maandag, augustus 8, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Europese Commissie (pagina 12)

Tag: Europese Commissie

Vraag en aanbod op de Europese arbeidsmarkt sluiten slechter op elkaar aan sinds de crisis

shoppin

Sinds het begin van de crisis is de werkloosheid in het eurogebied toegenomen van 7,4% in 2007 naar 12,1% van de beroepsbevolking op dit moment. De hoge werkloosheid is deels het gevolg van vraaguitval. Maar er is in dit geval ook iets anders aan de hand: ondanks dat er een groot aanbod is van werkzoekenden, is de onvervulde vraag naar arbeidskrachten óók hoog. De situatie waarin de werkloosheid hoog is terwijl er veel vacatures zijn, kan het gevolg zijn van een mismatch in de arbeidsmarkt: aanbod van en vraag naar arbeid sluiten niet goed o... Lees Meer »

SNS Reaal klaar met verliezen vastgoedtak

conference2

Mits de Europese Commissie groen licht geeft, draagt SNS Reaal de portefeuille van Property Finance nog dit jaar over aan een nieuwe, afzonderlijke vastgoedbeheerorganisatie. Die stap maakt deel uit van de herstructurering waarover SNS en het ministerie van Financiën overleggen met Brussel. Die gesprekken verlopen volgens Oostendorp in een ,,uitstekende sfeer'', maar hij wilde er inhoudelijk niets over zeggen. Met name het bankbedrijf heeft het volgens Oostendorp ,,heel goed'' gedaan in de eerste helft van 2013. De winst steeg fors, vooral d... Lees Meer »

Voorstel Europese Commissie aangaande automatische informatieuitwisseling (71-2013)

pen

Op grond van dit voorstel zullen lidstaten, naast de verplichting opgelegd door de EU Spaarrenterichtlijn, tevens periodiek gegevens uit moeten wisselen aangaande: dividenden, vermogenswinsten, en alle andere vormen van inkomen. ... Lees Meer »

Europese richtlijn voor redding of afwikkeling van banken

EU

De Ecofinraad is vannacht tot een akkoord gekomen nadat de onderhandelingen vorige week vrijdag waren geschorst. In het akkoord is een balans gevonden tussen een minimale hoeveelheid die private partijen (aandeel- en obligatiehouders van de bank) altijd moeten bijdragen (bail-in), de flexibiliteit om bepaalde crediteuren vanwege de financiële stabiliteit te ontzien en de bijdrage van andere banken via een resolutiefonds en een publieke achtervang. Minister Dijsselbloem over de richtlijn: “Ik ben tevreden met deze uitkomst; het is een belangr... Lees Meer »

AIFM-richtlijn in werking

glasses

Concreet houdt dit in dat alle nieuwe beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen een AIFM-vergunning moeten aanvragen bij de AFM. Beheerders die reeds actief zijn, kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een overgangsjaar. Aanleiding De Europese Commissie is van mening dat de werkzaamheden van beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (zoals private equity- en hedge fondsen) in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het versterken en verspreiden van de risico’s die het financiële stelsel de afgelopen jaren aa... Lees Meer »

Minister van Financiën Dijsselbloem informeert Tweede Kamer over uitkomsten debat accountantsmarkt

data5

Hij stuurde daarover de ‘Kamerbrief hervorming accountantsmarkt en voortgang Europese onderhandelingen’ maandagmiddag.In de brief komen onder meer de Europese onderhandelingen over de voorstellen van de Europese Commissie aan de orde, onder meer over de verplichte kantoorroulatie, de scheiding van controle en advies, en de mogelijke rol van ESMA bij het toezicht op accountantsorganisaties. ... Lees Meer »

AFM voorzitter tijdens EAIG-vergadering over het verhogen van de kwaliteit van accountantscontroles

folders

De EAIG wordt gevormd door toezichthouders op accountantsorganisaties uit de landen van de Europese Unie (EU), de landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. De EU/EER-leden van de EAIG kunnen op grond van de achtste EU-richtlijn onderling vertrouwelijke toezichtinformatie uitwisselen, en doen dit ook. Hiermee wordt het toezicht op de grootste netwerken van accountantsorganisaties in Europa versterkt. De EAIG staat onder roulerend voorzitterschap van een stuurgroep. Hierin hebben, naast de AFM, ook de toezichthouders op a... Lees Meer »

Geen bijstand EU-burger zonder verblijfsrecht

gol

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken heeft dat, mede namens staatssecretaris Fred Teeven van Justitie, woensdag aan de Tweede Kamer geschreven. Als voorbereiding op de nieuwe wettelijke regeling beginnen de gemeente Rotterdam en de IND op 1 oktober van dit jaar een proefproject van 6 maanden. Eerder liep zo'n project al in Vaals. Ascher overlegt met de Europese Commissie over hoe de nieuwe regeling vorm te geven zonder inbreuk te maken op het vrije verkeer van personen in de EU. Eerder toonde met name de VVD in de Tweede Kamer zich on... Lees Meer »

Burgerschapsrapport 2013: concrete manieren voor versterking rechten EU-burgers

EU-commision

Eurocommissaris Viviane Reding noemt het EU-burgerschap, dat sinds 1993 in Europese Verdragen is opgenomen, 'het kroonjuweel van de Europese integratie'. De twaalf maatregelen omvatten verschillende gebieden, van het wonen en werken in een ander land van de Europese Unie tot het stimuleren van een sterkere deelname door burgers aan het democratisch proces in de Unie. Op 16 mei aanstaande geeft eurocommissaris Viviane Reding in Den Haag een toelichting op het Burgerschapsrapport tijdens de bijeenkomst 'Jouw Europa'. ... Lees Meer »

Teeven: Geen uitkering voor EU-burgers die nooit in Nederland werkten

coin

Dat stelde staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in Brussel. Samen met Duitsland, Oostenrijk en Groot-Brittannië gaat hij deze zogenoemde uitkeringsmigratie aankaarten bij de Europese Commissie. De vier landen zouden uitkeringsmigranten het liefst tijdelijk ongewenst verklaren. Zij willen van Brussel weten of dat met de huidige Europese regels kan. ,,Wij denken van wel'', aldus de bewindsman. Ook vinden Teeven en zijn drie collega's dat de Europese Commissie de omvang van het probleem in de EU-lidstaten moet vast... Lees Meer »

Scroll To Top