dinsdag, november 24, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: discriminatie

Tag: discriminatie

Start campagne arbeidsmarktdiscriminatie

Personeel-206

De campagne richt zich op discriminatie tijdens het wervings- en selectieproces. De campagne laat zien dat we allemaal, dus ook werkgevers en HR-professionals, onbewust vooroordelen hebben, en hoe je daar overheen kan stappen. Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers, vaak onbewust, vooroordelen hebben. Die kunnen tijdens de werving en selectie van nieuw personeel tot discriminatie leiden. Zo maken sollicitanten met een niet-westerse naam minder kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Ook voor ouderen ziet het er slecht uit. ... Lees Meer »

Polen en Bulgaren voelen meer discriminatie

nederlan

Polen zijn nog altijd in meerderheid tevreden. 81 procent van de Poolse groep is blij in Nederland. Bulgaren waren in 2013 juist een stuk minder tevreden dan eind 2010. Dat aandeel ging van 71 naar 45 procent. Toch zijn meer Bulgaarse migranten van plan om in Nederland te blijven. Begin 2013 gaf 47 procent aan niet te willen vertrekken, anderhalf jaar eerder was dat 33 procent. Onder Polen bleef het met 56 procent stabiel. Uit het onderzoek blijkt ook dat mannen en arbeidsmigranten vaker alweer uit Nederland zijn vertrokken, mensen met een g... Lees Meer »

Anne Frank Stichting neemt met zorg en afschuw kennis van anti-Joodse uitingen

syria

Op diverse plaatsen hebben zich ernstige antisemitische incidenten voorgedaan, van het schreeuwen van antisemitische leuzen en bedreigingen tot het bekladden van synagogen en het gebruik van fysiek geweld. Steunbetuigingen en protesten vanuit diepgevoelde loyaliteiten zijn legitiem, zolang deze niet ontaarden in antisemitisme of andere vormen van racisme en discriminatie. Eenieder draagt de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van een open, democratische samenleving, waarin mensen met zeer verschillende achtergronden en overtuigin... Lees Meer »

Aanval op discriminatie op de arbeidsmarkt

job

Ook moet de politie voortaan alle aangiftes van discriminatie oppakken en doet de Rijksoverheid vanaf 2015 geen zaken meer met bedrijven die veroordeeld zijn wegens discriminatie. Lopende contracten worden verbroken. Dit staat in een actieplan tegen discriminatie dat minister Asscher vandaag, mede namens minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Tweede Kamer stuurt. De gevolgen van discriminatie zijn ernstig... Lees Meer »

Vierjarige aanpak van beroepsrisico nummer 1: werkstress

pain1

Minister Asscher geeft in Den Haag in het bijzijn van werkgevers en werknemers het startsein voor een plan om werkgerelateerde stress aan te pakken. Op deze bijeenkomst lanceert Asscher ook de communicatiecampagne ‘Check je Werkstress’. Deze campagne is bedoeld om werkgevers en werknemers te wijzen op de risico’s van teveel werkstress en moet ervoor zorgen dat het onderwerp bespreekbaar wordt op de werkvloer. In de campagne staan ervaringsverhalen van bekende en onbekende Nederlanders centraal. Zo vertellen onder meer Hugo Borst en Leontien van... Lees Meer »

Geen EU-zwangerschapsverlof voor wensmoeder

pregnant

De zaak kwam bij het EU-hof door twee vrouwen die zelf niet zwanger konden raken en via een draagmoeder een kindje kregen. Beide vrouwen vroegen bij hun werkgever zwangerschapsverlof aan, maar dat werd geweigerd omdat de vrouwen zelf niet zwanger waren geweest. Nationale rechters wilden van het EU-hof weten of deze weigering in strijd was met EU-regels. Het EU-hof wijst erop dat de Europese regels over zwangerschapsverlof zijn ingesteld om de veiligheid en gezondheid van vrouwen tijdens de zwangerschap en na de bevalling te bevorderen. Een w... Lees Meer »

Asscher wil contract met bedrijven opzeggen bij discriminatie

discriminat

Asscher vindt dat de Rijksoverheid het goede voorbeeld moet geven. Daarom gaat hij onderzoeken of het mogelijk is dat in de contractvoorwaarden wordt opgenomen dat een bedrijf niet zal discrimineren. Als een bedrijf zich hier niet aan houdt, dan volgt ontbinding van het contract. Asscher wil daarnaast met het bedrijfsleven afspraken maken over hoe discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Het interview met de Moslim Omroep vond plaats naar aanleiding van Leila, het meisje dat aangifte heeft gedaan van discriminatie tegen een uitzendbur... Lees Meer »

Bestrijding van stereotypering bij het werven van personeel loont

human2

Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol. Om daar meer inzicht in te krijgen heeft het College onderzoek gedaan naar de werking en de invloed daarvan. Stereotypering is onvermijdelijk en een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in alle informatie. Uit het onderzoek blijkt echter dat stereotypering – of het nu bewust of onbewust is – nadelige gevolgen heeft, óók voor werkgevers: de beste persoon komt niet altijd op de juiste plek. Veel organisaties geven aan dat zij voorkoming van discriminatie hoog op de agenda ... Lees Meer »

Nederland levert Poolse wietverkoper niet uit vanwege strafmaat

sadness

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam dinsdag besloten. Het Openbaar Ministerie overlegt over cassatie in belang der wet, liet een woordvoerster dinsdag weten. Advocaat Robert Malewicz, die een van de Polen bijstaat, sprak van ,,een doorbraak''. Volgens hem heeft een recente uitspraak in een zaak bij het Hof van Justitie in Luxemburg voor een omwenteling gezorgd, die van aanzienlijke invloed kan zijn op vergelijkbare zaken. Omdat de Polen al meer dan vijf jaar in Nederland wonen en hier een bestaan hebben opgebouwd, vindt de rechtbank dat uitl... Lees Meer »

Commissie daagt Nederland voor de rechter wegens discriminatie bij studententarieven

train3

Krachtens het EU-Verdrag hebben studenten, ongeacht waar in de Unie zij studeren, dezelfde rechten op uitkeringen of voordelen als plaatselijke studenten, tenzij deze voordelen of uitkeringen door de EU-wetgeving uitdrukkelijk van het principe van gelijke behandeling worden uitgesloten, zoals dat het geval is met steun voor levensonderhoud. Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de EU verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit binnen het kader van de Verdragen. Uitzonderingen hierop worden restrictief uitgelegd. Een voo... Lees Meer »

Scroll To Top