bereid daar risico's voor te nemen", aldus Mennolt Beelen, managing p... Lees Meer »

Deloitte: State of the State: actuele inzichten over de stand van ons land

pages

Deloitte houdt de stand van ons land vanaf nu constant bij. Meer weten? Ga naar: www.stateofthestate.nlWoningmarkt'De scheefwoner van vandaag is de dakloze van morgen' De overheid wil het scheefwonen aanpakken door extra huurverhoging toe te staan voor hogere inkomens. Maar voor deze groep mensen blijken er nauwelijks alternatieven op de woningmarkt te bestaan.Arbeidsmarkt'Ambtenaren behoren tot de gelukkigste werknemers in Nederland' Flexibel werken maakt werknemers gelukkiger in hun baan en zorgt ervoor dat ze zich beter ontwikkelen. Flexibel... Lees Meer »

Winnaar Deloitte Rob Slot Scriptieprijs bekend

cup

Rob van Dijk, afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht, ontving de prijs voor zijn masterscriptie: 'Het laten draaien van een Windmolen: Een onderzoek naar een effectieve samenwerking in de bijzondere context van grootschalige gebiedsontwikkeling door middel van een publiek-privaat-particuliere samenwerking'. Een twintigtal scripties van diverse universiteiten werd beoordeeld op innovatie, creativiteit, wetenschappelijke kwaliteit en praktische toepasbaarheid. Frank ten Have licht de overwinning namens de jury toe: "De scriptie van Rob v... Lees Meer »

I.R.I.S. Nordics – WorkSite Customer Forum: Beveiliging en toegankelijkheid documenten steeds belangrijker in Noorwegen

presentation

In de opzet van een roundtable presentatie is de aanwezige klanten en prospects inzicht geboden in de actuele stand van zaken met betrekking tot HP's WorkSite en de specifieke kennis zoals die door I.R.I.S. wordt ingebracht voor de professional services sector, waaronder de advocatuur en accountancy. Onderwerpen die de revue passeerden waren: 'best practices' rondom samenvoegingen van organisaties, upgrades naar WorkSite 9 maar ook de roadmap van HP en nieuwe I.R.I.S. producten zoals de Mini Portal, Security Console en de Reporting Tool kwamen ... Lees Meer »

Deloitte: Modelvalidatiefunctie binnen financiële instellingen wordt volwassener

document2

Uitkomsten van modellen, zoals risicowegingen van activa of waardering van financiële instrumenten, worden door verschillende partijen binnen en buiten financiële instellingen gebruikt. Michiel Lodewijk, director Risk Services Deloitte, benadrukt dat onvoldoende beheersmaatregelen rondom het gebruik van modellen tot mismanagement kan leiden: "Het brede gebruik van modellen in combinatie met een toenemende complexiteit van deze modellen, is op zichzelf een risico: zogenaamdmodelrisico. Modelrisico heeft zich meermaals in de financiële crisis gem... Lees Meer »

Deloitte: De financiële status van gemeenten

calculator

Het eigen vermogen (reserves) van de gemeenten is de afgelopen jaren afgenomen. Dat is vooral veroorzaakt door het nemen van verliezen op de grondexploitaties. Daarnaast zijn over het algemeen de schulden van de gemeenten afgelopen jaren toegenomen. Dit komt doordat de gemeenten tijdens de crisisjaren zijn blijven investeren. In veel gevallen is hiervoor geld geleend. Het financiële plaatje van een gemeente is een complex geheel. Financiële gezondheid bestaat bijvoorbeeld naast schulden en de toename van schulden ook uit de woonlasten in die... Lees Meer »

Scroll To Top