dinsdag, augustus 11, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: DNBulletin

Tag: DNBulletin

DNBulletin: Geen generatieconflict in AOW

old-people

Demografische verschuivingen zetten druk op de betaalbaarheid van de AOW. Toen de AOW in 1957 werd opgericht, was de verhouding tussen uitkeringsgerechtigden (iedereen van 65 jaar en ouder) en de beroepsgeschikte bevolking (iedereen tussen20 en 65 jaar) een op zes. Door ontgroening en een stijging van de levensverwachting is deze zogenoemde ‘grijze druk’ inmiddels gestegen naar een op drie. Een verhoging van de AOW-leeftijd voorkomt dat de AOW-premie steeds verder oploopt, maar gold in de politiek decennialang als taboe. Hoe keken verschillende... Lees Meer »

DNBulletin: Gebruik creditcard over de grens daalt

credit-cards-2

Minder vaak met creditcard Hiermee lijkt het betaalgedrag van Nederlandse consumenten over de grens steeds meer op hoe zij in Nederland betalen. De gevolgen van de totstandkoming van de Europese betaalruimte (SEPA) worden dus steeds duidelijker zichtbaar, want consumenten gaan in binnen- en buitenland steeds meer op dezelfde manier betalen. Nederlanders betalen vaak met hun pinpas, ook in het buitenland. Ook worden zij steeds tevredener over de acceptatie en veiligheid van de pinpas over de grens. Nog maar 4% is hier ontevreden over. Voor... Lees Meer »

DNBulletin: Achtergestelde schuld in trek bij Nederlandse grootbanken

eur

De afgelopen jaren nam de uitgifte van achtergestelde schuld door de Nederlandse grootbanken sterk toe (Grafiek 1). Vooral sinds medio 2012 is er veel achtergestelde schuld geplaatst. Rabobank haalde € 6,0 miljard op, ING € 4,1 miljard en ABN AMRO € 2,8 miljard. Met dergelijke uitgiftes kunnen de banken hun verliesabsorberend vermogen vergroten. Achtergestelde schuldhouders vangen bij faillissement namelijk verliezen op vóór reguliere schuldhouders, maar na aandeelhouders. Het grote volume aan uitgiftes valt samen met een periode van verbete... Lees Meer »

DNBulletin: Waar banken op moeten letten bij het stresstesten van liquiditeitrisico

dollars

Stresstesten: voordelen Als reactie op de crisis heeft het Bazels comité nieuwe standaarden opgesteld om liquiditeitsrisico’s van banken te beheersen. De Liquidity Coverage Ratio (LCR) zorgt er voor dat banken voldoende liquide buffers aanhouden om een hevige, maar relatief korte periode van stress te weerstaan. De Net Stable Funding Ratio (NSFR) beperkt het structurele liquiditeitsrisico, door te bevorderen dat lange termijn uitzettingen door stabiele middelen op de bankbalans worden gefinancierd. De twee standaarden kennen vaste uitgangspu... Lees Meer »

DNBulletin: Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af en kiezen meer voor beleggingsfondsen

clean3

Dit blijkt uit een DNB-onderzoek naar de beleggingen van Nederlandse huishoudens vanaf januari 2010, enkele maanden voor het uitbreken van de schuldencrisis. Bedroeg de waarde van de effectenportefeuille (beleggingsfondsen, aandelen en schuldpapier) in januari 2010 EUR 95 miljard, in juni van dit jaar is dat gedaald tot EUR 88 miljard. Deze afname van EUR 7 miljard is de resultante van twee tegengestelde ontwikkelingen. De verkoop van effecten heeft per saldo tot een waardedaling van EUR 14 miljard geleid, terwijl koersstijgingen over dezelf... Lees Meer »

Daling gebruik contant geld zet voort

coins

Dat consumenten weer meer en vaker zijn gaan pinnen is hand in hand gegaan met een verdere daling in het gebruik van contant geld, zo blijkt uit de resultaten van het jaarlijkse onderzoek van DNB naar het gebruik van contant geld in Nederland. Het aantal contante betalingen aan de toonbank is in drie jaar tijd gedaald van 4,4 miljard naar 3,8 miljard en de totale contante waarde nam af van 53 miljard naar 47 miljard. De veranderende betaalgewoontes zijn goed zichtbaar in de aandelen van de betaalmiddelen in het totale aantal en waarde van al... Lees Meer »

DNBulletin: Wat vindt Nederland van het eurobiljet?

money

Vals biljet of niet? Echtheidskenmerken geven aan of een biljet echt is of vals. De kennis hierover blijkt over de jaren stabiel. Gemiddeld weten Nederlanders 2,6 kenmerken spontaan op te noemen, waarvan het watermerk veruit het meest genoemde is. Overigens weet men vervolgens niet te zeggen wat de afbeelding is van het watermerk (antwoord: zelfde bouwwerk als op de voorzijde). Natuurlijk zijn er verschillen tussen de Nederlanders onderling. Zo kennen mensen in hogere sociale klassen gemiddeld 1 kenmerk meer dan mensen in lagere sociale klas... Lees Meer »

DNBulletin: DNB-conjunctuurindicator signaleert omslag Nederlandse conjunctuur

statistics

De DNB-conjunctuurindicator heeft tot doel omslagen in de Nederlandse conjunctuur tijdig te signaleren. De indicator bestaat uit twee reeksen: de realisatie van de conjunctuur en de verwachte ontwikkeling daarvan in de nabije toekomst. De realisatie van de conjunctuur is gebaseerd op actuele cijfers van de industriële productie. Door zijn internationale oriëntatie is de industrie een belangrijke graadmeter voor de Nederlandse conjunctuur, die in grote mate wordt beïnvloed door de internationale omgeving. De indicator voor de toekomstige conj... Lees Meer »

DNBulletin: Banken verwachten geen verdere daling van vraag naar woninghypotheken

buble

De kredietvoorwaarden voor leningen aan het MKB zijn in het tweede kwartaal door een ruime meerderheid van de banken verder aangescherpt. De toegenomen risicoperceptie en de kosten verband houdend met de vermogenspositie van de banken zijn daarvoor de belangrijkste verklaring. Tegelijkertijd rapporteert een derde van de banken dat de vraag naar krediet door het MKB is afgenomen. Woninghypotheken Volgens de Nederlandse banken is in het tweede kwartaal van 2013 de vraag naar woning­hypotheken wederom gedaald. Als verklaring wijzen de banken... Lees Meer »

DNBulletin: Hoge inflatie is tijdelijk fenomeen

graphs

Inflatie twee keer zo hoog als in het eurogebied In juli was de inflatie in Nederland 3,1%, bijna twee keer zo hoog als in het eurogebied. Toch is zo’n groot inflatieverschil niet uitzonderlijk. Grafiek 1 toont de inflatie in Nederland en het eurogebied sinds de start van de EMU in 1999. Aan het begin van deze eeuw stegen de prijzen in Nederland het hardst en was het inflatieverschil met het eurogebied het grootst. In april en mei van 2001 was de inflatie in Nederland zelfs 5,5%. In datzelfde jaar was het inflatieverschil met het eurogebied ... Lees Meer »

Scroll To Top