dinsdag, augustus 20, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Eerste Kamer

Tag: Eerste Kamer

Eerste Kamer akkoord met afschrikwekkende plaatjes op tabak

gezondheidswaarschuwing-op-pakje-sigaretten

Gezond opgroeien Staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) heeft bovenop de Europese Tabaksproductenrichtlijn voorgesteld de leeftijdgrens voor de e-sigaret naar 18 jaar te verhogen. van Rijn: 'Gezond opgroeien is rookvrij opgroeien. Voor jongeren kunnen e-sigaretten een opstap zijn naar roken en daarom verbieden we de verkoop onder de 18 jaar.' Ook voert hij wensen van de Tweede Kamer door, zoals het regelen van een rookverbod op schoolpleinen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid): 'Met dit verbod streef ik twee doelen na: jon... Lees Meer »

Eerste Kamer stemt in met reparatiewet inkomensindicaties Belastingsdienst

download

Met de aanvaarding van de Wet gegevensverstrekking Belastingdienst kunnen er weer indicaties over het huishoudinkomen verstrekt worden aan verhuurders die per 1 juli een inkomensafhankelijke huurverhoging willen voorstellen. Het webportal van de Belastingdienst gaat daartoe op 1 april open. De reparatie zat ook ‘ingebakken’ in de Wet doorstroming huurmarkt, maar deze wacht nog op behandeling door de Eerste Kamer. In dit wetsvoorstel neemt minister Blok het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond over. Voor  huurders van een corporatiewo... Lees Meer »

Omgevingswet ook in de Eerste Kamer met ruime meerderheid aangenomen

Laan-van-de-Leefomgeving

Minister Schultz van Haegen: “Dat er nu één wet komt voor de gehele leefomgeving is absoluut een mijlpaal voor Nederland. Ik ben dan ook blij dat na de Tweede Kamer er ook in de Eerste Kamer brede steun is voor de Omgevingswet. Of het nu gaat om een dakkapel of de aanleg van de Tweede Maasvlakte, door regels eenvoudiger te maken geven we bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. De wet had niet tot stand kunnen komen zonder de betrokkenheid van lokale overheden, de koepels, het bedrijfsleven, wetenschappers en vele a... Lees Meer »

Eerste Kamer stemt in met flexibel cameratoezicht in gemeenten

Eerste+Kamer

Nu mogen gemeenten alleen nog werken met vaste camera’s op vooraf bekendgemaakte plaatsen. Ze worden gebruikt voor statisch en langdurig toezicht op plekken met een verhoogde kans op verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld winkelstraten of uitgaansgebieden. De vaste camera’s, die aan gevels of dakranden van gebouwen hangen, zijn nuttig maar niet snel inzetbaar voor bestrijding van zich verplaatsende overlast. Daarom wordt de huidige regeling uitgebreid. Gemeenten kunnen zelf bepalen welke vorm van cameratoezicht - al dan niet op vast... Lees Meer »

IND: Eerste Kamer akkoord met nieuwe richtlijn voor asielprocedure

politics

Voor Nederland betekent het wetsvoorstel dat er nieuwe regels komen voor de afhandeling van asielaanvragen. Rechtbanken kunnen indien nodig in beroep de feitelijke en juridische gronden van de beslissing van de IND volledig toetsen. Nu toetsen bestuursrechters het oordeel over de geloofwaardigheid nog marginaal. De IND is daarom al overgegaan tot uitvoeriger motivering van de toetsing van de geloofwaardigheid van het verhaal van een asielzoeker om langere procedures te voorkomen. Daarnaast wordt de procedure in Aanmeldcentrum Schiphol ingeri... Lees Meer »

Volgende stap in invoering T-rijbewijs

auto

In de afgelopen jaren is de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbeterd. Het aantal ongelukken waarbij landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid betrokken waren, is echter relatief hoog gebleven. De slachtoffers zijn voornamelijk voetgangers, fietsers en automobilisten; niet de bestuurders van de trekkers zelf. Daarnaast nemen dit soort voertuigen steeds vaker deel aan het verkeer op de openbare weg. Door de instelling van het T-rijbewijs kan worden getoetst of iemand beschikt over de daarvoor benodigde ken... Lees Meer »

Premiestaffels beschikbare premieregelingen pensioen gepubliceerd

pages

Omdat de Witteveen-voorstellen nog niet zijn aangenomen, kunnen er formeel nog geen nieuwe premiestaffels worden vrijgegeven. Omdat dit voor pensioenuitvoerders een knelpunt blijkt voor de uitvoerbaarheid van het Wetsvoorstel per 1 januari 2015, heeft het Kabinet besloten ze al voor aanvaarding van de wet te publiceren. Dit is in het verleden bij de Wet VAP (verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd) al eens eerder gebeurd. Het kabinet biedt hiermee duidelijkheid over hoeveel premie fiscaal vriendelijk kan worden ingelegd. Dit is met name van ... Lees Meer »

Verantwoorde transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 haalbaar

game

De VNG is positief dat de Jeugdwet nu door de Eerste Kamer is en ziet het rapport van de commissie als extra aansporing: gemeenten zijn nu aan zet. Het is op zich positief dat gemeenten ver voor de wet al zo ver met de invoering zijn. Nu de wet er is, kan die lijn met nog meer voortgang worden doorgezet. Basisscenario In haar rapport geeft de Transitiecommissie aan zorgen te hebben over de voortgang. Zij adviseert gemeenten daarom prioriteiten te stellen en zich bij de voorbereidingen vooral te richten op de meest essentiële zaken die voo... Lees Meer »

Wijziging prostitutiewet ingediend bij Tweede Kamer

folders

Een van de uitkomsten van het debat over het wetsvoorstel in de Eerste Kamer is dat de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten nu van de baan zijn. Vanwege het schrappen van de registratieplicht voor prostituees is het nodig de (minimum) leeftijd expliciet op te nemen in de wet. In het oorspronkelijke wetsvoorstel gold de leeftijdsnorm van 21 jaar als voorwaarde voor registratie. Doel is (te) jeugdige vrouwen en mannen buiten de prostitutie te houden. De leeftijdsnorm biedt gemeentelijke toezichthouders de mogeli... Lees Meer »

Eerste Kamer stemt in met Jeugdwet

politics

Volle vaart Staatssecretaris Martin van Rijn: “Dit is een heel bijzonder moment voor de zorg voor kinderen en gezinnen. Na jaren discussie over hoe we beter kunnen behandelen, begeleiden en beschermen, hebben we nu een breed gesteunde wet waarmee dat allemaal mogelijk wordt. Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. We moeten nog veel regelen en organiseren om te zorgen dat het in de praktijk van alledag straks goed gaat. Maar deze wettelijke helderheid is een enorme steun in de rug voor iedereen om daarmee in volle vaart door te gaan.” Sta... Lees Meer »

Scroll To Top