dinsdag, februari 18, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: dienstverlening (pagina 2)

Tag: dienstverlening

Hoe tevreden zijn de ERP gebruikers met hun ERP oplossing?

business-people

Gebruikers van ERP/Bedrijfssoftware worden tot eind juni uitgenodigd om hun ERP/bedrijfssoftware en leverancier te beoordelen. Onderwerpen waarop gebruikers kunnen beoordelen zijn onder andere de prijs/kwaliteitverhouding van het systeem, de dienstverlening tijdens de selectie en implementatie, maar ook de verwachtte en werkelijk gerealiseerde voordelen van het systeem. Doel van het onderzoek Het onderzoek heeft tot doel, om een realistisch beeld te geven in hoeverre de eisen en verwachtingen die gebruikers van ERP oplossingen hebben overeenk... Lees Meer »

IND: Proefproject: opsturen ontbrekende documenten per e-mail

email

Het project duurt vijf maanden. Gedurende dit project en na afloop hiervan meet de IND wat deze manier van werken oplevert voor zowel particuliere klanten als voor de IND zelf. Wanneer de IND constateert dat er documenten bij een aanvraag ontbreken, benadert de IND zijn klanten hierover gewoonlijk schriftelijk en stelt klanten in de gelegenheid om ontbrekende documenten per post na te sturen. Dit heet herstel verzuim. Tijdens het project benadert de IND, als er stukken ontbreken voor het nemen van een besluit op een aanvraag, een geselect... Lees Meer »

AFM legt boete op aan Your Finance voor aanbieden van flitskrediet zonder vergunning

money

Consumenten konden via de website www.voorschotje.nl van Your Finance tegen 0% rente voor een korte periode geld lenen. De consument ontving een standaard krediet van €150 echter pas drie tot vijf werkdagen na goedkeuring van de aanvraag. Als de consument het krediet direct wilde ontvangen, moest hij gebruikmaken van de mogelijkheid van spoedoverboeking. De kosten voor die spoedoverboeking bedroegen €25 per krediet van €150. Daarnaast rekende Your Finance per krediet van €150 hoge kosten bij niet op tijd betalen. Berekende kosten Hoewel d... Lees Meer »

Connexxion Tours krijgt Greenfieldstatus

station

De STO controleert bij alle touringcarbedrijven of de cao goed wordt nageleefd. Van de 550 vergunninghouders die onder de cao Besloten Busvervoer vallen, heeft slechts zo'n 2% deze felbegeerde status. Een onderneming met de Greenfieldstatus wordt beschouwd als het neusje van de zalm. Vakbonden bieden vervoerswerk alleen aan bedrijven aan die deze status hebben. Connexxion Tours is dan ook zeer trots en ziet de Greenfieldstatus als erkenning van de kwaliteit van haar dienstverlening. ... Lees Meer »

AFM: De spelregels van serviceabonnementen

oney2

Vanaf 2013 betaal je voor sommige producten direct voor financieel advies. Je adviseur ontvangt dan geen provisie meer van banken of verzekeraars. Hij kan dan echt in jouw belang adviseren. Een adviseur kan ervoor kiezen om bepaalde diensten via een serviceabonnement in rekening te brengen. Het is belangrijk dat adviseurs duidelijk maken wat je kunt verwachten van een serviceabonnement. Vraag zelf ook na welke diensten je krijgt tegen welke prijs. En welke diensten geen onderdeel uitmaken van het abonnement. Een serviceabonnement kan toeg... Lees Meer »

IND: Klanttevredenheidsonderzoek

document2

Het onderzoek vindt plaats vanaf 18 november. De verwachting is dat de resultaten van het onderzoek aan het eind van het eerste kwartaal 2014 bekend zijn. ... Lees Meer »

ICT: tussen service en zelfredzaamheid

business-people

‘Hij doet het niet’ leidt tot wanhoop bij zowel de ICT-gebruiker als de ICT-medewerker. Bij de gebruiker omdat hij snel door wil met zijn werk, bij de medewerker omdat hij wil helpen maar zo geen idee heeft wat er mis is. De kunst is ze allebei zoveel mogelijk tegemoet te komen. Voor een stap in de goede richting organiseerden de gemeente Almere en PEAK-IT een rondetafelsessie met betrokken gemeenten, organisaties en (ICT-)bedrijven*. In presentaties gaat het vaak over ITIL, kpi’s, en SLA (resp. Information Technology Infrastructure Libra... Lees Meer »

Philips en AMREF Flying Doctors kondigen strategische samenwerking aan om zorg in Afrika te verbeteren

doctors

Namens minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was Simon Smits, Directeur-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen, aanwezig bij de ondertekening. “In deze vernieuwende samenwerking dragen AMREF en Philips tegelijk bij aan betere zorg voor mensen in Afrika én de handel tussen Nederland en Afrika. Een mooi voorbeeld van waar hulp en handel elkaar versterken.” Onderwijs, training en grootschalige verbeterprojecten Een sterke toename van het aantal mensen dat lijdt aan niet-overdraagbare ziekten ... Lees Meer »

Dienstverlening banken aan midden- en kleinbedrijf bij afsluiten rentederivaten voor verbetering vatbaar

business

Voor MKB-ondernemingen is het naar mening van de AFM bij uitstek van belang dat zij kunnen rekenen op een adequate dienstverlening op het gebied van rentederivaten. MKB ondernemingen vormen een kwetsbare groep vanwege de vaak relatief beperkte financiële middelen en gebrek aan kennis en ervaring met rentederivaten. Daarnaast kunnen MKB-ondernemingen drempels ervaren om bijstand in te roepen, bijvoorbeeld vanwege kosten of de vrees dat dit de relatie met de bank zou schaden. De AFM heeft niet onderzocht in hoeverre de afgesloten producten pas... Lees Meer »

Nieuwsbrief beleggingsondernemingen over onder meer melden marktmisbruik

document2

De onderwerpen in deze nieuwsbrief: Meldpunt Marktmisbruik Meld transacties in financiële instrumenten aan de AFM Onderzoek Best Execution kleine en middelgrote beleggingsondernemingen Dienstverlening rentederivaten voor verbetering vatbaar MiFID II: Overeenstemming in de Raad Inwerkingtreding AIFM-richtlijn ... Lees Meer »

Scroll To Top