zaterdag, september 19, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: economische groei

Tag: economische groei

Guy Wagner (Banque de Luxembourg): Wereldeconomie zal dit jaar minder sterk groeien dan in 2014

world-map

De economische groei in de opkomende landen blijft vertragen. De tekenen van een verzwakkende conjunctuur blijven niet langer beperkt tot China, Brazilië en Rusland, maar duiken ook op in andere landen zoals Indonesië, India en Zuid-Korea. Tot nu toe werden de ontwikkelde landen nog niet besmet, maar ook daar blijft de economische groei bescheiden. "Het ziet er steeds meer naar uit dat de wereldeconomie dit jaar minder sterk zal groeien dan in 2014, ondanks de bodemrente en de lage olieprijzen", zegt Guy Wagner, chief investment officer bij Ban... Lees Meer »

Banque de Luxembourg: Macro-Economisch Klimaat

finance

Door de zwakke economische groei zal de rente wellicht laag of zelfs nul blijven. Politieke beslissingen die tegen de economische krachten ingaan, versterken de structurele onevenwichtigheden. ... Lees Meer »

‘Nederland moet investeren in onderzoek’

oney2

Brussel constateert dat er op dit moment te weinig private investeringen zijn in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en dat moet verbeterd worden. Dat kan ook bijdragen aan economische groei. Daarnaast blijft de Nederlandse huizenmarkt een belangrijk aandachtspunt. Nederland moet op dat vlak de beperking van de hypotheekrenteaftrek versnellen, meent Brussel. Daarnaast moet de huursector worden aangepakt en moet sociale woningbouw beter passen bij het inkomen van de huurders. Als derde punt krijgt Nederland het advies om werknemers in de e... Lees Meer »

DNB: Nederlandse economie groeit meer op eigen kracht

graphs

Binnenlandse bestedingen nemen het stokje over Het economische sentiment van de Nederlandse consumenten en producenten is sinds vorig jaar zomer sterk verbeterd. Ook stijgt het reëel beschikbaar inkomen de komende twee jaar met circa 2,4% per jaar. Hierdoor ontwikkelen de binnenlandse bestedingen zich dit jaar gunstiger dan in de afgelopen jaren. De bijdrage van de binnenlandse bestedingen aan de groei van het bruto binnenlands product (bbp) neemt geleidelijk toe, waarmee het herstel een bredere en stevigere basis krijgt. In 2014 wordt de ec... Lees Meer »

Kabinet maakt keuzes voor eenvoudiger belastingstelsel dat werkgelegenheid en economische groei bevordert

politics

Dat staat in de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel, die staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Wiebes geeft aan de hand van acht keuzes richting aan een toekomstig belastingstelsel waarin werken meer loont en dat ondernemerschap bevordert. Deze keuzes bieden financiële ruimte om belastinggeld te verschuiven ten behoeve van een verlaging van de lasten op werk. Werk Lagere lasten op arbeid maken het voor mensen die nu geen werk hebben aantrekkelijker om de stap te zetten naar een be... Lees Meer »

EP: fatsoenlijke baan voor 5,3 miljoen jonge mensen

gamer

Duurzame economische groei is onmogelijk zonder ongelijkheid aan te pakken, stelt de tekst. De resolutie waarschuwt ervoor dat jeugdwerkloosheid een ongekende omvang heeft bereikt. Het EU-gemiddelde is 23%, met pieken van 50% in sommige lidstaten. In totaal zitten momenteel 5,3 miljoen Europeanen onder de 25 jaar zonder werk. De Commissie moet de uitvoering van de vorig jaar geïntroduceerde jeugdgarantieregeling nauwlettend in de gaten houden. Daarnaast wil het Parlement dat de Commissie minimumnormen voorstelt voor de kwaliteit van stages, ... Lees Meer »

DNB: Gerichte centrale-bankfinanciering om bancaire kredietverlening te ondersteunen

mon

Waarom nieuwe monetaire maatregelen? Vanuit het perspectief van het monetaire beleid kampt de economie van het eurogebied met twee problemen: het vooruitzicht van een zeer lage inflatie voor langere tijd en een zwakke kredietverlening, in het bijzonder aan bedrijven. Om deze problemen te adresseren heeft de ECB op 5 juni besloten om het monetaire beleid verder te versoepelen met een pakket aan additionele maatregelen. De primaire doelstelling van het monetaire beleid – prijsstabiliteit - is gedefinieerd als een inflatie van onder, maar dicht... Lees Meer »

BizzFund lanceert DebtCollectProgram

business

Middelharnis - Het DebtCollectProgram van BizzFund biedt diverse maatwerkcomponenten om de debiteurenportefeuille goed onder controle te houden, terwijl men zelf de regie bewaart over de klantrelatie. BizzFund maakt gebruik van innovatieve software waardoor het debtcollectprogram uitermate is geschikt voor het MKB en ZZP'ers. Door de terughoudendheid van de banken kunnen bedrijven nauwelijks meer investeren. Dat leidt volgens BizzFund tot onnodige faillissementen en stagnerende economische groei. Een sterk debiteurenbeleid draagt bij aan een... Lees Meer »

AFM: Hervorming van de financiële markten: we zijn goed op weg

shares

Hij zei dit 7 mei 2014 tijdens de AFME European Post-Trade Conference in Londen. ... Lees Meer »

Nederlanders het meest tevreden in de EU over parttime werken

graphs

Volgens de rekenmeesters van de EU heeft meer dan de helft (50,7 procent) van de Nederlandse werkenden een deeltijdbaan. Duitsland en Groot-Brittannië volgen op zeer respectabele afstand met rond de 27 procent. In die landen geeft echter respectievelijk een zesde en een kwart van de parttimers aan graag meer uren te kunnen en willen werken, veel meer dan in Nederland. Gemiddeld heeft een op de vijf werkende Europeanen een parttimebaan. Na de Nederlandse deeltijdwerker is de Luxemburgse het meest content. Van hen zou iets meer dan 10 procent ... Lees Meer »

Scroll To Top