zaterdag, oktober 19, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: energievoorziening

Tag: energievoorziening

Nederland op weg naar betaalbare CO2-arme energievoorziening

co2

Een onafhankelijke jury, onder voorzitterschap van Jet de Ranitz, heeft de scholen bezocht. Deze beoordeelde of de school een speciale erkenning verdient. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang heeft de predicaten toegekend. Een excellente school is in ieder geval een school waarvan de onderwijskwaliteit van goed niveau is. Ze onderscheidt zich van andere goede scholen door te excelleren in een bepaald gebied. Het kan bijvoorbeeld gaan om: - een innovatief onderwijsaanbod; - een bijzondere manier van om gaan met verschil... Lees Meer »

BAM verzorgt onderhoud, beheer, schoonmaak en energievoorziening van nieuw Zaans Medisch Centrum

medical

De contractwaarde bedraagt ongeveer € 125 miljoen en omvat zowel het correctieve als het vervangende onderhoud, het beheer, alle schoonmaakdiensten en de levering van energie, waarbij BAM risicodragend is voor het gebouwgebonden volume. Door het geïntegreerde ontwerp wordt het nieuwe Zaans Medisch Centrum onderhoudsvriendelijk en één van de meest energiezuinige ziekenhuizen van Nederland (BREEAM Very Good). Het Zaans Medisch Centrum heeft met BAM prestatieafspraken gemaakt op het gebied van onderhoud, beheer, schoonmaak en energie. Dit past ... Lees Meer »

EU werkt aan continuïteit energievoorziening

EU

Europa importeert meer dan 50% van zijn energie en is daardoor kwetsbaar voor politieke gebeurtenissen buiten de grenzen van de EU. De levering van gas is bijzonder kwetsbaar: de meeste olie die de EU invoert, komt over zee, maar gas wordt geleverd via pijpleidingen. Er is dus weinig ruimte om van aanvoerroute of leverancier te veranderen, mocht dat nodig zijn. Er zijn al maatregelen genomen toen de gasvoorziening in de winters van 2006 en 2009 tijdelijk werd onderbroken. Maar de spanningen in verband met Oekraïne, waar de gasleidingen vanui... Lees Meer »

Trans-Atlantische relaties belangrijker dan ooit

partner

‘De ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben ons laten zien dat stabiliteit fragiel is, en dat ontwikkelingen – ook richting democratisering – pijnlijk en volatiel kunnen zijn. Maar het zijn de ontwikkelingen in landen en regio’s die grenzen aan Rusland, die vandaag laten zien wat de verdere bedreigingen zijn voor onze stabiliteit, welvaart en gedeelde waarden’, aldus Timmermans. De minister hecht veel waarde aan een eensgezind trans-Atlantisch optreden in de Oekraïne-crisis. ‘Nederland zet zich in voor een nauwe samenwerking, gericht op... Lees Meer »

Shell CTO roept op tot versnelling innovatie binnen energiesector

investments2

“Met een groeiende en meer welvarende wereldbevolking hebben we in 2050 naar verwachting twee keer zoveel energie nodig als nu. We vinden het met z’n allen belangrijk dat energie ook in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is en daarvoor is innovatie essentieel”, zegt Schotman. “Het is belangrijk dat we kijken hoe we sneller en slimmer kunnen innoveren. Zo kunnen we als kapitaal-intensieve energiesector, met ontwikkelingscycli van rond de 30 jaar versus 5 tot 10 jaar in andere sectoren, veel leren van bijvoorbeeld de IT- , consumer e... Lees Meer »

Invinco Benelux vermogensbeheer Verenigde Staten maken uw energiefactuur goedkoper

oil

Sinds oktober is de binnenlandse productie steeds opgelopen ten koste van de importen. Op 27 december was die import gedaald naar 6,86 miljoen vaten. Dat was het laagste niveau sinds de maand januari in het jaar 2000. Zowel volgens the world energy outlook van het Internationale Energie Agentschap (IEA) als volgens BP Energy Outlook 2030 staan de Verenigde Staten aan de vooravond van een periode van een relatieve overvloed van energie. Volgens het in Parijs gevestigde Agentschap zullen de VS al in 2015 de traditionele oliegrootmachten als Rusla... Lees Meer »

EU-actieplan om meer energie uit de zee op te wekken

see

Door kennis en expertise samen te brengen in een nieuw zee-energieforum moet de opkomende blauwe energiesector, waarin met verschillende technologieën energie wordt gewonnen uit golven, getijden en temperatuurverschillen van het water, worden gestimuleerd. Mogelijkheden genoeg Het doel is om met een continue bron van duurzame energie in de regio de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de energievoorziening in Europa beter te waarborgen. Deze energie kan worden ingezet in combinatie met andere schone energiebronnen z... Lees Meer »

Zelfrijdende auto voor het eerst op de Nederlandse weg

carauto

Minister Schultz van Haegen: “Met deze zelfrijdende auto’s hebben we een pracht-innovatie te pakken. Als auto’s met elkaar communiceren en gelijktijdig optrekken of afremmen voorkom je schokbewegingen op de weg en stroomt het verkeer vlotter door. Deze auto’s kunnen bovendien dicht op elkaar in een treintje rijden en benutten daarmee de beschikbare ruimte op de wegen veel beter. Zeker in een dichtbevolkt land met een druk wegennet is dat handig. Vanwege ons fijnmazige wegennet en de aanwezigheid van veel technologische kennis is Nederland de id... Lees Meer »

Scroll To Top