vrijdag, juli 10, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Edith Schippers

Tag: Edith Schippers

Zorg dichter bij patiënt

doctros4

Substitutie Substitutie, het verplaatsen van zorg van bijvoorbeeld het ziekenhuis naar de huisarts, is een belangrijke manier om de zorg dichtbij te brengen en om de zorg betaalbaar te houden. Daarom is afgelopen jaren met (huis)artsen en ziekenhuizen afgesproken om daar waar mogelijk de zorg zoveel mogelijk in de omgeving van de patiënt te leveren, dichtbij huis. Substitutiemonitor Om in de gaten te houden of de afgesproken substitutie goed verloopt, is de zogenaamde substitutiemonitor ingesteld. Hiermee kijken zorgverzekeraars en zor... Lees Meer »

Opnieuw medicijn tegen chronische hepatitis C in basispakket

pills2

'Het is ontzettend goed nieuws dat er nieuwe medicijnen tegen chronische hepatitis C beschikbaar komen,’ aldus Schippers. ‘Het betekent dat er meer te kiezen valt en meer mogelijkheden zijn voor het behandelen van chronische hepatitis C.' Door de onderhandelingen kan de minister het middel aan veel patiënten beschikbaar stellen tegen aanvaardbare kosten. Met dit middel kan een groep patiënten genezen worden die met bestaande middelen niet of nauwelijks geholpen kon worden. Chronische hepatitis C Chronische hepatitis C is een ziekte die in... Lees Meer »

Intensievere zorgsamenwerking Brazilië en Nederland

partner

Antibioticaresistentie Belangrijk onderwerp in de overeenkomst is de mondiale aanpak van antibioticaresistentie. Volgende week (25-26 juni) vindt op initiatief van Schippers en in samenwerking met de WHO in Den Haag een internationale conferentie hierover plaats. Ook Brazilië heeft met deze problematiek te kampen en stuurt een hoge delegatie naar de conferentie. Andere onderwerpen Onderwerpen die naast antibioticaresistentie onder de samenwerking gaan vallen, en waarbij beide landen kennis en ervaring gaan delen, zijn onder andere: zor... Lees Meer »

Te veel fouten in medische dossiers

doc

‘Zorgverleners moeten hun patiëntendossiers op orde hebben, dat staat buiten kijf. Het signaal dat uit het onderzoek van de Consumentenbond naar voren komt baart mij dan ook zorgen en neem ik zeer serieus. Ik zal de huisartsenorganisaties hierop aanspreken en ga ervan uit dat huisartsen dit signaal serieus zullen oppakken', aldus minister Schippers. Ondersteuning huisartsen Schippers wijst op verschillende programma’s die huisartsen ondersteunen bij het op orde brengen en houden van patiëntendossiers. Zo worden huisartsen extra beloond vo... Lees Meer »

Geneesmiddelen voor ziekten van Pompe en Fabry blijven vergoed

pills2

Onderhandelingen leiden tot positief resultaat Nadat eerder het College voor zorgverzekeringen een advies had uitgebracht over de vergoeding van de geneesmiddelen liet minister Schippers in januari van dit jaar weten de onderhandelingen aan te gaan met de fabrikanten over een kostenreductie van de geneesmiddelen. In overleg met de beide fabrikanten is een resultaat bereikt dat leidt tot een substantiële verlaging van de kosten. Bij de onderhandelde kostenverlaging staat de beschikbaarheid van de middelen voor patiënten en behandelaren centra... Lees Meer »

Scroll To Top