zondag, september 20, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: EU-burgers

Tag: EU-burgers

Europol: 5000 EU-burgers potentieel terrorist

weigh

Europol heeft een lijst van 2500 verdachten. Het zijn hoofdzakelijk jonge mannen die uit onder meer Syrië naar de EU zijn teruggekeerd en aanslagen als die in Parijs kunnen uitvoeren, aldus Wainwright. De EU-directeur pleitte voor nauwe samenwerking tussen de veiligheidsdiensten en technologiebedrijven als Facebook en Twitter, omdat de sociale media als middel voor recrutering van mogelijke terroristen en voor propagandadoeleinden worden gebruikt. Hij pleit ook voor nieuwe wetten die de veiligheidsdiensten in staat stellen terreurverdachten ... Lees Meer »

IND: Afschaffing meldplicht EU-burgers nu definitief

EU

Ongewijzigd EU-onderdanen die verblijf aanvragen voor een familielid met een niet-EU-nationaliteit (zgn. derdelanders) moeten zich nog wel inschrijven bij de IND. Inschrijving is in deze situatie een indicatie van rechtmatig verblijf van de hoofdpersoon op het moment van de aanvraag. De IND blijft ook (ongevraagd) het verblijfsrecht van EU-burgers toetsen in specifieke situaties naar aanleiding van signalen van betrokken instanties dat ze mogelijk niet (meer) voldoen aan de voorwaarden van rechtmatig verblijf. ... Lees Meer »

‘Duitsland mag EU-burgers uitkering weigeren’

wallet

Als het vermoeden bestaat dat een EU-burger alleen naar Duitsland is gekomen om werk te zoeken of sociale bijstand te krijgen, dan wordt de uitkering om in levensonderhoud te voorzien niet uitgekeerd. Zo wil Duitsland uitkeringstoerisme voorkomen. Een Duitse rechtbank wilde van het EU-hof weten of deze regels stroken met EU-recht. De adviseur aan het EU-hof geeft Duitsland gelijk. Bovendien stelt de adviseur-generaal dat een land een uitkering die niet aan een prestatie is gekoppeld, kan weigeren als er geen echte band is met het land. Het g... Lees Meer »

Fors meer Nederlanders werken in België

financial-result

Op de tweede plaats in 2013 staan de Polen (23.429), gevolgd door de Duitsers (16.320), meldden Belgische media donderdag. Ook bij de Polen is er sprake van een forse stijging, maar net iets minder dan bij de Nederlanders. Het aantal Duitsers dat tijdelijk in België werkt, nam sinds 2011 juist af. Relatief gezien steeg het aantal gedetacheerde werknemers en zelfstandigen uit Spanje het meest: een toename van 202 procent tot 2646. ... Lees Meer »

Gelijke behandeling vrouwen en mannen: langzaam maar zeker

team-work2

Het verslag wijst op hardnekkige ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op het gebied van werkgelegenheid, loon en vertegenwoordiging, terwijl ook geweld tegen vrouwen een groot probleem blijft. Gemiddeld verdienen vrouwen nog steeds 16,4% minder dan mannen. Slechts 27% van alle parlementsleden in de EU-landen zijn vrouwen. Een op de drie Europese vrouwen boven de 15 heeft al te maken gehad met fysiek of seksueel geweld. Inspanningen van de EU om die ongelijkheid te verminderen, hebben al vruchten afgeworpen. Dankzij zware investe... Lees Meer »

15 procent zet mobieltje uit in buitenland

tight

En 43 procent zet mogelijkheden voor dataverkeer (dataroaming) uit, vooral om een hoge rekening te voorkomen. Dat blijkt uit een Europees onderzoek, waarvan de resultaten maandag zijn bekendgemaakt. De Nederlanders wijken af van de andere Europeanen. Gemiddeld gebruikt 28 procent van de EU-burgers de gsm of smartphone nooit in een ander EU-land. En 25 procent zet het kostbare dataroaming uit. Europees commissaris Neelie Kroes (Digitale Agenda) toonde zich geschokt over de hoge percentages. Zij spreekt over gemiste kansen voor de telecomse... Lees Meer »

Vrij verkeer: Europese Commissie publiceert studie over integratie van EU-burgers in zes steden

pages

De studie wijst uit dat de instroom van jonge EU-burgers in de actieve leeftijd voor alle zes steden positieve economische gevolgen heeft gehad. In Turijn blijken de belastingafdrachten van buitenlanders bijvoorbeeld netto 1,5 miljard EUR winst te hebben opgeleverd. De studie laat ook zien dat de nieuwkomers tekorten op de lokale arbeidsmarkt opvangen, voor groei in nieuwe sectoren zorgen en een tegenwicht bieden voor de vergrijzing. Mobiele burgers blijken vaak overgekwalificeerd voor hun baan, krijgen soms minder betaald en hebben niet altijd... Lees Meer »

België zet meer EU-burgers uit, vooral vanwege belasting van sociale zekerheid

parliament

In totaal werd van 2712 Europese burgers de verblijfsvergunning ingetrokken. Het waren met name Roemenen, Bulgaren, Spanjaarden en Italianen. De EU-burgers moesten België uit wegens zogeheten ,,onredelijke belasting van het socialezekerheidssysteem''. Het kan dan gaan om burgers die hun werk kwijt zijn geraakt, niet langer student zijn of hun recht op een werkloosheidsuitkering hebben verloren. Ook werden er EU-burgers het land uitgezet wegens fraude. België zette in 2010 nog maar 343 EU-onderdanen het land uit. Een jaar later waren er dat 989.... Lees Meer »

Roemenen, Bulgaren en Kroaten op de arbeidsmarkt

nederlan

Per 1 januari 2014 zijn Roemenen en Bulgaren ook vrij op de arbeidsmarkt: werkgevers hoeven dan voor hen geen tewerkstellingsvergunning (TWV) meer aan te vragen. Kroaten hebben echter nog geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor hen moeten werkgevers in de meeste gevallen nog steeds een TWV aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op: www.werk.nl (werkgever- werkvergunning) ... Lees Meer »

Afschaffing meldplicht EU-burgers

EU

Bent u EU-burger en vraagt een bedrijf of organisatie u een bewijs van rechtmatig of langdurig verblijf als voorwaarde om u aan te nemen als medewerker of voor het verstrekken van een dienst of product? Uw (geldig) paspoort of ID-kaart is voldoende bewijs dat u rechtmatig in Nederland verblijft. Met een inschrijving in de Basisregistratie Personen van uw woongemeente kunt u desgevraagd aantonen dat u de intentie heeft om langer dan vier maanden in Nederland te verblijven. Deze inschrijvingsverplichting bij de gemeente blijft van kracht. Van ... Lees Meer »

Scroll To Top