maandag, april 22, 2019
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Europees Hof

Tag: Europees Hof

Europees Hof: Soms te streng inburgeringsexamen Nederland

world

Dat stelde het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag. De Europese rechters bogen zich over de Nederlandse rechtszaken van een Azerbeidzjaanse en een Nigeriaanse, die naar hun echtgenoten in Nederland willen. Zij zeggen dat zij het Nederlandse examen over taal- en maatschappijkennis niet kunnen afleggen door gezondheidsproblemen. Nederland vindt die problemen echter niet ernstig genoeg om een uitzondering te maken. In geval van onredelijkheid of van bijzondere omstandigheden bij individuele gevallen moet vrijstelling mogelijk zijn,... Lees Meer »

Europees Hof: homo’s weigeren als bloeddonor mag

gay-hotel

In 2009 stapte een Fransman naar de rechter omdat hij was geweigerd als bloeddonor op grond van zijn seksuele relatie met een man. Frankrijk, net als veel andere landen, sluit homo's uit bij bloeddonaties. Het hof stelt nu dat de Franse rechter onder meer moet nagaan of het hoger risico voor homo's op het krijgen van door bloed overdraagbare infectieziektes en ziekteverwekkers zoals hiv nog steeds bestaat in Frankrijk. Ook moet worden gekeken of er minder belastende technieken bestaan die toch de veiligheid en gezondheid van de ontvanger gar... Lees Meer »

Organisaties dagen Britse regering voor Europees hof over massaal afluisteren

law

Ze stellen dat het hof een stokje moet steken voor de door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden geopenbaarde praktijken. Zij hebben die afgelopen week aanhangig gemaakt bij het EHRM en dagen de Britse regering voor dat hof, meldde Amnesty vrijdag. De twee klagers stellen in Britse rechtbanken op een dood spoor te zijn aangeland. De grootschalige spionagepraktijken van de diensten GCHQ, MI5 en MI6 gaan intussen door. Dat gebeurt op een enorme schaal en tast het privéleven en de vrijheid van meningsuiting aan. De voortwoekerende spionag... Lees Meer »

Europees Hof: Asieladvies hoeft niet vrijgegeven te worden

weigh

De zaak draait om de zogenoemde minuut in een asielaanvraagprocedure. Dit is een advies dat wordt gegeven voorafgaand aan het nemen van een besluit over de asielaanvraag. Daarin staat naast persoonsgegevens ook een juridische analyse over de zaak. Een asielzoeker vroeg de minuut op, maar dat weigerde Nederland. De adviseur aan het EU-hof concludeert nu dat het betreffende document niet valt onder persoonsgegevens omdat de juridische analyse er deel van uitmaakt. Lidstaten zijn volgens Europese regels niet verplicht juridische documenten die ... Lees Meer »

Tevredenheid over homo-uitspraak EU-hof

conference

Vluchtenlingenwerk en het COC zijn blij. De uitspraak lijkt overigens in lijn te zijn met het geldende beleid in Nederland, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie. ,,Ook Nederland gaat ervan uit dat homoseksuelen een sociale groep kunnen vormen in het kader van het Vluchtelingenverdrag. Tevens is het asielbeleid in Nederland gebaseerd op hoe er in de praktijk met homoseksuelen wordt omgegaan in bepaalde landen van herkomst, en niet enkel op hoe dat wettelijk is geregeld.'' De rechters in Luxemburg bogen zich over de kwestie op verzo... Lees Meer »

Scroll To Top