vrijdag, april 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: EU-lidstaten (pagina 4)

Tag: EU-lidstaten

EU-hof: dubbele belasting voor autorijden in meerdere EU-landen mag

cars9

Het hof oordeelde over een klacht van een Belgische vrouw die in Nederland een woning bezit en in België een appartement huurt. Ze gebruikt in beide landen een auto die in België is geregistreerd. De Nederlandse fiscus legde haar een naheffing van 17.315 euro op omdat ze de belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) niet had betaald, maar wel gebruikmaakte van het wegennet in Nederland. De vrouw betwistte dit omdat zij in België al een soortgelijke heffing voor haar auto had betaald: een 'belasting op inverkeerstelling' van 4957 eu... Lees Meer »

Nederland geeft in EU minst uit aan gezinnen

game

Nederland besteedde in 2011 32,3 procent van zijn bruto nationaal product (bnp) aan sociale bescherming, het geheel aan voorzieningen van de overheid om de lasten van gezinnen en personen te verlichten. Van deze uitgaven ging slechts 4 procent naar kinderen en gezinnen, het laagste aandeel van alle EU-lidstaten. Dat is de helft van het EU-gemiddelde en ruim vier keer minder dan koploper Luxemburg (16,5 procent). De Nederlandse sociale uitgaven behoren als aandeel van het bnp wel tot de hoogste van de Europese Unie. Alleen Denemarken en Frank... Lees Meer »

Mansveld: Brede deelname landen cruciaal voor nieuw klimaatakkoord

land

De conferentie in Warschau werkt onder meer toe naar een nieuw wereldwijd klimaatakkoord, vast te leggen in 2015. Deze afspraken gaan gelden voor de periode na 2020 wanneer het huidige Kyoto-protocol afloopt. Onder dit protocol heeft een dertigtal landen de verplichting om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, waaronder Nederland en de andere EU-lidstaten. Brede mondiale participatie is cruciaal om klimaatverandering effectief aan te pakken en te zorgen dat de opwarming onder de 2 ºC blijft, aldus staatssecretaris Mansveld. Zij... Lees Meer »

EU regelt het innen van verkeersboetes

camera

In Nederland verloopt de boete-uitwisseling via de Rijksdienst voor het Wegverkeer in Zoetermeer en eventueel via het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. De hoogte van de bekeuringen zijn de vaste bedragen die in de landen van de overtreding worden gehanteerd. De nieuwe Europese richtlijn is in het leven geroepen omdat veel chauffeurs hun buitenlandse boete niet voldeden. Het bleek in de praktijk dikwijls een lastige en tijdrovende klus de boosdoener te achterhalen en het bedrag te incasseren. ... Lees Meer »

Weer meer fouten bij Europese bestedingen

finance

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer, dat dinsdag in Brussel is gepresenteerd. De instantie die de Europese uitgaven controleert, baseert haar cijfers op steekproeven en controle van administraties. De rekenkamer pleit voor betere controles door de lidstaten zelf. Ook het toezicht door de Europese Commissie zou te zwak zijn. Het ging onder meer verkeerd bij een reeks projecten die niet voor Europese subsidie in aanmerking kwamen. De foutenschatting is geen graadmeter voor fraude of verspilling, benadrukt de Europese Reke... Lees Meer »

Griekenland sluit zich als 16e lidstaat aan bij EU-regels rond internationale echtparen

rings

Via nauwere samenwerking — in 2001 ingevoerd door het Verdrag van Nice i, maar voor het eerst gebruikt door de Commissie-Barroso II — kan een groep van ten minste negen lidstaten maatregelen nemen wanneer alle 28 lidstaten niet tot overeenstemming komen. In het geval van de echtscheidingsregels konden daardoor aanvankelijk 14 landen (zie achtergrond) in 2011 overeenstemming bereiken over een verordening, waaraan in 2012 Litouwen deelnam ( IP/12/1231 ) en nu ook Griekenland. De verordening heeft als doel echtparen rechtszekerheid te bieden en... Lees Meer »

Internetondernemers hameren op beter klimaat

shut-down

De webondernemers, verenigd in de Startup Europe Leaders Club, presenteren woensdag in Brussel een manifest met aanbevelingen. Zij zouden bijvoorbeeld graag zien dat studenten nog voor hun afstuderen een eigen zaak opzetten. Bedrijven en EU-lidstaten zouden studenten daartoe moeten aanmoedigen. Het manifest komt een dag voor een top van Europese leiders die zich onder meer over de digitale economie gaat buigen. De onafhankelijke Startup Leaders Club is een adviesgroep voor de Europese Commissie. ... Lees Meer »

Kanker kost EU-lidstaten 126 miljard per jaar

medical

De onderzoekers becijferden dat kanker gemiddeld zo'n 102 euro kost per inwoner van de EU. Dat is nog wel fors minder dan de 255 dollar (188 euro) die kanker in de VS aan kosten veroorzaakt. Het is het eerste onderzoek naar de kosten van kanker onder de 27 leden die de EU in 2009 telde en bedoeld om beleidsmakers publieke gelden beter te laten investeren. De studie werd bekostigd door de Amerikaanse medicijnenfabrikant Pfizer. ... Lees Meer »

Nederland wil meer doen aan grensbewaking EU

security

,,Het is onbestaanbaar dat je dergelijke rampen, waarbij honderden mensen op zee verdrinken, opnieuw laat gebeuren'', aldus Teeven. Hij pleit voor het verbeteren van reddingsoperaties van bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Maar Teeven vindt ook dat tegelijkertijd de illegale immigratie uit bijvoorbeeld Noord-Afrikaanse landen beter moet worden bestreden, met name door de mensensmokkelaars aan te pakken. ,,Dat is iets van de lange adem'', erkende hij. Nederland doet met schepen, vliegtuigen en manschappen mee aan het bewaken van de ... Lees Meer »

EU-lidstaten kunnen uitkeringsmigranten aanpakken

coins

,,De EU-landen kunnen handelen tegen misbruik'', benadrukte de commissaris. Zij wees op bestaande wetgeving. Zij wees op bestaande wetgeving, die in bepaalde gevallen zelfs uitwijzing zonder terugkeer mogelijk maakt. Volgens haar worden sociale systemen van landen echter nauwelijks door andere EU-burgers benut. De groep uit niet-EU-landen is veel groter. Reding reageerde op het verzoek van Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië om zich te buigen over negatieve gevolgen van het vrije verkeer van personen in de EU. De commissaris... Lees Meer »

Scroll To Top