zaterdag, februari 29, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: EU-wetgeving

Tag: EU-wetgeving

Cor Lamers nieuwe voorzitter Nederlandse delegatie naar Comité van de Regio’s

politics

Doel van het CvdR Het Comité van de Regio's bestaat uit lokale en regionale vertegenwoordigers uit de Europese Unie. Het is de spreekbuis van decentrale overheden in Brussel. De voornaamste opdracht van het CvdR is om in het Europese besluitvormingsproces de decentrale overheden uit de Europese Unie te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen. Het CvdR doet dit door adviezen op te stellen voor de Europese Commissie, de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. Sterkere Nederlandse delegatie naar Brussel Cor Lamers gaa... Lees Meer »

Commissie maakt EU-wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper

law

Het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) is in december 2012 van start gegaan. Het moet de EU-regelgeving vereenvoudigen om zo te zorgen voor de best mogelijke voorwaarden voor groei en werkgelegenheid met een minimum aan administratieve lasten. REFIT English (en) wordt uitgebreid ten behoeve van ondernemingen en burgers. Dit zal ervoor zorgen dat de EU-wetgeving beperkt blijft tot kwesties die best op EU-niveau worden geregeld. Onnodige lasten en onsamenhangende of ondoeltreffende maatregelen worden weggewerkt. ... Lees Meer »

Nieuw portaal voor informatie over Europees en Nederlands Milieubeleid

eauty

Op de website van Kenniscentrum InfoMil (onderdeel van Rijkswaterstaat) zijn per beleidsterrein de hoofdzaken van de Europese en de Nederlandse milieuregelgeving en milieubeleid te vinden. De indeling is gebaseerd op de EU-wetgeving. Het boek meldt ook belangrijke jurisprudentie. Toch is het niet puur een juridisch naslagwerk; het besteedt eveneens aandacht aan de achtergronden van het beleid en de bereikte resultaten. De publicatie legt een verbinding tussen het Europese én het Nederlandse beleid en de regelgeving. Andere informatiebronnen ... Lees Meer »

Uitbreiding EU-wetgeving verblijf familieleden van EU-burgers

law

EU law extends the right of all EU citizens to move and reside freely within the territory of the Member States to the members of their family, whatever their nationality. Family members include, in particular, direct descendants who are less than 21 years old or who are dependent on the EU citizen. Ms Flora May Reyes, who was born in 1987 and is a Philippines citizen, was left in the care of her maternal grandmother when she was three years old, because her mother had moved to Germany to work. Ms Reyes’ mother obtained German citizenship. M... Lees Meer »

Raad van State: EU-beleid biedt geen ruimte voor strengere eisen aan Antilliaanse migranten

airplane

Volgens de raad is de toelichting op het wetsvoorstel ontoereikend. Bosman laat weten dat hij zijn tekst inmiddels heeft аangepast. Volgens de initiatiefwet zouden Antilliaanse migranten alleen voor een langdurig verblijf in Nederland in aanmerking komen als ze onder meer de taal voldoende beheersen, middel van bestaan hebben in Nederland en geen gevaar zijn voor de openbare orde. De Raad van State erkent dat relatief veel kansarme Antilliaanse migranten naar Nederland komen en dat zij voor problemen kunnen zorgen. Maar volgens de raad is de... Lees Meer »

Kroatie lid van de Europese Unie

EU

Timmermans: 'Het is een historische gebeurtenis. Twintig jaar geleden was er nog een bloedige oorlog in Kroatië. Sindsdien is er veel bereikt op het gebied van verzoening, ook met de buurlanden.’ De president van buurland Servië was zondag ook aanwezig. De weg naar het EU-lidmaatschap is voor Kroatië lang geweest. Als jongste lidstaat heeft Kroatië meer EU-wetgeving moeten overnemen dan enige andere toetreder. En - belangrijker nog - moeten aantonen dat het die wetgeving ook kan uitvoeren. Timmermans: ‘De EU heeft er scherp op toegezien dat ... Lees Meer »

Commissie daagt Nederland voor de rechter wegens discriminatie bij studententarieven

train3

Krachtens het EU-Verdrag hebben studenten, ongeacht waar in de Unie zij studeren, dezelfde rechten op uitkeringen of voordelen als plaatselijke studenten, tenzij deze voordelen of uitkeringen door de EU-wetgeving uitdrukkelijk van het principe van gelijke behandeling worden uitgesloten, zoals dat het geval is met steun voor levensonderhoud. Artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de EU verbiedt discriminatie op grond van nationaliteit binnen het kader van de Verdragen. Uitzonderingen hierop worden restrictief uitgelegd. Een voo... Lees Meer »

Scroll To Top